Týden modliteb za jednotu křesťanů

Dnes, 18. ledna 2024, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Vrcholí 25. ledna svátkem obrácení apoštola Pavla. Letošní motto zní: „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27) a odkazuje na evangelní příběh o milosrdném Samaritánovi. Letošní motto vybrali křesťané z africké Burkiny…