Rick Love a hledání křesťanského postoje vůči muslimům

Internetové noviny Christianity Today zveřejnily dne 18. srpna 2020 článek nazvaný „Miloval muslimy, protože miloval Ježíše. Bible mu ukázala jak“. Vylíčily v něm příběh koncem loňského roku zesnulého misionáře mezi muslimy jménem Rick Love, který se držel protestantské zásady „pouze Písmo“ a kterému podle článku právě Bible nakonec ukázala, že muslimy je třeba milovat i…

Panna Maria Vranovská, Matka zdraví a naděje

Dne 5. září 2020 přineslo brněnské biskupství na svých stránkách biskupstvi.cz zprávu „Vranov přivítá primase českého i metropolitu moravského“. Významné mariánské poutní místo Vranov u Brna spravované řádem paulánů podle ní letos u příležitosti 780. svého založení plánuje řadu akcí. Součástí duchovního programu, v němž budou mj. v neděli 6. září celebrovány mše svaté za školáky,…

Mikuláš Lobkowicz a Comunione e Liberazione

Loni odešel na věčnost filosof Mikuláš Lobkowicz (9. 7. 1931 – 19. 9. 2019). České prostředí jako by vůbec nezaznamenalo ani jeho odchod, ani to, o jak mimořádného člověka se jednalo. Stál postupně v čele dvou německých univerzit a nakonec i Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, která jej jako snad u nás jediná připomněla uznalým…

V diskusi o EU zaznělo jasné slovo českých biskupů

Evropská unie nyní po vystoupení Velké Británie („brexitu“) prožívá složité období. U nás nejnověji vyvolalo pozornost vyjádření ekonomky a členky Rady České televize ing. Hany Lipovské, že by mělo být vypsán referendum o setrvání naší země v EU, při kterém by ona hlasovala pro „czexit“. Lipovská byla nedávno do Rady ČT nominována Českou biskupskou konferencí,…

Nuncius ve Francii připomněl staré i nové mučedníky

Portál Vatican News a české vysílání Rádia Vatikán z 30. srpna 2020 informovaly o pouti apoštolského nuncia ve Francii, arcibiskupa Celestina Miglioreho, na ostrov Madame při západním pobřeží země, kde je pohřbeno několik set kněží zavražděných za Velké francouzské revoluce. Smyslem nunciovy pouti nebylo jen uctění mučedníků z osmnáctého století, ale i připomenutí údělu nesčetných mučedníků…

Pán prstenů: Bestseller zvoucí do křesťanského světa

Začátkem letošních prázdnin se madridská mládež vydala na týdenní pouť po stopách ekologické encykliky papeže Františka Laudato si’ a slavného románu spisovatele J. R. R. Tolkiena Pán prstenů. České vysílání vatikánského rozhlasu referovalo 23. července 2020 o rozhovoru s francouzským dominikánem a odborníkem na Tolkiena Philippem Verdinem, který potvrdil, že se jedná o dvě slučitelná díla,…

Křesťanský dokument o mezináboženské solidaritě v době pandemie

Dne 27. srpna 2020 byl na webu Papežské rady pro mezináboženský dialog zveřejněn dvacetistránkový text „Sloužit zraněnému světu v mezináboženské solidaritě“, který toto dikasterium vypracovalo ve spolupráci se Světovou radou církví. Jde v něm o reflexi postoje křesťanů a jejich spolupráce s vyznavači jiných náboženství ve světě poznamenaném pandemií koronaviru. V předmluvě dokumentu je utrpení,…

Zelená hora a symbolika čísla pět

Letošek je rokem 300. výročí poutního místa Zelená hora u Žďáru nad Sázavou. S jeho zrodem sice bývá spojován i rok 1719, dne 16. května 1720 – v den sv. Jana Nepomuckého – však byl každopádně položen základní kámen tomuto světci zasvěceného poutního kostela. Ten byl budován na travnatém vršku, který tehdejší opat žďárského cisterciáckého kláštera Václav…

Bílá růže a ekumena mučedníků

Dne 9. května 2021 uplyne sto let od narození Sophie Schollové, která se jako dívka v době nacismu zapojila do odbojové skupiny Bílá růže a ve věku jednadvaceti let pak skončila na popravišti. Podle sdělení německého ministerstva financí z 12. srpna 2020 bude při této příležitosti k její poctě vydána sběratelská mince v hodnotě dvaceti…

Žalmy jako modlitby pro každého

Magazín Christianity Today nyní publikuje sérii textů věnovaných Starému zákonu a jeho významu pro život křesťana. Článek baptistické teoložky a významné autorky duchovní literatury Ruth Haley Bartonové z 22. června 2020 byl zaměřen především na Žalmy. Bartonová v něm velmi osobním a živým způsobem zmiňovala zkušenost se Žalmy na své vlastní cestě hledání a rozvíjení…