Zpráva o únosech a zadržování křesťanů

Zpravodajský portál Vatican News 26. listopadu informoval o tom, že na Červenou středu vydala papežská nadace Aid to Church in Need (ACN) zprávu nazvanou „Osvoboďte své zajatce“. Obsahuje alarmující údaje o tom, že v mnoha zemích světa (především afrických a asijských) neustále dochází k unášení či nespravedlivému zadržování křesťanů pro jejich víru. V Africe je dobře známá například zlá…

Petrini od Petra k Havlovi

Tento měsíc odešel na věčnost někdejší generální představený petrinů Josef Xaver Kobza, známý mj. svým mimořádně vysokým věkem i elánem a životním optimismem, který si v něm stále udržoval. Za připomenutí však neméně stojí i další pozoruhodní představitelé petrinů a celé dějiny této kongregace. Petrini představují jedno z mála původně českých řeholních společenství. Bylo založeno dne 8.…

Duchovní cesta Dolinda Ruotola nabízí pomoc v utrpení

Na tento měsíc připadá padesáté výročí smrti jedné z velkých kněžských osobností dvacátého století, dona Dolinda Ruotola. V češtině se lze s jeho zejména v těžkých časech mimořádně inspirativní spiritualitou seznámit zatím jen prostřednictvím útlé knížečky Novéna odevzdanosti, vydané již ve čtyřech vydáních brněnským Kartuziánským nakladatelstvím, a z textu nazvaného „Ježíši, ty se postarej!“, publikovaného letos v časopise Světlo a…

Patriarcha Srbské pravoslavné církve další obětí pandemie

Zpravodajský web Vatican News v minulých dnech informoval o smrti patriarchy Srbské pravoslavné církve a o tom, že zesnulý patriarcha Irinej představoval „model víry a dialogu“. Zesnulý patriarcha se narodil 28. srpna 1930 jako Miroslav Gavrilović. Irinej bylo jeho mnišské jméno, které přijal při mnišských postřižinách z roku 1959. Od roku 1969 byl rektorem semináře v kosovském Prizrenu,…

Slavnost Ježíše Krista Krále

Nynější liturgický rok, tak nešťastně narušený pandemií, dospívá do svého závěru. Jeho poslední neděle, letos připadající na 22. listopadu, je v katolickém kalendáři – a také v ruskopravoslavných farnostech západního ritu i v anglikánské a některých protestantských církvích – spojena se slavností Ježíše Krista Krále. Tím, že jde o poslední neděli před začátkem adventu, je…

Komenský jako „veterán Kristův“

O posledních letech jeho života, která Komenský po zkáze Lešna prožíval v Amsterdamu (1656–1670), do jisté míry platí konstatování Josefa Pekaře: „…posílá-li [Komenský] r. 1667 do světa svého Anděla míru, píše-li potom ve své Panegersii vroucí a výmluvná slova o zlu nenávisti národní a náboženské, o svobodě a rovnosti ve světoobčanství – zda tu nejde zároveň o plod poznání,…

Za týden bude třetí Červená středa v ČR

Včera začala novéna, tj. osmidenní modlitební příprava na Červenou středu, připomínku lidí pronásledovaných pro víru, která letos připadá na 25. listopadu. Novéna je soustředěna na modlitbu Páně, na rozjímání nad jejími jednotlivými prosbami a samozřejmě také na konkrétní úmysly jednotlivých dnů. Je k dispozici na facebookovém profilu „Červená středa – Společně za víru a svobodu“ a…

Jan Amos Komenský v době konfesionalismu

Doba třicetileté války i válek, které následovaly ještě i po jejím skončení, patří k nejhorším v evropských dějinách. Patří také k tomu, na co se dnes potomci tehdejších křesťanů všech vyznání dívají s lítostí a kajícností. Tehdejší mentalita byla na všech stranách poznamenána konfesionalismem, tj. propojením víry a politiky v době, kdy panovníci ve většině evropských zemí určovali konfesní příslušnost…

Nové iniciativy smíření

Katolický týdeník č. 46/2020 na titulní stránce obsáhle referuje o iniciativách spojených s ekumenickým smířením, které se nyní konaly na Bílé hoře. V neděli 8. listopadu byly spojeny s uctěním památky obětí známé bitvy u bělohorské mohyly. Od mohyly, symbolického místa smrti, k opačnému symbolu Kříže smíření odhaleného v Aleji Českých exulantů kráčel průvod zástupců katolické, evangelické i židovské víry. V ekumenických nešporách,…