Měsíc oslavy evangelia

Evangelikálové připravují velkou misijní akci nazvanou „Národní probuzení“, což je iniciativa původně započatá službou Connect Disciples Prague (CBH Praha). V rámci této iniciativy jde podle www.narodniprobuzeni.cz o to, „aby se evangelium během měsíce listopadu 2023 dostalo ke každému člověku v Čechách“ (není jasné, zda i na Moravě). Má jít o „měsíc oslavy evangelia, kde se lidé…

Muž dialogu prefektem Dikasteria pro nauku víry

Podle zprávy Vatican News papež František poděkoval kard. Luisi Franciscu Ladarii Ferrerovi SJ při ukončení jeho mandátu prefekta Dikasteria pro nauku víry, předsedy Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Jeho nástupcem v těchto funkcích 1. července jmenoval svého blízkého spolupracovníka Víctora Manuela Fernándeze, dosavadního arcibiskupa argentinské La Plata. Nový prefekt se svých povinností ujme…

Apoštolský list o Pascalovi

Papež František opět dokázal, že má široké srdce. Jezuita Jorge Bergoglio vydal apoštolský list vyzdvihující Blaise Pascala, známého mj. jako protijezuitský polemik. List byl podle Vatican News vydán 19. června 2023, přesně 400 let od Pascalova narození v roce 1623. Papež v něm vyzdvihuje Pascalovu vědeckou genialitu, starost o chudé a neúnavné hledání Boha. Pascal je znám…

Zemřel kontroverzní evangelikál Pat Robertson

Americký televizní evangelista Pat Robertson ve vysokém věku odešel na věčnost (22. 3. 1930 – 8. 6. 2023). Někteří upozorňují, že se stal karikaturou rozhněvaného bigotního křesťana, jiní oceňují jeho životní dílo, v jehož rámci oslovil křesťanskou vírou milióny lidí na celém světě a stal se i tvůrcem jedné z nejúspěšnějších charitativních organizací. Četné výroky zakladatele televizní…

Jubileum Tomáše Halíka

Kontroverzní, leč bezpochyby významný katolický kněz, teolog, religionista, sociolog, psycholog a filosof Tomáš Halík (* 1. června 1948) se dožil 75 let. Halík je nositelem celé řady domácích i zahraničních vyznamenání včetně Templetonovy ceny („Nobelovky za náboženství“) jakož i čestného titulu monsignore, který mu udělil papež Benedikt XVI. Narodil se v rodině „čapkologa“ Miroslava Halíka a ženy v domácnosti…

„Neuvěřitelně upřímný“ jezuita mrtev

Ve věku dvaaosmdesáti let zemřel dne 23. května 2023 známý český jezuita Petr Kolář. Narodil se dne 7. února 1941 v Paskově. Od čtyř let žil v Ostravě, kde v letech 1955–1959 studoval na Vyšší průmyslové škole energetické. Pak pracoval v elektromechanické dílně v Elektrárně 1. máje a po dvouleté přestávce vynucené vojenskou službou ve stejné instituci přejmenované na…

Zemřel Tim Keller

Významný americký pastor, kalvínský teolog a křesťanský apologeta Timothy James Keller (23. 9. 1950 – 19. 5. 2023) odešel na věčnost. Roku 1989 se svou ženou Kathy založil newyorský sbor  Redeemer Presbyterian Church, který 28 let vedl. Dnes jej pravidelně navštěvuje přes 5000 lidí. Byl také předsedou a spoluzakladatelem misijní organizace Redeemer City to City, která…

Největší socha Krista v ČR posvěcena

Server Novinky.cz referoval o soše Krista v Úžicích nedaleko Kralup nad Vltavou, začátkem května 2023 zapsané do České knihy rekordů jako nejvyšší v České republice. Je podobná svému předobrazu, soše Krista Spasitele v Riu de Janeiru. Úžická socha je vysoká 6 metrů a 15 centimetrů, bez podstavce 4,5 metru, rozpětí rukou je 4 metry. Váží kolem 13 tun. Je volně…

Renčova farnost připomene básníka

U příležitosti 50. výročí úmrtí Václava Renče (28. 11. 1911 – 30. 4. 1973) farnost v Brně – Králově Poli, do níž Renč v posledních letech svého života chodil, ve spolupráci s festivalem Meeting Brno tohoto básníka a překladatele připomene četbou jeho nejvýznamnějšího díla Popelka Nazaretská. Jedná se o klenot české mariánské poesie, který byl básníkovi darován v těžkých…

Následujme Ježíše do své Galileje

Česká sekce vatikánského rozhlasu publikovala homilii papeže Františka z Velké noci. V jejím jádru se papež zamýšlel nad tím, co znamená následovat Ježíše do Galileje, jak k tomu Zmrtvýchvstalý prostřednictvím žen vyzval své učedníky. Podle Františka jít do Galileje znamená jednak „vyjít z uzavřenosti večeřadla a jít do kraje obývaného pohany“, jednak – „a to je velmi krásné –…