George Weigel o nefungujícím „odlehčeném“ katolicismu

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) se 22. června 2020 ve Washingtonu konala diskuse katolických novinářů s Georgem Weigelem o jeho připravované knize „Příští papež“ (The Next Pope). George Weigel (*1951), významný americký katolický teolog a teologický spisovatel, je držitelem mnoha významných akademických a jiných ocenění včetně papežského kříže Pro Ecclesia et Pontifice a uznávaným znalcem pontifikátu…

Ničení soch františkánského světce

I když nic nemůže být víc protirasistického než křesťanství, které lidem všech národů a barev zvěstuje nekonečnou Boží lásku a vytváří z nich jedno společenství bratří a sester, dnes pod záminkou boje proti rasismu dochází k útokům na křesťanství a k ničení křesťanských symbolů. V Kalifornii se „protirasističtí aktivisté“ vrhli na sochy františkánského světce Junípera Serry. Dne 20. června…

Vznik nicejsko-konstantinopolského kréda

Základy křesťanské věrouky spojené s vyznáváním trojjediného Boha a společné všem křesťanům teprve později rozděleným na katolíky, pravoslavné a protestanty jsou vyjádřeny ve vyznání víry (krédu), jehož název je odvozován od prvních ekumenických koncilů v Niceji a Konstantinopoli. Od počátků křesťanské víry byly její podstatné otázky řešeny na sněmech apoštolů a jejich nástupců. Již roku 49 se…

Bible: Mnoho knih, jeden Příběh

Křesťanství vyznává Boha, který se zjevuje v dějinách. V dějinách Izraele „mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval ústy proroků“, aby pak „v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky“ (Židům 1,1). Bible je svědectvím o Božím jednání s lidmi. Ti však Boží vůli nemuseli vždy správně pochopit.…