Cohen a Ježíš

Slavný kanadský zpěvák Leonard Cohen (1934–2016) nebyl křesťanem, ale po celý svůj život se hlásil k judaismu (i když jeho duchovní hledání nebylo zdaleka omezeno hranicemi tohoto náboženství). Pozornému posluchači jeho písní však nemůže uniknout skutečnost, že byl celý život fascinován Kristem. Cohen může být označen za jednoho z představitelů nového židovského objevování Ježíše, které představuje pozoruhodný…

Otec Jan Daněk (1950-2020) dovršil svou službu církvi

Dnes, kdy se stále mluví o skutečných či domnělých selháních kněží, je víc než kdy jindy třeba připomínat, že drtivá většina kněží koná svou krásnou i těžkou službu dobře, vydává hodnověrné svědectví o Kristu a pomáhá lidem žít své životy s Ním. Jeden z důkazů této skutečnosti představují i kněžské pohřby, na nichž při loučení se zemřelým nelze…

Jaroslav Pelikan: Ježíš v proměnách staletí

I když si to bohužel většina obyvatel dnešního Západu neuvědomuje, nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro všechny doby a středem dějin nejen z pohledu víry, ale i z pohledu historie je bezesporu Ježíš. Křesťan se může pozastavovat nad tím, že si různé doby a způsoby myšlení Jeho obraz leckdy přizpůsobovaly k obrazu svému, současně však právě i při pohledu na…

(Nejen) premiérovo náboženství bez Boha

I když některé nábožensky zabarvené výroky ministerského předsedy Andreje Babiše budí pozornost veřejnosti už dlouho, povaha jeho religiozity a premiérova víra či nevíra v Boha zůstávala donedávna nejasná. Nyní se však již Babiš jednoznačně zařadil k té části české společnosti, která vyznává náboženství bez Boha. V rozhovoru publikovaném na idnes.cz dne 9. července 2020 byl premiér dotázán…

Oblíbený pastor po dvouměsíčním utrpení podlehl důsledkům koronaviru

Podle zprávy amerických internetových novin The Christian Post z 10. července 2020 se k tragické řadě nesčetných obětí koronaviru zařadil i pastor Gregory Clark z Clevelandu, zesnulý po velkém utrpení ve věku šestačtyřiceti let. Tento černošský duchovní se těšil nejen lásce příslušníků svého baptistického sboru Mt. Olive, ale i respektu za svou práci příslušníka sboru nápravné výchovy ve…

Pět cest k Bohu podle svatého Tomáše

Dnes patrně nejznámější výkon středověké filosofické teologie představuje pět cest (quinque viae) sv. Tomáše Akvinského (1225–1724), obvykle nepřesně nazývaných pěti důkazy Boží existence. Důkazy toho, že k Bohu lze dospět nejen na základě zjevení, ale do jisté míry i čistě rozumovou cestou, by jistě bylo možné podávat i dnes, ale musely by už vycházet z jiného obrazu…

Víra musí stát nad vlastenectvím

Americké internetové noviny The Christian Post dne 6. července 2020 informovaly o varování, které známý protestantský teolog John Piper vyslovil na adresu křesťanů přehánějících svou oddanost k vlasti. I když Piper připustil, že Nový zákon křesťanům toleruje doplnění všeobecné lásky k lidstvu speciální náklonností k určitému městu či národu, konstatoval, že náklonnosti tohoto druhu jsou přípustné jen do určité…

Ennio Morricone (1928-2020) a duchovní rozměr hudby

Dne 6. července 2020 zemřel ve věku 91 let italský hudební skladatel a proslulý autor filmové hudby Ennio Morricone. Dlouhý a mimořádně plodný život tohoto umělce může být pro křesťana důvodem k vděčnosti, a to nejen ve vztahu k Morriconeho dílu, ale i ve vztahu k jeho neokázalému svědectví víry a k jeho příkladnému životu. V dnešní době lze…

Velehradská pouť připomněla křesťanský i nadnárodní ráz naší kultury

Velehrad na Uherskohradišťsku je už od oslavy 1000. výročí příchodu moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje z roku 1863, organizované známým knězem a buditelem Františkem Sušilem, duchovním centrem Moravy a místem cyrilometodějských poutí. Poutní slavnost se na něm konala i ve spojení se svátkem sv. Cyrila a Metoděje z 5. července 2020, byť za komplikovaných okolností. Nejvýznamnějšího novodobého…

Znovuvztyčení mariánského sloupu a pokání u křížů na Staroměstském náměstí

Poté, co pražské zastupitelstvo 23. ledna 2020 přijalo rozhodnutí povolit stavbu repliky zbořeného mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, došlo 4. června k dovršení obnovy sloupu spojenému s umístěním sochy Panny Marie na jeho vrchol. Staroměstské náměstí je ovšem mj. i místem, kde je připomínána pobělohorská poprava sedmadvaceti předáků protihabsburského povstání, a někteří evangelíci vnímají historický odkaz původního…