Luigi Giussani: Náboženský smysl

V letošním roce v nakladatelství Paulínky v novém českém vydání znovu vychází již klasické dílo italského kněze a zakladatele hnutí Comunione e Liberazione Luigiho Giussaniho Náboženský smysl, představující vzácný typ myšlenkově hlubokého textu oslovujícího věřící i „nevěřící“. Náboženský smysl je dílem, jehož četba může být začátkem křesťanské cesty (navazují na ně další dvě autorovy práce věnované „události…

Hagia Sofia a znovuotevírání starých ran

Když začátkem července 2020 turecký Nejvyšší soud rozhodl o možnosti legální proměny bývalého chrámu Hagia Sofia v mešitu, vyvolalo to negativní reakce církví a křesťanů po celém světě (např. pravoslavní a katoličtí křesťané v USA chtějí 24. červenec, kdy má dojít k její opětovné islamizaci, pojmout jako den smutku). Hagia Sofia sice křesťanským chrámem není už od roku…

Nové omezení modliteb u „Zdi nářků“

Izrael, svatá země všech hlavních monoteistických náboženství, těžce trpí letošní pandemií koronaviru. Podle zprávy agentury Kathpress z 19. července 2020 izraelské úřady v souvislosti s novou vlnou pandemie v zemi, která si již vyžádala přes čtyři sta dalších obětí na životech, přistoupily k novému drastickému omezení modliteb u Západní zdi (židy v hebrejštině nazývané ha-Kotel ha-ma’aravi, lidovým „křesťanským“ názvem označované jako „Zeď…

Stanislav Krátký, biskup a buditel

K významným osobnostem moravských dějin dvacátého století patřil otec Stanislav Krátký, jeden ze vzácných duchovních pastýřů schopných propojovat víru a kulturu a ve svých působištích tvořivě přispívat k rozvíjení místních tradic v duchu křesťanství. Tento charizmatický muž současně ve všech obdobích svého kněžského působení přiváděl ke Kristu mnohé z těch, s nimiž se setkával. K jeho výrazným vlastnostem patřilo…

Neratov – Zázrak nad Čechami

Mariánské poutní místo Neratov v Orlických horách je v naší zemi jedním z nejsilnějších znamení naděje. Od dob baroka na ně zeširoka daleka proudily zástupy zbožných poutníků, aby pak v bezbožném dvacátém století jen zázrakem uniklo úplné zkáze – a po roce 1989 začalo vstávat z mrtvých… Neratov, původním názvem Bärnwald, je pohraniční ves ležící dnes na česko-polském pomezí.…

Luigi Giussani a zkušenost společenství a osvobození

Zatímco v dřívějších staletích se různé podoby katolické spirituality utvářely především v duchu charizmat jednotlivých řeholních řádů, ve dvacátém století vystoupila do popředí nová církevní hnutí, v nichž specifická obdarování, daná Duchem Svatým jejich zakladatelům, neslouží především řeholníkům, ale laikům. Jedním z těch, kteří jedinečným způsobem napomohli cestě mnoha lidí za Kristem, je italský kněz Luigi Giussani (1922–2005),…

Cohen a Ježíš

Slavný kanadský zpěvák Leonard Cohen (1934–2016) nebyl křesťanem, ale po celý svůj život se hlásil k judaismu (i když jeho duchovní hledání nebylo zdaleka omezeno hranicemi tohoto náboženství). Pozornému posluchači jeho písní však nemůže uniknout skutečnost, že byl celý život fascinován Kristem. Cohen může být označen za jednoho z představitelů nového židovského objevování Ježíše, které představuje pozoruhodný…

Otec Jan Daněk (1950-2020) dovršil svou službu církvi

Dnes, kdy se stále mluví o skutečných či domnělých selháních kněží, je víc než kdy jindy třeba připomínat, že drtivá většina kněží koná svou krásnou i těžkou službu dobře, vydává hodnověrné svědectví o Kristu a pomáhá lidem žít své životy s Ním. Jeden z důkazů této skutečnosti představují i kněžské pohřby, na nichž při loučení se zemřelým nelze…

Jaroslav Pelikan: Ježíš v proměnách staletí

I když si to bohužel většina obyvatel dnešního Západu neuvědomuje, nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro všechny doby a středem dějin nejen z pohledu víry, ale i z pohledu historie je bezesporu Ježíš. Křesťan se může pozastavovat nad tím, že si různé doby a způsoby myšlení Jeho obraz leckdy přizpůsobovaly k obrazu svému, současně však právě i při pohledu na…

(Nejen) premiérovo náboženství bez Boha

I když některé nábožensky zabarvené výroky ministerského předsedy Andreje Babiše budí pozornost veřejnosti už dlouho, povaha jeho religiozity a premiérova víra či nevíra v Boha zůstávala donedávna nejasná. Nyní se však již Babiš jednoznačně zařadil k té části české společnosti, která vyznává náboženství bez Boha. V rozhovoru publikovaném na idnes.cz dne 9. července 2020 byl premiér dotázán…