Pět cest k Bohu podle svatého Tomáše

Dnes patrně nejznámější výkon středověké filosofické teologie představuje pět cest (quinque viae) sv. Tomáše Akvinského (1225–1724), obvykle nepřesně nazývaných pěti důkazy Boží existence. Důkazy toho, že k Bohu lze dospět nejen na základě zjevení, ale do jisté míry i čistě rozumovou cestou, by jistě bylo možné podávat i dnes, ale musely by už vycházet z jiného obrazu…

Víra musí stát nad vlastenectvím

Americké internetové noviny The Christian Post dne 6. července 2020 informovaly o varování, které známý protestantský teolog John Piper vyslovil na adresu křesťanů přehánějících svou oddanost k vlasti. I když Piper připustil, že Nový zákon křesťanům toleruje doplnění všeobecné lásky k lidstvu speciální náklonností k určitému městu či národu, konstatoval, že náklonnosti tohoto druhu jsou přípustné jen do určité…

Ennio Morricone (1928-2020) a duchovní rozměr hudby

Dne 6. července 2020 zemřel ve věku 91 let italský hudební skladatel a proslulý autor filmové hudby Ennio Morricone. Dlouhý a mimořádně plodný život tohoto umělce může být pro křesťana důvodem k vděčnosti, a to nejen ve vztahu k Morriconeho dílu, ale i ve vztahu k jeho neokázalému svědectví víry a k jeho příkladnému životu. V dnešní době lze…

Velehradská pouť připomněla křesťanský i nadnárodní ráz naší kultury

Velehrad na Uherskohradišťsku je už od oslavy 1000. výročí příchodu moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje z roku 1863, organizované známým knězem a buditelem Františkem Sušilem, duchovním centrem Moravy a místem cyrilometodějských poutí. Poutní slavnost se na něm konala i ve spojení se svátkem sv. Cyrila a Metoděje z 5. července 2020, byť za komplikovaných okolností. Nejvýznamnějšího novodobého…

Znovuvztyčení mariánského sloupu a pokání u křížů na Staroměstském náměstí

Poté, co pražské zastupitelstvo 23. ledna 2020 přijalo rozhodnutí povolit stavbu repliky zbořeného mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, došlo 4. června k dovršení obnovy sloupu spojenému s umístěním sochy Panny Marie na jeho vrchol. Staroměstské náměstí je ovšem mj. i místem, kde je připomínána pobělohorská poprava sedmadvaceti předáků protihabsburského povstání, a někteří evangelíci vnímají historický odkaz původního…

Svědectví světců o Kristu v románech Louise de Wohla

Životy svatých představují jedinečné svědectví o Kristu a Jeho působení v dějinách. Přesto ovšem mnozí – nejen nevěřící, ale i polovičatí křesťané – mohou před tímto svědectvím raději zavírat oči. Spisovatel Louis de Wohl ve svém románu o sv. Kateřině Sienské konstatuje, že světci „vyvolávají strach v těch, kteří ještě dokonalosti nedosáhli“… Román o svaté Kateřině Dobývat nebe byl prvním…

Bob Dylan není žádný falešný prorok

Bob Dylan (*1941), nositel Nobelovy ceny za literaturu a ikona americké populární hudby, v červnu 2020 vydal své již 39. studiové album Rough and Rowdy Ways. Potvrdilo jak ohromnou uměleckou imaginaci tohoto autora, která posluchače jeho písní fascinuje už skoro šedesát let, tak i skutečnost, že od Dylanovy tvorby je neodmyslitelný její duchovní rozměr. Dylanovy…

Připomínání Milady Horákové mezi aktuálním a nadčasovým

Na 27. června 2020 připadlo sedmdesáté výročí justiční vraždy Milady Horáková, tj. symbolické události doby komunismu v podobě popravy ženy, matky a dlouholeté vězeňkyně nacismu. Výročí připomněly černé prapory a transparenty s nápisem „Zavražděna komunisty“, které se objevily na mnoha úředních budovách a dalších místech po celé České republice. Tuto formu připomínky popravené političky iniciovalo uskupení Milada…

Definování víry v Bohočlověka na koncilech 5. století

Být křesťanem neznamená mít nějakou neurčitou víru v Krista, ale věřit v Bohočlověka. Hereze rozbíjející křesťanskou víru na ni už ve starověku útočily z obou stran: tak například gnostikové, pro které byl Kristus čistě duchovní bytostí jen zdánlivě oděnou lidským tělem, popírali Jeho lidství, zatímco ariáni zase popírali Jeho božskou přirozenost. První ekumenický koncil v Niceji z roku…

George Weigel o nefungujícím „odlehčeném“ katolicismu

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) se 22. června 2020 ve Washingtonu konala diskuse katolických novinářů s Georgem Weigelem o jeho připravované knize „Příští papež“ (The Next Pope). George Weigel (*1951), významný americký katolický teolog a teologický spisovatel, je držitelem mnoha významných akademických a jiných ocenění včetně papežského kříže Pro Ecclesia et Pontifice a uznávaným znalcem pontifikátu…