Na den sv. Františka zahájena synoda o synodalitě

Web Církev.cz referuje o zahájení XVI. generální biskupské synody. S papežem při zahajovací mši svaté koncelebrovalo téměř 500 kněží, biskupů a kardinálů, včetně dvaceti nejnovějších kardinálů katolické církve. Mše svatá začala průvodem delegátů XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody, která poprvé zahrnuje laiky a ženy jako plnoprávné členy s hlasovacím právem. Delegáti synody se sejdou ve vatikánské aule…