Papež myl nohy vězeňkyním

Podle zprávy Vatican News papež na Zelený čtvrtek sloužil mši svatou na památku poslední večeře Páně v ženském oddělení věznice Rebibbia v Římě. V krátké homilii, kterou pronesl bez připraveného textu, František vysvětlil, že svým umýváním nohou apoštolům nám Kristus „dává pochopit, co měl na mysli, když řekl: ‚Nepřišel jsem, abych si nechal sloužit, ale abych sloužil‘.“ Poté…