Jan Amos Komenský v době epidemií

Vnímání Komenského, jehož 350. výročí úmrtí z 15. listopadu 1670 si nyní připomínáme, je u nás tradičně zkreslené. Je více než paradoxní, že právě čeští učitelé, kteří se od druhé poloviny 19. století stávali hlavní hybnou silou odkřesťanšťování české společnosti, se horlivě hlásili k poslednímu biskupovi Jednoty bratrské. Historik Josef Pekař po roce 1918 mluvil o rozhořčených slovech,…

R. L. Stevenson a hra o duši

Na dnešek připadá 170. výročí narození Roberta Louise Stevensona (13. 11. 1850 – 3. 12. 1894), velmi oblíbeného, ale z náboženského hlediska kontroverzního skotského spisovatele. Křesťané tradičně vnímali s lítostí (a nevěřící naopak s uspokojením) některé jeho výroky, kterými se hlásil k ateismu. Možnost porozumět složitému vývoji tohoto citlivého člověka však nabídla až moderní psychologie náboženství. Jak konstatoval G.…

Známka připomíná kněze a mučedníka Josefa Jílka

Česká pošta vydala známku s nacisty popraveným knězem Josefem Jílkem. Dík za připomenutí této osobnosti však spíše než jí patří novináři Radku Gálisovi, redaktorovi jihočeského Deníku a Katolického týdeníku. Ten se stal již podruhé autorem projektu takzvané vlastní známky. Poprvé šlo o známku s Emilem Háchou, vydanou 30. listopadu 2018, v den 80. výročí Háchova zvolení prezidentem republiky. Dr.…

Svatí patroni Evropy

V závěru papežova listu z 22. října 2020 předkládajícího Františkovu vizi Evropy (viz včerejší článek) se objevují slova: „Kéž naší drahé Evropě nechybí ochrana jejích svatých patronů: sv. Benedikta, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Brigity, sv. Kateřiny a sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edithy Steinové), mužů a žen, kteří se z lásky k Pánu neúnavně vydávali ve…

„Evropo, neměj strach ze své potřeby pravdy!“

Na portálu Církev.cz si lze od 30. října přečíst papežův dopis vatikánskému státnímu sekretáři, kardinálu Pietru Parolinovi, napsaný u příležitosti 40. výročí vzniku Komise episkopátů Evropských společenství (COMECE), 50. výročí ustanovení diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Evropskou unií a 50. výročí přítomnosti Svatého stolce jako stálého pozorovatele při Radě Evropy. Český překlad dopisu byl publikován…

V rabínu Sacksovi křesťané ztratili přítele a spojence

Dne 7. listopadu 2020 zasáhla obyvatele Velké Británie včetně církevních představitelů smutná zpráva, že ve věku 72 let zemřel ortodoxní rabín Sir Jonathan Sacks, významný teolog, filosof a také politik, který se ve svých vystoupeních Sněmovně lordů mj. zastával pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Jonathan Henry Sacks měl prvotřídní vzdělání nejen rabínské, ale i filosofické.…

Křesťanství jako naděje Evropy v době islamismu

The Spectator, známý britský týdeník vycházející už od roku 1828, nyní v čísle datovaném 7. listopadem 2020 přinesl významnou úvahu anglikánského biskupa z Rochesteru Nazira-Aliho nazvanou „Nejlepší odpovědí na islamismus je křesťanství“. Michael James Nazir-Ali (*1949) pochází z Pákistánu, kde jeho otec konvertoval od islámu ke katolicismu. On sám ale přestoupil k protestantismu a dnes je pokládán za představitele…

„Jsem připraven, můj Pane“ (Leonard Cohen: You Want It Darker)

Na dnešek připadá čtvrté výročí smrti Leonarda Cohena. Před čtyřmi lety byla média stejně jako nyní zahlcena zprávami o amerických prezidentských volbách a zřejmě z tohoto důvodu byla Cohenova smrt ze 7. listopadu 2016 oznámena až 10. listopadu. Ve stejný den došlo ke zpěvákovu pohřbu, konanému podle židovského ritu v jeho rodném Montrealu. Krátce před smrtí stihl ještě…

400. výročí bitvy na Bílé hoře

Smutná a podivná doba mocenských a konfesních zápasů před čtyřmi stoletími je nám dnes vzdálená. Připomínáme si ji v jiné smutné a podivné době, v níž se v kostelech nesmějí konat bohoslužby ani katolické, ani evangelické a kdy jak celá společnost, tak i jednotlivá církevní společenství jsou už dávno „někde jinde“. V pracovních listech k problematice Bílé…

Brno barokních kostelů

Nadcházející 400. výročí bitvy na Bílé hoře je nevyhnutelně spojeno i s pokračováním odedávna vedených diskusí, které nemohou mít jednoznačné vyústění. Zatímco od vystoupení kardinála Berana na Druhém vatikánském koncilu už asi málokdo pochybuje o tom, že pobělohorské násilné měnění náboženského vyznání velké části obyvatelstva bylo mravně špatné, jiné téma představuje barokně katolická kultura, jejíž vrchol spadá…