Diecéze svaté Zdislavy

Portál Církev.cz nyní připomněl, že patronkou litoměřické diecéze se před dvaceti lety, 24. října 2000, stala svatá Zdislava. V tamní katedrále sv. Štěpána to po souhlasu papeže vyhlásil tehdejší biskup Josef Koukl. Paní Zdislava byla vzorem manželky a matky a také vzorem křesťanky pomáhající nemocným a potřebným. Její charitativní zaměření a sociální cítění sdílelo i…

Čistota a homosexualita

V posledních dnech vyvolala bouři ve sklenici vody kauza údajných vyjádření papeže Františka, který podle nesčetných mediálních zpráv v nově promítaném filmu Francesco podpořil právo homosexuálů na občanské svazky a rodinu. S danou problematikou spojené učení církevního magisteria, které je při této příležitosti vhodné připomenout, je obsaženo již ve vyjádření Kongregace pro nauku víry „Prohlášení…

Paul Tillich a „otřásání základů“ ortodoxie

Radio Proglas dne 22. října 2020 v rubrice „Dnešek v kalendáři“ připomnělo 55. výročí úmrtí evangelického teologa Paula Johannese Tillicha (1886–1965), přičemž citovalo anotaci překladu jeho kázání vydaných v Kalichu pod názvem Otřásání základů: „Jeho pronikavé meditace a úvahy nad známými či méně známými biblickými texty i po letech překvapují hlubokým porozuměním, existenciálním nábojem a praktickým uchopením…

Luigi Giussani: Původ křesťanského nároku

Křesťanský nárok je – nebo by aspoň měl být – ústředním tématem křesťanské teologie a především apologetiky po celá dvě tisíciletí církevních dějin. Lze o něm pojednávat dvěma způsoby: buď „shora“, tedy vycházet od Boha, který v Kristu a jen v Něm vstoupil do dějin, anebo „zdola“, tj. vycházet od člověka, jehož duše je přirozeně křesťanská, takže naplněním…

Nikdo se nezachrání sám

Po nedávném vydání své encykliky o lidském bratrství kolem sebe nyní, 20. října 2020, papež František v dalším důležitém kroku tímto směrem v Římě shromáždil představitele různých náboženských vyznání. I když některým z nich (například anglikánskému arcibiskupovi z Canterbury) dnešní situace kolem pandemie přijet neumožnila, je tím spíše třeba jako pozitivní znamení doby ocenit obětavost, s níž se jí navzdory…

Čekání na Pána (Bob Dylan: Señor)

Na tento měsíc připadá čtvrté výročí udělení Nobelovy ceny za literaturu Bobu Dylanovi z října 2016. Jedním z důvodů, proč byly jeho texty takto oceněny, musel být i jejich barvitě apokalyptický ráz. Ten je dvojnásob nepřehlédnutelný nyní, posloucháme-li Dylanovy písně v letošním apokalyptickém roce. I když je Dylan často spojován s „květinovými dětmi“ šedesátých let a jejich naivním…

Odpovědnost otce za dítě možná vzroste

Podle zprávy zveřejněné 19. října 2020 na facebookovém profilu Hnutí Pro život ČR je nyní v Poslanecké sněmovně díky porozumění poslanců tří různých stran návrh novely trestního zákoníku, který by nově zařadil mezi trestné činy vydírání i nucení ženy k potratu. Takové jednání by mohlo být trestáno dvěma až osmi lety vězení, což odpovídá tomu, že v platném…

Dantův rok a světlo víry

Podle zprávy zveřejněné 10. října 2020 v českém vysílání vatikánského rozhlasu a na webu radiovaticana.cz papež František v tento den přijal delegaci věřících z arcidiecéze Ravenna, kteří připutovali do Říma u příležitosti zahájení jubilejního roku k 700. výročí smrti Danta Alighieriho. Velký italský básník zemřel 14. září 1321 právě v Ravenně, kde také dokončil svou slavnou Božskou komedii. František vyjádřil naději,…

Zákazy bohoslužeb a praktický materialismus

Podle informací zveřejněných 16. října 2020 na stránkách zpravy.proglas.cz nemají opatření proti šíření koronaviru nově schválená v Itálii žádný vliv na konání bohoslužeb. V Polsku smí být v nejvíce zasažených regionech na bohoslužbách jen takový počet lidí, aby každý účastník měl pro sebe sedm metrů čtverečních. V Rakousku jen samotná salcburská arcidiecéze zavedla pravidlo, podle něhož farnosti v nejhůře postižených…

„Jen“ kristovské, nebo i mariánské motivy v Letopisech Narnie?

Clive Staples Lewis (1898–1963) byl velmi významným britským literárním historikem a teoretikem, do povědomí široké veřejnosti však vstoupil především jako spisovatel. Mezi křesťany jsou populární jeho teologická, apologetická a popularizační díla (např. K jádru křesťanství nebo Rady zkušeného ďábla), prakticky všichni však znají jeho „dětskou“ beletristickou sérii Letopisy Narnie. Na tento měsíc připadá sedmdesáté výročí vydání knihy…