Biskup Varden padesátiletý

Dnešního dne, 13. května 2024, se dožívá padesáti let jedna z inspirativních osobností z řad katolického episkopátu, norský biskup Erik Varden. Narodil se v norském Sarpsborgu v luteránské rodině, v níž křesťanství nebylo praktikováno. V šestnácti letech konvertoval. Při jeho konverzi hrála rozhodující roli hudba slavného rodáka z Vysočiny Gustava Mahlera, a to poslech Druhé symfonie Vzkříšení. Během svých studií na univerzitě…

Druhá bula papeže Františka

Podle zprávy zveřejněné na Církev.cz proběhl v podvečer 9. května 2024 obřad vyhlášení Svatého roku 2025. Byla přednesena bula Spes non confundit (Naděje nezklame), kterou pak papež František předal symbolicky arcikněžím papežských bazilik a představitelům vatikánských úřadů zodpovídajících za evangelizaci. První Františkova bula Misericordiae vultus (viz obrázek převzatý z wikipedie) vyhlašovala mimořádný Svatý rok milosrdenství 2015. Bula je…

Papež myl nohy vězeňkyním

Podle zprávy Vatican News papež na Zelený čtvrtek sloužil mši svatou na památku poslední večeře Páně v ženském oddělení věznice Rebibbia v Římě. V krátké homilii, kterou pronesl bez připraveného textu, František vysvětlil, že svým umýváním nohou apoštolům nám Kristus „dává pochopit, co měl na mysli, když řekl: ‚Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil‘.“ Poté…

Vymazat rozdíly znamená vymazat lidskost

Vatican News přinesly zprávu o přijetí účastníků konference věnované „Muži a ženě jako Božímu obrazu“ z 1.-2. března 2024 papežem Františkem. Kvůli nachlazení papež požádal svého spolupracovníka monsignora Ciampanelliho, aby přečetl připravený text, ale v krátkém pozdravu znovu odsoudil genderovou ideologii: „Vymazat rozdíly znamená vymazat lidskost“. Poté vyzval k četbě Bensonova románu Pán světa (1907), který…

Nový olomoucký arcibiskup

Od poloviny roku 2022, kdy se Mons. Jan Graubner stal arcibiskupem pražským a primasem českým, zůstával stolec olomouckého arcibiskupa a metropolity moravského neobsazený. Teprve nyní na něj papež jmenoval Mons. Josefa Nuzíka. Nuzík se narodil ve Strání dne 25. července 1966. Pochází ze zemědělské rodiny. Má čtyři bratry a šest sester. Po maturitě pracoval jako…

Půst jako cesta pouští ke svobodě

Na webu Církev.cz byl zveřejněn český překlad poselství papeže Františka pro postní dobu 2024, vydaného dne 1. února. Začíná zmínkou o Mojžíšovi a exodu, při němž Hospodin vedl svůj lid z otroctví ke svobodě, a pokračuje slovy: „Postní doba je časem milosti, kdy se poušť znovu stává – jak zvěstuje prorok Ozeáš – místem první lásky…

Papežův dopis do Izraele

Vatican News informovaly o dopise „židovským bratřím a sestrám v Izraeli“, který papež František adresoval Karmě Ben Johananové, teoložce a religionistce zaměřující se na židovsko-křesťanský dialog. Ta v minulých týdnech podnítila výzvu zaslanou papeži, kterou podepsalo asi 400 rabínů a učenců a která se vyslovuje pro upevnění židovsko-křesťanského přátelství po tragédii ze 7. října 2023. Papež…

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Dnes, 18. ledna 2024, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Vrcholí 25. ledna svátkem obrácení apoštola Pavla. Letošní motto zní: „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27) a odkazuje na evangelní příběh o milosrdném Samaritánovi. Letošní motto vybrali křesťané z africké Burkiny…

Surogátní mateřství je zavrženíhodné

Časopis Time věnoval pozornost papežovým výrokům o surogátním (náhradním) mateřství, které zazněly ve Františkově projevu k diplomatům akreditovaným u Svatého stolce z 8. ledna 2024. Papež označil praxi rodičovství prostřednictvím surogátního mateřství za „zavrženíhodnou“ a vyzval k jejímu celosvětovému zákazu. Tím pravděpodobně pobouří LGBT komunitu, jejíž mnozí členové na tuto praxi spoléhají, aby měli vlastní děti. Surogátní mateřství…

Setkání v New Yorku probouzí spící lidství

Setkání v New Yorku (New York Encounter, NYE)  je každoroční třídenní akce, která se koná v New Yorku začátkem roku, obvykle o víkendu Martina Luthera Kinga. Jedná se o kulturní akci pořádanou členy katolického hnutí Comunione e Liberazione. Skládá se z konferencí, výstav a uměleckých vystoupení. První ročník se konal v lednu 2011. Akce navazuje…