OSN a papežova prosba za děti

Organizace spojených národů letos slaví pětasedmdesáté výročí svého založení (Charta OSN byla v roce 1945 podepsána zástupci padesáti států na červnové konferenci v San Francisku a ratifikována na říjnovém prvním zasedání Valného shromáždění v Londýně). Toto slavení má ovšem zvláštní ráz, a to nejen kvůli skutečnosti, že letošní Valné shromáždění se poprvé v dějinách koná jen „virtuálně“. Také v etické…

Guadalupe zůstává duchovním srdcem Latinské Ameriky

Do centra pozornosti křesťanů v Latinské Americe i v jiných částech světa se opětovně dostává mexické poutní místo Guadalupe. Podle zprávy publikované portálem Catholic News Agency dne 23. září 2020 se první mezinárodní virtuální poutě do baziliky Naší Paní z Guadalupe, zorganizované o čtyři dny dřív, prostřednictvím sociálních médií zúčastnily více než tři milióny lidí včetně 106 skupin. Součástí…

Jižní Čechy a jejich biskupové

Českobudějovická diecéze si letos připomíná páté výročí jmenování svého dnešního biskupa Vlastimila Kročila i úmrtí jeho předchůdce Jiřího Paďoura z roku 2015. V jižních Čechách však v minulosti působili i ještě významnější biskupové, kteří se velmi výrazně zapsali do našich dějin. To platí především o Miloslavu Vlkovi ve dvacátém a o J. V. Jirsíkovi v devatenáctém století. Biskupa Jirsíka také i…

Ve Washingtonu zaznívá výzva k pokání

Evangelikální portál The Christian Post (CP) dne 23. září 2020 informoval o shromáždění „křesťanských vůdců“ spojeném s hnutím „Návrat“ (The Return), které se od 18. do 28. září odehrává v hlavním městě Spojených států. Podle vzoru židovského desetidenního pokání mezi svátky Roš ha-šana a Jom kipur se soustřeďuje na modlitbu a pokání. Kevin Jessip, prezident Global Strategic Alliance,…

Pavlovo kázání na Areopagu a (ne)ztracený rok 2020

Působení apoštola Pavla v Athénách, vylíčené ve Skutcích apoštolů 17,15–34, bývá často bráno jako i dnes aktuální model působení misionářů a křesťanů vůbec v nábožensky a filosoficky pluralitním světě, s nímž se Pavel setkal na athénském Areopagu. Článek Johna Stonestreeta a Marie Baerové publikovaný na portálu Christian Post 18. září 2020 z něj však nyní vytěžil i pozoruhodnou aktualizaci…

Palladium bude neseno Prahou

Podle zprávy zveřejněné 22. září 2020 na portálu Církev.cz projde v neděli 27. září Prahou procesí s Palladiem země české. Pořádá je Hnutí duchovní obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím. Jeho účastníci se budou modlit za požehnání a pokoj pro Prahu a celou vlast, za smír a za…

Modlitba k „Otci samoty a bolesti“ (Bob Dylan: Father of Night)

Letošní rok je rokem utrpení bezpočtu lidí a zdánlivého Božího mlčení, ale i rokem, v němž se někteří setkávají s Bohem například i uprostřed temnot psychických problémů. I když bychom si z čistě lidského hlediska všichni přáli Boží zásah projasňující situaci jednotlivců i lidstva jako celku, prosba o něj není jedinou možnou modlitbou dnešní doby. Modlitebník může i v těžkých…

Sv. František biřmovacím patronem známého evangelikálního konvertity

Nejvýznamnější americký evangelikální časopis a web Christianity Today (CT) přinesl 14. září 2020 zprávu o konverzi svého někdejšího šéfredaktora Marka Galliho ke katolicismu. Jedná se již o několikátou katolickou konverzi známých osobností z prostředího evangelikálního či letničního křesťanství (v češtině např. nedávno vyšly knihy Řím, sladký domov: Naše cesta do katolické církve od Scotta a Kimberley…

Václav Malý a kázání evangelijní pravdy

Dnešní sedmdesáté narozeniny biskupa Václava Malého (* 21. 9. 1950) představují příležitost k zamyšlení se nad životní cestou tohoto duchovního pastýře i nad hlásáním evangelia. Otec Malý ve svém životě přijal a ztělesnil skutečnost, že k hodnověrnosti tohoto hlásání je nutný život v pravdě. Jen málokdy bylo přitom v našich dějinách těžší nejen žít v pravdě, ale i zachovat si…

„Přelezl jsem tyto městské hradby, jen abych mohl být s tebou“ (U2: I Still Haven’t Found What I’m Looking for)

Životní a umělecká dráha členů slavné irské rockové skupiny U2 v čele s frontmanem a textařem Bonem je z duchovního hlediska nejednoznačná. Tuto nejednoznačnost do jisté míry vyjadřuje i největší gospelový hit této kapely, I Still Haven’t Found What I’m Looking for (Stále jsem nenašel, co hledám), jenž je plný touhy po Kristu, současně se ale pohybuje někde…