Vatikánské upozornění populistům: „Křesťanství není supermarket“

Podle zprávy publikované českou sekcí vatikánského rozhlasu dne 25. září 2021 vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin odmítá pokusy populistických politiků zmocnit se křesťanských hodnot a symbolů pro své vlastní cíle. Druhý muž Svatého stolce se ke zdánlivě prokřesťanským populistům výmluvně vyjádřil na okraj zasedání Evropské lidové strany v Římě. Konstatoval, že „křesťanství není supermarket“…

Člověk jako dar, nebo jako produkt?

Emeritní papež Benedikt XVI. po celý svůj život přemýšlí o Evropě a o etických otázkách, které hýbou evropskou společností. Nyní vychází nový soubor jeho spisů o Evropě. V jeho úvodu, česky představeném v článku na Církev.cz ze 17. září 2021, Benedikt mj. konstatuje, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze…

Kardinál Koch ujasňoval Židům papežovy myšlenky o Tóře

K nejpalčivějším otázkám křesťansko-židovského dialogu patří role Tóry neboli Božího zákona, v judaismu ústřední, ale v teologii sv. Pavla problematizovaná. Za krok vpřed lze jistě označit již to, že Vatikán je na tomto poli zjevně ochoten vést se Židy dialog nejen o mezináboženských, ale i o vnitrokřesťanských formulacích. Podle zprávy Catholic News Agency z 10. září 2021…

Jubilejní svatoludmilské oslavy

Portál Církev.cz přinesl 8. září 2021 podrobný program letošních oslav 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, ženy ztělesňující počátky křesťanství v českých zemích. Program oslav začíná ve čtvrtek 16. září v 17.00 v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Během bohoslužby bude k uctění…