Člověk jako dar, nebo jako produkt?

Emeritní papež Benedikt XVI. po celý svůj život přemýšlí o Evropě a o etických otázkách, které hýbou evropskou společností. Nyní vychází nový soubor jeho spisů o Evropě. V jeho úvodu, česky představeném v článku na Církev.cz ze 17. září 2021, Benedikt mj. konstatuje, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze…