Papežský kazatel Cantalamessa o Bohu v Trojici i o Bohu v době pandemie

Z událostí a výročí roku 2020 by neměl zapadnout jeden těžko překonatelný „rekord“: na 23. června připadlo čtyřicáté výročí jmenování Raniera Cantalamessy papežským kazatelem, kterým je tento kapucínský kněz dodnes. Úřad papežského kazatele byl zřízen již v polovině šestnáctého století a od roku 1743 platí zásada, že je svěřován kapucínům. Ti, kdo jej zastávají, připravují…

Meeting Brno: letos s husitskou prezidentkou a v opatství augustiniánů

Ve dnech 20.–25. července 2020 proběhla první část letošního festivalu Meeting Brno, který by měl být ještě završen druhou částí 4.–14. září. Jednalo se již o pátý ročník tohoto festivalu, poprvé konaný pod předsednictvím jeho nové prezidentky, farářky Církve československé husitské Martiny Viktorie Kopecké. Hlavním centrem festivalového dění se stalo augustiniánské opatství na Starém Brně, proslulé…

Evropští biskupové o robotech a lidech

Téma robotů vybavených umělou inteligencí a zdánlivě připomínajících lidi je u nás populární, protože slovo „robot“ proslavil Karel Čapek a do světových jazyků se dostalo prostřednictvím češtiny. Od té doby ovšem problematika umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) nabyla netušených rozměrů, spojených s mnoha nebezpečími na poli etiky. V letošním roce se jimi zabývala Evropská unie a nejnověji i…

Víra v Pána života versus eutanazie

Koncem června 2020 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již poněkolikáté objevil návrh na uzákonění eutanazie. Piráti spolupracující s poslanci hnutí ANO, kteří jej prosazují, neúnavně argumentují „svobodou“ jako jednou z největších v naší společnosti uznávaných hodnot. Ta podle nich musí zahrnovat i svobodu nevyléčitelně nemocného člověka rozhodnout o ukončení svého života. Tento pohled však zjevně nevychází z víry, ale spíš…

Luigi Giussani: Náboženský smysl

V letošním roce v nakladatelství Paulínky v novém českém vydání znovu vychází již klasické dílo italského kněze a zakladatele hnutí Comunione e Liberazione Luigiho Giussaniho Náboženský smysl, představující vzácný typ myšlenkově hlubokého textu oslovujícího věřící i „nevěřící“. Náboženský smysl je dílem, jehož četba může být začátkem křesťanské cesty (navazují na ně další dvě autorovy práce věnované „události…

Hagia Sofia a znovuotevírání starých ran

Když začátkem července 2020 turecký Nejvyšší soud rozhodl o možnosti legální proměny bývalého chrámu Hagia Sofia v mešitu, vyvolalo to negativní reakce církví a křesťanů po celém světě (např. pravoslavní a katoličtí křesťané v USA chtějí 24. červenec, kdy má dojít k její opětovné islamizaci, pojmout jako den smutku). Hagia Sofia sice křesťanským chrámem není už od roku…

Nové omezení modliteb u „Zdi nářků“

Izrael, svatá země všech hlavních monoteistických náboženství, těžce trpí letošní pandemií koronaviru. Podle zprávy agentury Kathpress z 19. července 2020 izraelské úřady v souvislosti s novou vlnou pandemie v zemi, která si již vyžádala přes čtyři sta dalších obětí na životech, přistoupily k novému drastickému omezení modliteb u Západní zdi (židy v hebrejštině nazývané ha-Kotel ha-ma’aravi, lidovým „křesťanským“ názvem označované jako „Zeď…

Stanislav Krátký, biskup a buditel

K významným osobnostem moravských dějin dvacátého století patřil otec Stanislav Krátký, jeden ze vzácných duchovních pastýřů schopných propojovat víru a kulturu a ve svých působištích tvořivě přispívat k rozvíjení místních tradic v duchu křesťanství. Tento charizmatický muž současně ve všech obdobích svého kněžského působení přiváděl ke Kristu mnohé z těch, s nimiž se setkával. K jeho výrazným vlastnostem patřilo…

Neratov – Zázrak nad Čechami

Mariánské poutní místo Neratov v Orlických horách je v naší zemi jedním z nejsilnějších znamení naděje. Od dob baroka na ně zeširoka daleka proudily zástupy zbožných poutníků, aby pak v bezbožném dvacátém století jen zázrakem uniklo úplné zkáze – a po roce 1989 začalo vstávat z mrtvých… Neratov, původním názvem Bärnwald, je pohraniční ves ležící dnes na česko-polském pomezí.…

Luigi Giussani a zkušenost společenství a osvobození

Zatímco v dřívějších staletích se různé podoby katolické spirituality utvářely především v duchu charizmat jednotlivých řeholních řádů, ve dvacátém století vystoupila do popředí nová církevní hnutí, v nichž specifická obdarování, daná Duchem Svatým jejich zakladatelům, neslouží především řeholníkům, ale laikům. Jedním z těch, kteří jedinečným způsobem napomohli cestě mnoha lidí za Kristem, je italský kněz Luigi Giussani (1922–2005),…