Půst jako cesta pouští ke svobodě

Na webu Církev.cz byl zveřejněn český překlad poselství papeže Františka pro postní dobu 2024, vydaného dne 1. února. Začíná zmínkou o Mojžíšovi a exodu, při němž Hospodin vedl svůj lid z otroctví ke svobodě, a pokračuje slovy: „Postní doba je časem milosti, kdy se poušť znovu stává – jak zvěstuje prorok Ozeáš – místem první lásky…