Trojjediné poslání církve

S jistou nadsázkou by se dalo říci, že víře v trojjediného Boha odpovídá rovněž trojí a zároveň nedílné poslání křesťanské církve. Běžně bývá vyjadřováno trojicí řeckých pojmů kérygma – leitúrgia – diakonia. Církev je zde od toho, aby hlásala radostnou zvěst, slavila liturgii a prokazovala službu lásky. Vrcholem života církve je liturgie, kterou ovšem mohou…

Hrozící cenzura by mohla ve Skotsku postihnout i Bibli

Podle zprávy portálu Catholic News Agency z 29. července 2020 se skotští katoličtí biskupové kriticky vyjádřili ke skotskou vládou předloženému zákonu proti tzv. zločinu z nenávisti (hate crime). Zákon by podle nich mohl vést k cenzurování katolického učení. Název zprávy vyjadřuje obavu z „kriminalizování Bible a katechismu“, k němuž by se dala zneužít část zákona umožňující postihovat vlastnění „pobuřujícího…

Radostná víra Jana Rybáře

Dne 16. července 2020 vstoupil do devadesátého roku svého života otec Jan Rybář, stále aktivní autor mluvených i psaných promluv, velmi oslovujících „dospělé“, přemýšlivé křesťany, které otec Jan neúnavně vyzývá k vlastnímu zamýšlení se nad podstatou víry v Krista a nalézání nové radosti z ní. Brněnský rodák Jan Rybář studoval jezuitské gymnázium na Velehradě a roku 1949 se…

Joseph Ratzinger: Naděje pro Evropu?

Před třiceti lety – v přelomovém období konce osmdesátých a začátku devadesátých let – se zrodilo několik důležitých textů (vesměs původně přednášek), z nichž jejich autor, tehdejší kardinál Joseph Ratzinger a pozdější papež Benedikt XVI., posléze sestavil knihu Wendezeit für Europa? (Doba obratu pro Evropu?). Ve vztahu k otázce z tohoto názvu už dnes víme, že rok 1989…

Líznova služba Kristu, svobodě a lidem na okraji společnosti

Tento měsíc oslavil již devětasedmdesáté narozeniny otec František Lízna, známý český jezuita, jehož životní příběh připomíná dramatickou kroniku nejnovějších českých dějin, vnímaných a prožívaných v křesťanském duchu. František Lízna se narodil roku 1941 v Jevíčku v rodině důstojníka, po únoru 1948 krutě pronásledované komunistickým režimem. Po maturitě nesměl z politických důvodů studovat na vysoké škole a místo toho jej…

U2, křesťanství a potraty

Dne 30. června 2020 byla na stránkách The Minimise Project zveřejněna smutná bilance potratů v Irsku v roce 2019, prvním roce po referendu, v němž Irové rozhodli o zrušení ochrany práva nenarozených dětí na život, do té doby zakotvené v osmém dodatku k irské ústavě. Tato bilance vyvolává či prohlubuje smutek bezpočtu křesťanů nejen nad osudem 6.666 loni v Irsku…

Papežský kazatel Cantalamessa o Bohu v Trojici i o Bohu v době pandemie

Z událostí a výročí roku 2020 by neměl zapadnout jeden těžko překonatelný „rekord“: na 23. června připadlo čtyřicáté výročí jmenování Raniera Cantalamessy papežským kazatelem, kterým je tento kapucínský kněz dodnes. Úřad papežského kazatele byl zřízen již v polovině šestnáctého století a od roku 1743 platí zásada, že je svěřován kapucínům. Ti, kdo jej zastávají, připravují…

Meeting Brno: letos s husitskou prezidentkou a v opatství augustiniánů

Ve dnech 20.–25. července 2020 proběhla první část letošního festivalu Meeting Brno, který by měl být ještě završen druhou částí 4.–14. září. Jednalo se již o pátý ročník tohoto festivalu, poprvé konaný pod předsednictvím jeho nové prezidentky, farářky Církve československé husitské Martiny Viktorie Kopecké. Hlavním centrem festivalového dění se stalo augustiniánské opatství na Starém Brně, proslulé…

Evropští biskupové o robotech a lidech

Téma robotů vybavených umělou inteligencí a zdánlivě připomínajících lidi je u nás populární, protože slovo „robot“ proslavil Karel Čapek a do světových jazyků se dostalo prostřednictvím češtiny. Od té doby ovšem problematika umělé inteligence (Artificial Intelligence, AI) nabyla netušených rozměrů, spojených s mnoha nebezpečími na poli etiky. V letošním roce se jimi zabývala Evropská unie a nejnověji i…

Víra v Pána života versus eutanazie

Koncem června 2020 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již poněkolikáté objevil návrh na uzákonění eutanazie. Piráti spolupracující s poslanci hnutí ANO, kteří jej prosazují, neúnavně argumentují „svobodou“ jako jednou z největších v naší společnosti uznávaných hodnot. Ta podle nich musí zahrnovat i svobodu nevyléčitelně nemocného člověka rozhodnout o ukončení svého života. Tento pohled však zjevně nevychází z víry, ale spíš…