Diskuse o době komunismu a nezájem hledat pravdu

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka publikoval dne 6. srpna 2020 v blogu na stránkách Aktuálně.cz otevřený dopis předsedovi správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michalu Klímovi. Podpořil v něm Klímu v jeho sporu s děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michalem Pullmannem ohledně fungování někdejšího komunistického režimu. Stanovisko kardinála Duky může v zorientování se pomoci i těm, kteří zatím spor…

Tuřany a moravské církevní dějiny

V sobotu 15. srpna 2020 v 15 hodin se na hřbitově v Brně-Tuřanech uskuteční panychida za biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka (1921–1988). Vedle této dodnes hojně připomínané, byť zároveň i kontroverzně vnímané osobnosti moravských církevních dějin dvacátého století jsou Tuřany spojeny i s jinou z jejich velkých postav Dominikem Peckou (1895–1981), rovněž komunisty dlouhá léta vězněným…

Flannery O’Connorová, skvělá katolická spisovatelka i žena na pranýři

Podle zprávy Catholic News Agency z 30. července 2020 oznámil prezident Loyolovy univerzity v americkém státě Maryland, jezuita Brian Linnane, že univerzitní kolej doposud nesoucí jméno Flannery O’Connorové bude přejmenována. Vedení univerzity se tak ztotožnilo nejen s požadavky dnešní kampaně proti rasismu, ale i s pranýřováním velké katolické osobnosti americké kultury na základě toho, že slavná spisovatelka byla…

Nepokoje v Portlandu a hořící bible

V posledních dnech vyvolávají u mnoha křesťanů zděšení hořící bible, podle videa hojně šířeného na sociálních sítích pálené při nepokojích v Portlandu v americkém státě Oregon. Zpráva publikovaná 3. srpna na portálu Catholic News Agency (CNA) nyní zpochybňuje hodnověrnost tohoto videa. Násilné aspekty nynějších amerických protestů a protikřesťanské činy některých aktivistů hlásících se k hnutí Black Lives…

Trojjediné poslání církve

S jistou nadsázkou by se dalo říci, že víře v trojjediného Boha odpovídá rovněž trojí a zároveň nedílné poslání křesťanské církve. Běžně bývá vyjadřováno trojicí řeckých pojmů kérygma – leitúrgia – diakonia. Církev je zde od toho, aby hlásala radostnou zvěst, slavila liturgii a prokazovala službu lásky. Vrcholem života církve je liturgie, kterou ovšem mohou…

Hrozící cenzura by mohla ve Skotsku postihnout i Bibli

Podle zprávy portálu Catholic News Agency z 29. července 2020 se skotští katoličtí biskupové kriticky vyjádřili ke skotskou vládou předloženému zákonu proti tzv. zločinu z nenávisti (hate crime). Zákon by podle nich mohl vést k cenzurování katolického učení. Název zprávy vyjadřuje obavu z „kriminalizování Bible a katechismu“, k němuž by se dala zneužít část zákona umožňující postihovat vlastnění „pobuřujícího…

Radostná víra Jana Rybáře

Dne 16. července 2020 vstoupil do devadesátého roku svého života otec Jan Rybář, stále aktivní autor mluvených i psaných promluv, velmi oslovujících „dospělé“, přemýšlivé křesťany, které otec Jan neúnavně vyzývá k vlastnímu zamýšlení se nad podstatou víry v Krista a nalézání nové radosti z ní. Brněnský rodák Jan Rybář studoval jezuitské gymnázium na Velehradě a roku 1949 se…

Joseph Ratzinger: Naděje pro Evropu?

Před třiceti lety – v přelomovém období konce osmdesátých a začátku devadesátých let – se zrodilo několik důležitých textů (vesměs původně přednášek), z nichž jejich autor, tehdejší kardinál Joseph Ratzinger a pozdější papež Benedikt XVI., posléze sestavil knihu Wendezeit für Europa? (Doba obratu pro Evropu?). Ve vztahu k otázce z tohoto názvu už dnes víme, že rok 1989…

Líznova služba Kristu, svobodě a lidem na okraji společnosti

Tento měsíc oslavil již devětasedmdesáté narozeniny otec František Lízna, známý český jezuita, jehož životní příběh připomíná dramatickou kroniku nejnovějších českých dějin, vnímaných a prožívaných v křesťanském duchu. František Lízna se narodil roku 1941 v Jevíčku v rodině důstojníka, po únoru 1948 krutě pronásledované komunistickým režimem. Po maturitě nesměl z politických důvodů studovat na vysoké škole a místo toho jej…

U2, křesťanství a potraty

Dne 30. června 2020 byla na stránkách The Minimise Project zveřejněna smutná bilance potratů v Irsku v roce 2019, prvním roce po referendu, v němž Irové rozhodli o zrušení ochrany práva nenarozených dětí na život, do té doby zakotvené v osmém dodatku k irské ústavě. Tato bilance vyvolává či prohlubuje smutek bezpočtu křesťanů nejen nad osudem 6.666 loni v Irsku…