Křesťanský dokument o mezináboženské solidaritě v době pandemie

Dne 27. srpna 2020 byl na webu Papežské rady pro mezináboženský dialog zveřejněn dvacetistránkový text „Sloužit zraněnému světu v mezináboženské solidaritě“, který toto dikasterium vypracovalo ve spolupráci se Světovou radou církví. Jde v něm o reflexi postoje křesťanů a jejich spolupráce s vyznavači jiných náboženství ve světě poznamenaném pandemií koronaviru. V předmluvě dokumentu je utrpení,…

Zelená hora a symbolika čísla pět

Letošek je rokem 300. výročí poutního místa Zelená hora u Žďáru nad Sázavou. S jeho zrodem sice bývá spojován i rok 1719, dne 16. května 1720 – v den sv. Jana Nepomuckého – však byl každopádně položen základní kámen tomuto světci zasvěceného poutního kostela. Ten byl budován na travnatém vršku, který tehdejší opat žďárského cisterciáckého kláštera Václav…

Bílá růže a ekumena mučedníků

Dne 9. května 2021 uplyne sto let od narození Sophie Schollové, která se jako dívka v době nacismu zapojila do odbojové skupiny Bílá růže a ve věku jednadvaceti let pak skončila na popravišti. Podle sdělení německého ministerstva financí z 12. srpna 2020 bude při této příležitosti k její poctě vydána sběratelská mince v hodnotě dvaceti…

Žalmy jako modlitby pro každého

Magazín Christianity Today nyní publikuje sérii textů věnovaných Starému zákonu a jeho významu pro život křesťana. Článek baptistické teoložky a významné autorky duchovní literatury Ruth Haley Bartonové z 22. června 2020 byl zaměřen především na Žalmy. Bartonová v něm velmi osobním a živým způsobem zmiňovala zkušenost se Žalmy na své vlastní cestě hledání a rozvíjení…

Číhošť – zeměpisný i duchovní střed

Podle zprávy zveřejněné na webu hnutí Comunione e Liberazione cz.clonline.org se ve dnech 11.–13. září 2020 uskuteční tradiční pouť do Číhoště, každoročně pořádaná v době kolem svátku Povýšení svatého kříže. Trasa pouti vede krajinou Českomoravské vysočiny od želivského kláštera, kde byl v padesátých letech internační tábor pro kněze a řeholníky, po stopách umučeného číhošťského faráře Josefa…

Karel Kryl a naše egyptské či babylonské zajetí

21. srpen – výroční den zahájení více než dvacetileté sovětské okupace Československa z roku 1968 – je v povědomí našeho národa trvale spojen s básníkem a zpěvákem Karlem Krylem a se slovy jeho nejslavnější písně: „Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka!“ Ředitel Radia Proglas otec Martin Holík při…

Třicet let po své záhadné smrti nám Josef Zvěřina stále chybí

Dne 18. srpna 2020 uplynulo třicet let od zcela nečekané smrti otce Josefa Zvěřiny (1913–1990). Biskup Václav Malý jej při této příležitosti na svém facebookovém profilu vzpomněl slovy: „Vzdělaný a statečný muž, který ani ve vězení neztratil humor a přívětivou tvář. Jeho radost z evangelia zasáhla mnohá srdce v tehdejším Československu. Osobnost jeho formátu chybí v církvi i…

Na Bílé hoře bude smírčí kříž

Dne 15. srpna 2020 byla vydána zpráva ČTK referující o náboženských aktivitách připravovaných k listopadovému 400. výročí bitvy na Bílé hoře, především o plánovaném vztyčení smírčího kříže, jehož model si nyní mohli prohlédnout návštěvníci mariánské pouti spojené s kostelem Panny Marie Vítězné a k němu přiléhajícím klášterem benediktinek. Smírčí kříž vytvořený německým benediktinem Abrahamem Fischerem, mj.…

Brno uctilo muže modlitby

Zatímco pražské posvěcení obnoveného mariánského sloupu z 15. srpna 2020 bylo doprovázeno stálými kontroverzemi, v Brně došlo téhož dne za obecného souhlasu a bez sebemenších sporů k posvěcení sochy jezuitského kněze Martina Středy. Oba monumenty jsou si přitom historicky blízké, protože pražský mariánský sloup byl vztyčen na poděkování za úspěšnou obranu české metropole proti Švédům z roku 1648,…

Pastor Keller varuje před ideologickou vizí spravedlnosti

Internetové noviny The Christian Post dne 13. srpna 2020 informovaly o významném novém eseji protestantského teologa Timothyho Kellera, v němž tento autor rozebírá problém spravedlnosti v biblické perspektivě na straně jedné a z pohledu tzv. kritické teorie na straně druhé. To, co je označováno jako „kritická teorie“ a u Kellera i jako „postmodernismus“, někteří (především křesťanští a konzervativní) autoři…