Slavnost Nejsvětější Trojice

Symboliku církevního roku do jisté míry uzavírá na tuto neděli (první po Letnicích) připadající slavnost Nejsvětější Trojice. Jan Amos Komenský ve své Pansofii uvádí: „[Hlavní každoroční svátky] my, křesťané, máme trojí. Odpovídají třem osobám svaté Trojice. O prvních [vánočních] svátcích oslavujeme milosrdenství Boha Otce, jenž nám dal svého Syna, abychom byli znovustvořeni skrze toho, skrze koho jsme…

Papež navštívil Vatikánský rozhlas

Podle zprávy české sekce Radia Vatikán ze 24. května 2021 papež František v tento den zavítal do historické budovy Vatikánského rozhlasu, tzv. Palazzo Pio, ve kterém od loňského roku sídlí rovněž redakce vatikánského deníku Osservatore Romano. K návštěvě došlo u příležitosti 160 let tohoto listu a 90 let vatikánského rozhlasového vysílání. František se setkal se zaměstnanci obou médií…

Brněnská katedrála má nový oltář

Podle zprávy Radia Proglas z 21. května 2021 brněnský biskup Vojtěch Cikrle v tento den požehnal nový oltář v katedrále na Petrově. Ten byl zhotoven podle návrhu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné a nahradil původní, užívaný od osmdesátých let 20. století. Změny se týkají také dalších prvků liturgického prostoru jako jsou ambon, svícny či…

Letnice

Na tuto neděli připadající Letnice dovršují dobu velikonoční. Jejich latinský název Pentecostes znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“, osmou neděli velikonoční, velikonoční „oktáv oktávů“, osmý po sedmkrát sedmi dnech, který důstojně uzavírá toto období. Preface bohoslužeb tohoto dne vůči Bohu Otci vyznává: „Tys o Letnicích dovršil dílo našeho vykoupení.“ Letnice, svátek seslání Ducha Svatého, jsou také zvány…

Biskupové vyzývají k účasti na bohoslužbách

Portál Církev.cz dne 18. května 2021 informoval o prohlášení českých a moravských biskupů k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace, přijatému v Nepomuku. Biskupové v něm vyjadřují opatrný optimismus, co se týče možností návratu k normálnímu stavu obecně a především ve vztahu k bohoslužbám. Náhražkové mše zajišťované moderními technologiemi by měly nadále sloužit už jen těm, kteří pro nemoc či z jiných důvodů do…

„Primas tisíciletí“ bude blahořečen 12. září

Podle zprávy zveřejněné na portálu Církev.cz 23. dubna 2021 se 12. září letošního roku ve Varšavě uskuteční beatifikace kardinála Stefana Wyszyńského a sestry Elżbiety Róży Marie Czacké. Papeže Františka při slavnostní bohoslužbě zastoupí kardinál Marcello Semeraro, profekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení. Kanonizace kardinála Wyszyńského se měla uskutečnit již loni v květnu a byla odložena jen…

Odpadlíci od ateismu

Opakem víry v Boha je bojovný ateismus či antiteismus, který ovšem sám také není ničím jiným než druhem náboženské víry. Tak jako od kterékoliv jiné víry se i od ateistického náboženství dá odpadnout. Faktem ovšem je, že její fanatičtí vyznavači – opět podobně jako fanatičtí vyznavači kteréhokoliv jiné víry – tuto možnost fakticky nepřipouštějí. Důkazem může…

„Platím krví, ale ne vlastní“ (Bob Dylan: Pay in Blood)

Píseň Pay in Blood (Platím krví), jíž bude věnován tento článek, je klasická rocková „vypalovačka“ vyšlá na albu Boba Dylana Tempest (Bouře) z roku 2012. Jednalo se již o 35. studiové album tehdy už více než sedmdesátiletého umělce, které se stalo předmětem velkého zájmu a spekulací. Domněnka, že se jedná již o rozloučení tohoto „Shakespeara popmusic“, vycházející z toho,…

U D1 vznikne dálniční kaple

Podle zprávy vysílané 7. května 2021 Českým rozhlasem v kraji Vysočina vznikne nad Velkým Meziříčím u dálnice D1 dálniční kaple. Postavit ji tam chce brněnské biskupství, do jehož diecéze místo patří. Půjde o první takovou kapli na Moravě. Místo vybral přímo biskup Vojtěch Cikrle. Kaple má stát na pozemku Ředitelství silnic a dálnic, které s nápadem souhlasilo. Kaple bude…