Papež myl nohy vězeňkyním

Podle zprávy Vatican News papež na Zelený čtvrtek sloužil mši svatou na památku poslední večeře Páně v ženském oddělení věznice Rebibbia v Římě. V krátké homilii, kterou pronesl bez připraveného textu, František vysvětlil, že svým umýváním nohou apoštolům nám Kristus „dává pochopit, co měl na mysli, když řekl: ‚Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil‘.“ Poté…

Vymazat rozdíly znamená vymazat lidskost

Vatican News přinesly zprávu o přijetí účastníků konference věnované „Muži a ženě jako Božímu obrazu“ z 1.-2. března 2024 papežem Františkem. Kvůli nachlazení papež požádal svého spolupracovníka monsignora Ciampanelliho, aby přečetl připravený text, ale v krátkém pozdravu znovu odsoudil genderovou ideologii: „Vymazat rozdíly znamená vymazat lidskost“. Poté vyzval k četbě Bensonova románu Pán světa (1907), který…