„Politická korektnost“ jako útok na náboženskou svobodu

Přes neshodu v otázce, nakolik je třeba zaměřit se na kritiku situace v dnešní Číně (viz článek z 29. září), přinesla návštěva amerického ministra zahraničí Pompea ve Vatikánu a s ní spojená římská konference o náboženské svobodě významný výsledek. Podle zprávy zveřejněné 1. října na portálu Catholic News Agency (CNA) si vatikánští vrcholní diplomaté jako prioritní téma této konference…

„Nemůžeme zapomínat na trpící křesťany“

Dne 23. září 2020 se konal digitální summit IDC (In Defence of Christians), americké organizace zaměřené na obranu pronásledovaných křesťanů především ve vztahu k Blízkému východu. Podle zprávy internetových novin The Christian Post z 27. září na něm náboženští a političtí představitelé připomněli západním církvím potřebu zastávat se „zapomenutých“ pronásledovaných křesťanů. Současně byla připomínána i role,…

„Dobrý katolík“ Hercule Poirot

Před sto lety, v říjnu 1920, vyšel v Americe – až o tři měsíce později v Anglii – detektivní román Agathy Christieové Záhada na zámku Styles, kterým své triumfální tažení světem literatury (a později i divadla, filmu a televize) zahájil Hercule Poirot. Každý, komu tato postava přirostla k srdci, ví o tom, že se Poirot hlásil ke katolické víře.…

1600. výročí smrti autora Vulgáty

Na dnešek připadá velmi kulaté výročí jedné z nejvýznamnějších osobností dějin západního křesťanství, svatého Jeronýma, známého též jako Sophronius Eusebius Hieronymus či Hieronymus ze Stridónu. Společně se svatým Ambrožem a svatým Augustinem patří ke třem velkým latinsky píšícím církevním otcům, kteří svým ohromným dílem vykonaným na sklonku dějin antické římské říše umožnili pozdější vznik středověkého katolického…

Pompeo ve Vatikánu a dilema ve vztahu ke komunistické Číně

Portál Catholic News Agency (CNA) 28. září 2020 informoval o exkluzivním rozhovoru, který tomuto médiu poskytl americký ministr zahraničí Mike Pompeo před svou návštěvou Vatikánu. Pompeo se při ní chce zaměřit na situaci ohledně pošlapávání lidských práv v Číně, která se podle jeho slov „za generálního tajemníka Si Ťin-pchinga pro lidi nábožensky věřící v celé zemi…

CL, mezináboženský dialog a schopnost úžasu

Zakladatel hnutí Comunione e Liberazione (CL), italský kněz Luigi Giussani (1922–2005), je znám především jako teolog a vychovatel katolické mládeže. V dnešním světě, globalizovaném a současně zmítaném problémy ve vztazích mezi náboženstvími a kulturami, je však stále aktuálnější i jeho odkaz spojený s rozvíjením mezináboženského dialogu na základě přátelství mezi lidmi a národy. Od roku 1980 Comunione…

V češtině vyjde první román známého francouzského autora

Při příležitosti chystaného vydání překladu jeho knihy bychom rádi představili Eugèna Greena, francouzského filmaře, spisovatele, divadelního režiséra a teoretika. Narodil se sice v roce 1947 v New Yorku ve Spojených státech, ale ve svém díle nešetří pobavenou kritikou na adresu své původní vlasti, dokonce ji nazývá „Zemí barbarství“ (la Barbarie). Na konci 60. let se…

OSN a papežova prosba za děti

Organizace spojených národů letos slaví pětasedmdesáté výročí svého založení (Charta OSN byla v roce 1945 podepsána zástupci padesáti států na červnové konferenci v San Francisku a ratifikována na říjnovém prvním zasedání Valného shromáždění v Londýně). Toto slavení má ovšem zvláštní ráz, a to nejen kvůli skutečnosti, že letošní Valné shromáždění se poprvé v dějinách koná jen „virtuálně“. Také v etické…

Guadalupe zůstává duchovním srdcem Latinské Ameriky

Do centra pozornosti křesťanů v Latinské Americe i v jiných částech světa se opětovně dostává mexické poutní místo Guadalupe. Podle zprávy publikované portálem Catholic News Agency dne 23. září 2020 se první mezinárodní virtuální poutě do baziliky Naší Paní z Guadalupe, zorganizované o čtyři dny dřív, prostřednictvím sociálních médií zúčastnily více než tři milióny lidí včetně 106 skupin. Součástí…

Jižní Čechy a jejich biskupové

Českobudějovická diecéze si letos připomíná páté výročí jmenování svého dnešního biskupa Vlastimila Kročila i úmrtí jeho předchůdce Jiřího Paďoura z roku 2015. V jižních Čechách však v minulosti působili i ještě významnější biskupové, kteří se velmi výrazně zapsali do našich dějin. To platí především o Miloslavu Vlkovi ve dvacátém a o J. V. Jirsíkovi v devatenáctém století. Biskupa Jirsíka také i…