Svědectví světců o Kristu v románech Louise de Wohla

Životy svatých představují jedinečné svědectví o Kristu a Jeho působení v dějinách. Přesto ovšem mnozí – nejen nevěřící, ale i polovičatí křesťané – mohou před tímto svědectvím raději zavírat oči. Spisovatel Louis de Wohl ve svém románu o sv. Kateřině Sienské konstatuje, že světci „vyvolávají strach v těch, kteří ještě dokonalosti nedosáhli“… Román o svaté Kateřině Dobývat nebe byl prvním…

Bob Dylan není žádný falešný prorok

Bob Dylan (*1941), nositel Nobelovy ceny za literaturu a ikona americké populární hudby, v červnu 2020 vydal své již 39. studiové album Rough and Rowdy Ways. Potvrdilo jak ohromnou uměleckou imaginaci tohoto autora, která posluchače jeho písní fascinuje už skoro šedesát let, tak i skutečnost, že od Dylanovy tvorby je neodmyslitelný její duchovní rozměr. Dylanovy…

Připomínání Milady Horákové mezi aktuálním a nadčasovým

Na 27. června 2020 připadlo sedmdesáté výročí justiční vraždy Milady Horáková, tj. symbolické události doby komunismu v podobě popravy ženy, matky a dlouholeté vězeňkyně nacismu. Výročí připomněly černé prapory a transparenty s nápisem „Zavražděna komunisty“, které se objevily na mnoha úředních budovách a dalších místech po celé České republice. Tuto formu připomínky popravené političky iniciovalo uskupení Milada…

Definování víry v Bohočlověka na koncilech 5. století

Být křesťanem neznamená mít nějakou neurčitou víru v Krista, ale věřit v Bohočlověka. Hereze rozbíjející křesťanskou víru na ni už ve starověku útočily z obou stran: tak například gnostikové, pro které byl Kristus čistě duchovní bytostí jen zdánlivě oděnou lidským tělem, popírali Jeho lidství, zatímco ariáni zase popírali Jeho božskou přirozenost. První ekumenický koncil v Niceji z roku…

George Weigel o nefungujícím „odlehčeném“ katolicismu

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) se 22. června 2020 ve Washingtonu konala diskuse katolických novinářů s Georgem Weigelem o jeho připravované knize „Příští papež“ (The Next Pope). George Weigel (*1951), významný americký katolický teolog a teologický spisovatel, je držitelem mnoha významných akademických a jiných ocenění včetně papežského kříže Pro Ecclesia et Pontifice a uznávaným znalcem pontifikátu…

Ničení soch františkánského světce

I když nic nemůže být víc protirasistického než křesťanství, které lidem všech národů a barev zvěstuje nekonečnou Boží lásku a vytváří z nich jedno společenství bratří a sester, dnes pod záminkou boje proti rasismu dochází k útokům na křesťanství a k ničení křesťanských symbolů. V Kalifornii se „protirasističtí aktivisté“ vrhli na sochy františkánského světce Junípera Serry. Dne 20. června…

Vznik nicejsko-konstantinopolského kréda

Základy křesťanské věrouky spojené s vyznáváním trojjediného Boha a společné všem křesťanům teprve později rozděleným na katolíky, pravoslavné a protestanty jsou vyjádřeny ve vyznání víry (krédu), jehož název je odvozován od prvních ekumenických koncilů v Niceji a Konstantinopoli. Od počátků křesťanské víry byly její podstatné otázky řešeny na sněmech apoštolů a jejich nástupců. Již roku 49 se…

Bible: Mnoho knih, jeden Příběh

Křesťanství vyznává Boha, který se zjevuje v dějinách. V dějinách Izraele „mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval ústy proroků“, aby pak „v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky“ (Židům 1,1). Bible je svědectvím o Božím jednání s lidmi. Ti však Boží vůli nemuseli vždy správně pochopit.…