Den Brna

Jedním z příkladů šťastného prolínání náboženských a kulturních aktivit je každoročně Den Brna, spojený s připomínkou úspěšné obrany města proti Švédům v roce 1645. I letos se ve dnech 11.-13. srpna 2023 uskuteční velmi bohatý a pro oko i srdce atraktivní program, připravený jak městem, tak i brněnským biskupstvím. Vedle „světského“ programu na Špilberku a Kraví Hoře a…

Panychida za biskupa Davídka

Jako každý rok, i letos se v sobotu kolem výročí úmrtí biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka koná panychida u Davídkova hrobu na tuřanském hřbitově. Letos se uskuteční v sobotu 12. srpna 2023 v 15 hodin. Felix Davídek (12. ledna 1921 – 16. srpna 1988) je kontroverzní osobností církevních dějin doby komunismu. Založil rozsáhlé společenství…

Nevidomé dívce se ve Fátimě vrátil zrak

Server Církev.cz přinesl zprávu a zázračném uzdravení prakticky slepé španělské účastnice Světových dnů mládeže. Tyto dny se sice konaly v Lisabonu, byly však vhodně propojeny právě s Fátimou (fátimští vizionáři byli patrony setkání). Šestnáctileté Jimeně se zázračně vrátil zrak poté, co při mši s papežem z 5. srpna 2023 ve Fátimě přijala eucharistii. Šlo o poslední den novény…

Světové dny mládeže v Lisabonu

Od roku 1984 se víceméně pravidelně konají setkání mladých katolíků z celého světa s papežem, známé jako Světové dny mládeže. Ve dnech 1.-6. srpna 2023 tento festival víry probíhá v hlavním městě Portugalska. Jeho konání v Lisabonu bylo oznámeno na předchozích Světových dnech mládeže v Panamě z roku 2019. Kvůli pandemii covidu bylo oproti původnímu termínu o rok odloženo. Patrony Světových…

Papež se zúčastní středozemního mezináboženského dialogu

Neúnavné úsilí papeže Františka na poli mezináboženského dialogu stále pokračuje. Podle zprávy Vatican News se Svatý otec 22.-23. září 2023 chystá navštívit Marseille, aby se tam zúčastnil závěrečného zasedání mezináboženského festivalu zemí sousedících se Středozemním mořem Rencontres Méditerranéennes. První den návštěvy František pozdraví klérus marseilleské arcidiecéze, pomodlí se v bazilice Notre Dame de la Garde a spolu…

Biskupové hájí manželství a rodinu

Zatímco Českobratrská církev evangelická nedávno na svém synodu schválila žehnání homosexuálním svazkům, biskupové katolické církve s odkazem na exhortaci papeže Františka Amoris laetitia zdůraznili, že „neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím záměrem s manželstvím a rodinou“. „Prohlášení České biskupské konference k aktuálnímu dění ohledně manželství a rodiny“ bylo…

Papež odsoudil spálení Koránu

Catholic News Agency referovala o rozhovoru, který papež 3. července 2023 poskytl novinám Al-Ittihad ze Spojených arabských emirátů. František v něm odsoudil protestní spálení kopie Koránu ve Švédsku z 28. června iráckým uprchlíkem před mešitou ve Stockholmu. Švédský soud naproti tomu takovéto projevy označil za dovolené na bázi svobody projevu. Papež František řekl, že je takovými činy…

Měsíc oslavy evangelia

Evangelikálové připravují velkou misijní akci nazvanou „Národní probuzení“, což je iniciativa původně započatá službou Connect Disciples Prague (CBH Praha). V rámci této iniciativy jde podle www.narodniprobuzeni.cz o to, „aby se evangelium během měsíce listopadu 2023 dostalo ke každému člověku v Čechách“ (není jasné, zda i na Moravě). Má jít o „měsíc oslavy evangelia, kde se lidé…

Muž dialogu prefektem Dikasteria pro nauku víry

Podle zprávy Vatican News papež František poděkoval kard. Luisi Franciscu Ladarii Ferrerovi SJ při ukončení jeho mandátu prefekta Dikasteria pro nauku víry, předsedy Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Jeho nástupcem v těchto funkcích 1. července jmenoval svého blízkého spolupracovníka Víctora Manuela Fernándeze, dosavadního arcibiskupa argentinské La Plata. Nový prefekt se svých povinností ujme…

Apoštolský list o Pascalovi

Papež František opět dokázal, že má široké srdce. Jezuita Jorge Bergoglio vydal apoštolský list vyzdvihující Blaise Pascala, známého mj. jako protijezuitský polemik. List byl podle Vatican News vydán 19. června 2023, přesně 400 let od Pascalova narození v roce 1623. Papež v něm vyzdvihuje Pascalovu vědeckou genialitu, starost o chudé a neúnavné hledání Boha. Pascal je znám…