Papež povzbudil manželské páry

Na 26. prosince letos připadl svátek Svaté rodiny. Catholic News Agency v tento den přinesla zprávu o listu papeže Františka manželským párům. V jejich manželstvích podle papežových slov přebývá Kristus. Svatý otec je vyzývá, aby se v bouřích společného života spoléhali na sílu Kristovu. To je možné díky skutečnosti, že manželství je svátostí a křesťanským povoláním a že…

Poslouchat sám sebe je nuda

Česká sekce vatikánského rozhlasu dne 20. prosince 2021 přinesla zprávu o setkání papeže s dětmi z vatikánského Dispenzáře sv. Marty, pediatrické poradny poskytující pomoc chudým rodinám dětí od narození do čtyř let, která v příštím roce oslaví sto let od svého založení. Předvánočního setkání se zúčastnilo více než 350 lidí. Po boku papeže byl jeho…

Ludvík Armbruster spočinul v Boží náruči

Dne 18. prosince 2021 zemřel v Praze jezuitský kněz a profesor Ludvík Armbruster. Narodil se dne 16. května 1928 rovněž v Praze. V letech 1934–1939 navštěvoval pokusnou reformní obecnou školu v Praze-Nuslích, 1939–47 pak státní reálné gymnázium na Vyšehradě v Praze. Po maturitě usoudil, že by mohl prožít krásný život ve spojení s řádem a kněžstvím, a vstoupil…

Novoroční ekumenická slavnost

K prvnímu ekumenickému shromáždění v českých zemích došlo dne 2. února 1948 na Slovanském ostrově v Praze. Vzbudilo tehdy neuvěřitelnou senzaci. Od té doby jsme v ekumenismu ušli pěkný kus cesty a ekumenická shromáždění již mimořádnou pozornost nevzbuzují. Je však třeba vážit si možnosti vstoupit například do nového roku jako křesťané společně. Podle zprávy zveřejněné…

Vánoce ve Vatikánu

Catholic News Agency dne 14. prosince informovala o vánočním programu papeže Františka. Papež by se měl celkem pětkrát zúčastnit liturgie. Bude mít také promluvu Anděl Páně o svátku sv. Štěpána 26. prosince a vystoupí na generální audienci 29. prosince. První Františkovou vánoční mší bude „půlnoční“ o vigilii Narození Páně na Štědrý večer v 19:30 římského…

Papežova kniha o Lukášově evangeliu

Česká redakce vatikánského rozhlasu dne 7. prosince 2021 infromovala o vydání italského originálu knihy Vzhlížet vzhůru, dívat se na druhé, obsahující papežovy komentáře ke každonedělnímu čtení z Lukášova evangelia. Není jistě náhodou, že si František zvolil právě Lukáše, který je známý jako evangelista Božího milosrdenství. Knihu vydalo nakladatelství Libreria Editrice Vaticana (LEV), předmluvu k ní…

Rušení Vánoc je nebezpečím

Podle zprávy Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska z 30. listopadu 2021 Vatikán protestoval proti dalšímu z pokusů o zrušení Vánoc v Evropské unii. Nový dokument Evropské komise vyzývá, aby se nepoužívala slova a jména jako Vánoce, Marie nebo Jan. Vánoční čas je prý třeba nahradit obratem „sváteční období“. Cílem dokumentu má být boj proti diskriminaci…

Nové vedení Ekumenické rady církví

Podle tiskové zprávy Ekumenické rady církví z 23. listopadu 2021 bylo valným shromážděním konaným v tento den v Praze ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici zvoleno nové vedení této organizace, Novým předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík. První místopředsedkyní se stala superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, která je…

Papežovo poselství ke Světovému dni mládeže

Na webu České biskupské konference bylo o slavnosti Krista Krále 21. listopadu, který je Světovým dnem mládeže, zveřejněno Poselství Svatého otce Františka k tomuto dni „Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“. Již před vypuknutím pandemie papež loni rozeslal poselství, jehož tématem bylo „Mládenče, pravím ti, vstaň!“ (srov. Lk 7,14). Už tím nás…

Benedikt XVI. a dialog v přátelství

Podle zprávy vatikánského rozhlasu z 9. listopadu 2021 zaslal emeritní papež Benedikt XVI. pozdrav na ekumenické setkání, které se konalo na fribourgské univerzitě. Vzpomíná v něm na prvního metropolitu pravoslavného ekumenického patriarchátu ve Švýcarsku, Damaskina Papandrea, od jehož úmrtí uplynulo deset let. V dané souvislosti stojí rozhodně za zmínku plejáda přátelských vztahů Josepha Ratzingera s teology a církevními…