Třeboňská výzva žádá konec „fanatického adorování zdraví“

Podle zprávy zveřejněné na stránkách trebon.farnost.cz se 18. března 2021 v Třeboni konala Konference kněží vikariátu Jindřichův Hradec. Setkání bylo zahájeno mší svatou v chrámu P. Marie Královny a sv. Jiljí, které předsedal českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. V závěru mše Mgr. Aleš Kratochvíl jménem mnoha věřících přečetl a biskupu Posádovi předal předcházejícího dne vzniklou Třeboňskou…

Synodální cesta a hrozící schizma

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) ze 17. března 2021 vyjádřil anglický biskup diecéze Portsmouth, Philip Egan, vážné obavy z mnohaleté Synodální cesty německé katolické církve, zabývající se otázkou moci v církvi, sexuální morálkou, kněžstvím a rolí žen. Jako biskup spoluodpovědný i za celou obecnou církev se podle svých slov cítil nucen poukázat na rozpor této cesty…