Ve Washingtonu zaznívá výzva k pokání

Evangelikální portál The Christian Post (CP) dne 23. září 2020 informoval o shromáždění „křesťanských vůdců“ spojeném s hnutím „Návrat“ (The Return), které se od 18. do 28. září odehrává v hlavním městě Spojených států. Podle vzoru židovského desetidenního pokání mezi svátky Roš ha-šana a Jom kipur se soustřeďuje na modlitbu a pokání. Kevin Jessip, prezident Global Strategic Alliance,…

Pavlovo kázání na Areopagu a (ne)ztracený rok 2020

Působení apoštola Pavla v Athénách, vylíčené ve Skutcích apoštolů 17,15–34, bývá často bráno jako i dnes aktuální model působení misionářů a křesťanů vůbec v nábožensky a filosoficky pluralitním světě, s nímž se Pavel setkal na athénském Areopagu. Článek Johna Stonestreeta a Marie Baerové publikovaný na portálu Christian Post 18. září 2020 z něj však nyní vytěžil i pozoruhodnou aktualizaci…

Palladium bude neseno Prahou

Podle zprávy zveřejněné 22. září 2020 na portálu Církev.cz projde v neděli 27. září Prahou procesí s Palladiem země české. Pořádá je Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím. Jeho účastníci se budou modlit za požehnání a pokoj pro Prahu a celou vlast, za smír a za…

Modlitba k „Otci samoty a bolesti“ (Bob Dylan: Father of Night)

Letošní rok je rokem utrpení bezpočtu lidí a zdánlivého Božího mlčení, ale i rokem, v němž se někteří setkávají s Bohem například i uprostřed temnot psychických problémů. I když bychom si z čistě lidského hlediska všichni přáli Boží zásah projasňující situaci jednotlivců i lidstva jako celku, prosba o něj není jedinou možnou modlitbou dnešní doby. Modlitebník může i v těžkých…

Sv. František biřmovacím patronem známého evangelikálního konvertity

Nejvýznamnější americký evangelikální časopis a web Christianity Today (CT) přinesl 14. září 2020 zprávu o konverzi svého někdejšího šéfredaktora Marka Galliho ke katolicismu. Jedná se již o několikátou katolickou konverzi známých osobností z prostředího evangelikálního či letničního křesťanství (v češtině např. nedávno vyšly knihy Řím, sladký domov: Naše cesta do katolické církve od Scotta a Kimberley…

Václav Malý a kázání evangelijní pravdy

Dnešní sedmdesáté narozeniny biskupa Václava Malého (* 21. 9. 1950) představují příležitost k zamyšlení se nad životní cestou tohoto duchovního pastýře i nad hlásáním evangelia. Otec Malý ve svém životě přijal a ztělesnil skutečnost, že k hodnověrnosti tohoto hlásání je nutný život v pravdě. Jen málokdy bylo přitom v našich dějinách těžší nejen žít v pravdě, ale i zachovat si…

„Přelezl jsem tyto městské hradby, jen abych mohl být s tebou“ (U2: I Still Haven’t Found What I’m Looking for)

Životní a umělecká dráha členů slavné irské rockové skupiny U2 v čele s frontmanem a textařem Bonem je z duchovního hlediska nejednoznačná. Tuto nejednoznačnost do jisté míry vyjadřuje i největší gospelový hit této kapely, I Still Haven’t Found What I’m Looking for (Stále jsem nenašel, co hledám), jenž je plný touhy po Kristu, současně se ale pohybuje někde…

Pražské zasedání Rady evropských biskupských konferencí bylo zrušeno

Podle zprávy zveřejněné 17. září na portálu Církev.cz došlo ke zrušení pražského plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se mělo konat ve dnech 25.–27. září 2020. Vzhledem k aktuální situaci kolem koronaviru a skutečnosti, že řada evropských států omezuje možnost cestovat do České republiky, bude jednání bude moci probíhat pouze online. Je jistě škoda,…

Mučedník Sarkander a výzva nebát se

Na letošní rok připadla tři výročí spojená se slezským knězem a mučedníkem doby konfesních konfliktů Janem Sarkandrem: 400. výročí jeho smrti z března 1620, 160. výročí blahořečení z května 1860 a 25. výročí svatořečení z května 1995. V sobotu 12. září 2020 se podle zprávy zveřejněné na stránkách olomouckého arcibiskupství konala oslava tohoto trojího jubilea v olomoucké katedrále sv. Václava.…

„Až bude špína řezníka vyprána v Beránkově krvi“ (Leonard Cohen: Amen)

Nejslavnější písní Leonarda Cohena (1934–2016) je bezesporu Hallelujah z roku 1984, tedy z ústředního či vrcholného období tvorby tohoto umělce. Velmi důležitá je však i Cohenova pozdní tvorba, v níž by se za protějšek Hallelujah dala označit píseň Amen z roku 2012. „Amen“ i „aleluja“ jsou samozřejmě liturgické výrazy běžně zakončující židovské a křesťanské modlitby. Cohenovo album Old Ideas,…