Zemřel kontroverzní evangelikál Pat Robertson

Americký televizní evangelista Pat Robertson ve vysokém věku odešel na věčnost (22. 3. 1930 – 8. 6. 2023). Někteří upozorňují, že se stal karikaturou rozhněvaného bigotního křesťana, jiní oceňují jeho životní dílo, v jehož rámci oslovil křesťanskou vírou milióny lidí na celém světě a stal se i tvůrcem jedné z nejúspěšnějších charitativních organizací. Četné výroky zakladatele televizní…

Jubileum Tomáše Halíka

Kontroverzní, leč bezpochyby významný katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filosof Tomáš Halík (* 1. června 1948) se dožil 75 let. Halík je nositelem celé řady domácích i zahraničních vyznamenání včetně Templetonovy ceny („Nobelovky za náboženství“) jakož i čestného titulu monsignore, který mu udělil papež Benedikt XVI. Narodil se v rodině „čapkologa“ Miroslava Halíka a ženy v domácnosti…

„Neuvěřitelně upřímný“ jezuita mrtev

Ve věku dvaaosmdesáti let zemřel dne 23. května 2023 známý český jezuita Petr Kolář. Narodil se dne 7. února 1941 v Paskově. Od čtyř let žil v Ostravě, kde v letech 1955–1959 studoval na Vyšší průmyslové škole energetické. Pak pracoval v elektromechanické dílně v Elektrárně 1. máje a po dvouleté přestávce vynucené vojenskou službou ve stejné instituci přejmenované na…

Zemřel Tim Keller

Významný americký pastor, kalvínský teolog a křesťanský apologeta Timothy James Keller (23. 9. 1950 – 19. 5. 2023) odešel na věčnost. Roku 1989 se svou ženou Kathy založil newyorský sbor  Redeemer Presbyterian Church, který 28 let vedl. Dnes jej pravidelně navštěvuje přes 5000 lidí. Byl také předsedou a spoluzakladatelem misijní organizace Redeemer City to City, která…

Největší socha Krista v ČR posvěcena

Server Novinky.cz referoval o soše Krista v Úžicích nedaleko Kralup nad Vltavou, začátkem května 2023 zapsané do České knihy rekordů jako nejvyšší v České republice. Je podobná svému předobrazu, soše Krista Spasitele v Riu de Janeiru. Úžická socha je vysoká 6 metrů a 15 centimetrů, bez podstavce 4,5 metru, rozpětí rukou je 4 metry. Váží kolem 13 tun. Je volně…

Renčova farnost připomene básníka

U příležitosti 50. výročí úmrtí Václava Renče (28. 11. 1911 – 30. 4. 1973) farnost v Brně – Králově Poli, do níž Renč v posledních letech svého života chodil, ve spolupráci s festivalem Meeting Brno tohoto básníka a překladatele připomene četbou jeho nejvýznamnějšího díla Popelka Nazaretská. Jedná se o klenot české mariánské poesie, který byl básníkovi darován v těžkých…

Následujme Ježíše do své Galileje

Česká sekce vatikánského rozhlasu publikovala homilii papeže Františka z Velké noci. V jejím jádru se papež zamýšlel nad tím, co znamená následovat Ježíše do Galileje, jak k tomu Zmrtvýchvstalý prostřednictvím žen vyzval své učedníky. Podle Františka jít do Galileje znamená jednak „vyjít z uzavřenosti večeřadla a jít do kraje obývaného pohany“, jednak – „a to je velmi krásné –…

Pouť k bl. Karlu Habsburskému

Dne 1. dubna 2023 se v klášteře sester těšitelek v Rajhradě uskuteční pouť za posílení víry v rodinách k poslednímu rakouskému císaři a českému králi, blahoslavenému Karlu Habsburskému, který byl mj. vzorným křesťanským manželem a otcem. Program začíná růžencem rodin v 16:00 a pokračuje mší svatou v 17:00. Hlavním celebrantem bude otec Miroslav Kazík. Po mši se koná přátelské posezení a…

Pavel uctil lebku sv. Václava

Pozoruhodnou součástí inaugurace nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla z 9. února 2023 se stal program v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podle zprávy portálu Církev.cz program začal ve Svatováclavské kapli, kde vedl ekumenickou bohoslužbu pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK za účasti dalších českých a moravských biskupů, předsednictva Ekumenické rady církví a rabína Karola Sidona. Přítomni byli…

Pouť ke hrobu Aničky Zelíkové

Podle zprávy zveřejněné na portálu Církev.cz se o slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích sejdou věřící při pouti za úctu k počatému životu a nenarozené dětí. Mši svatou od 17.45 bude sloužit biskup Antonin Basler. Bohoslužbě bude v 17.00 předcházet adorace a po mši věřící vyjdou průvodem na hřbitov ke hrobu zdejší rodačky Aničky…