Sv. Irenej a jednota křesťanů

Podle zprávy Catholic News Agency ze 7. října 2021 papež František zmínil svůj plán prohlásit Ireneje z Lyonu učitelem církve a vyzdvihnout jej při tom jako učitele jednoty. Papež tak učinil v promluvě k Pracovní skupině sv. Ireneje, skupině katolických a pravoslavných teologů z Institutu pro ekumenická studia Papežské univerzity sv. Tomáše v Římě zaměřené na studium synodality a…

Očkovaný kardinál po eucharistickém kongresu onemocněl

Podle zprávy Catholic News Agency z 2. října 2021 osmasedmdesátiletý italský kardinál Angelo Bagnasco po odsloužení úvodní mše Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti onemocněl na COVID-19. Plně očkovaný kardinál zprvu tvrdil, že má jen „extrémně lehkou“ verzi tohoto onemocnění, a to právě díky očkování. Posléze však musel být hospitalizován. Lékařské zprávy nicméně jeho stav hodnotí…

Vatikánské upozornění populistům: „Křesťanství není supermarket“

Podle zprávy publikované českou sekcí vatikánského rozhlasu dne 25. září 2021 vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin odmítá pokusy populistických politiků zmocnit se křesťanských hodnot a symbolů pro své vlastní cíle. Druhý muž Svatého stolce se ke zdánlivě prokřesťanským populistům výmluvně vyjádřil na okraj zasedání Evropské lidové strany v Římě. Konstatoval, že „křesťanství není supermarket“…

Člověk jako dar, nebo jako produkt?

Emeritní papež Benedikt XVI. po celý svůj život přemýšlí o Evropě a o etických otázkách, které hýbou evropskou společností. Nyní vychází nový soubor jeho spisů o Evropě. V jeho úvodu, česky představeném v článku na Církev.cz ze 17. září 2021, Benedikt mj. konstatuje, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze…

Kardinál Koch ujasňoval Židům papežovy myšlenky o Tóře

K nejpalčivějším otázkám křesťansko-židovského dialogu patří role Tóry neboli Božího zákona, v judaismu ústřední, ale v teologii sv. Pavla problematizovaná. Za krok vpřed lze jistě označit již to, že Vatikán je na tomto poli zjevně ochoten vést se Židy dialog nejen o mezináboženských, ale i o vnitrokřesťanských formulacích. Podle zprávy Catholic News Agency z 10. září 2021…

Jubilejní svatoludmilské oslavy

Portál Církev.cz přinesl 8. září 2021 podrobný program letošních oslav 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, ženy ztělesňující počátky křesťanství v českých zemích. Program oslav začíná ve čtvrtek 16. září v 17.00 v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Během bohoslužby bude k uctění…

Jak Pius XII. zachraňoval římské Židy

Americké portály National Catholic Register a Catholic News Agency se ve zprávě z 30. srpna 2021 vracejí ke známé problematice záchrany římských Židů před nacisty za papeže Pia XII. Jedná se o svědectví, podle kterých papež požádal minimálně 49 konventů o skrývání Židů a prohlásil je za exteritoriální území pod vatikánskou autoritou. Závěry bádání v…

Židovské modlitby na Chrámové hoře tolerovány

Konflikt ve Svaté zemi zůstává trvale politicky a nábožensky nevyřešený. Ztělesněním tohozo faktu je situace na Chrámové hoře, která je od šestidenní války z roku 1967 přes nesouhlas Arabů pod vládou Izraele, ale současně se na ní smějí modlit jen muslimové, nikoliv židé (což neodráží skutečnost, že abrahamovská náboženství se modlí k témuž jedinému Bohu).…

Papež a nobelistka bijí na poplach

Taliban znovu obsazuje Afghánistán a přináší mj. smrtelnou hrozbu pro ženská prava. V tomto kontextu se odehrálo setkání papeže Františka s Nadjou Muradovou, o němž referovala zpráva Catholic News Agency z 26. srpna 2021. Muradová je jezídská lidskoprávní aktivistka, jejíž rodina v Iráku byla v roce 2014 z velké části vyvražděna Islámským státem, přičemž ona sama byla unesena a odsouzena…

Papež o hrozící marginalizaci liturgie

Ve zpravodajství českého vysílání vatikánského rozhlasu z 23. srpna 2021 zazněla zpráva o poselství, které papež František zaslal předsedovi Centra pro liturgickou činnost mons. Maniagovi u příležitosti 71. italského národního liturgického týdne. V úvodu poselství papež děkuje Pánu, že se letos tento liturgický týden může uskutečnit – na rozdíl od loňského roku, kdy mu zabránila pandemie. Navzdory…