„Evropo, neměj strach ze své potřeby pravdy!“

Na portálu Církev.cz si lze od 30. října přečíst papežův dopis vatikánskému státnímu sekretáři, kardinálu Pietru Parolinovi, napsaný u příležitosti 40. výročí vzniku Komise episkopátů Evropských společenství (COMECE), 50. výročí ustanovení diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a Evropskou unií a 50. výročí přítomnosti Svatého stolce jako stálého pozorovatele při Radě Evropy. Český překlad dopisu byl publikován…

V rabínu Sacksovi křesťané ztratili přítele a spojence

Dne 7. listopadu 2020 zasáhla obyvatele Velké Británie včetně církevních představitelů smutná zpráva, že ve věku 72 let zemřel ortodoxní rabín Sir Jonathan Sacks, významný teolog, filosof a také politik, který se ve svých vystoupeních Sněmovně lordů mj. zastával pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Jonathan Henry Sacks měl prvotřídní vzdělání nejen rabínské, ale i filosofické.…

Křesťanství jako naděje Evropy v době islamismu

The Spectator, známý britský týdeník vycházející už od roku 1828, nyní v čísle datovaném 7. listopadem 2020 přinesl významnou úvahu anglikánského biskupa z Rochesteru Nazira-Aliho nazvanou „Nejlepší odpovědí na islamismus je křesťanství“. Michael James Nazir-Ali (*1949) pochází z Pákistánu, kde jeho otec konvertoval od islámu ke katolicismu. On sám ale přestoupil k protestantismu a dnes je pokládán za představitele…

„Jsem připraven, můj Pane“ (Leonard Cohen: You Want It Darker)

Na dnešek připadá čtvrté výročí smrti Leonarda Cohena. Před čtyřmi lety byla média stejně jako nyní zahlcena zprávami o amerických prezidentských volbách a zřejmě z tohoto důvodu byla Cohenova smrt ze 7. listopadu 2016 oznámena až 10. listopadu. Ve stejný den došlo ke zpěvákovu pohřbu, konanému podle židovského ritu v jeho rodném Montrealu. Krátce před smrtí stihl ještě…

400. výročí bitvy na Bílé hoře

Smutná a podivná doba mocenských a konfesních zápasů před čtyřmi stoletími je nám dnes vzdálená. Připomínáme si ji v jiné smutné a podivné době, v níž se v kostelech nesmějí konat bohoslužby ani katolické, ani evangelické a kdy jak celá společnost, tak i jednotlivá církevní společenství jsou už dávno „někde jinde“. V pracovních listech k problematice Bílé…

Brno barokních kostelů

Nadcházející 400. výročí bitvy na Bílé hoře je nevyhnutelně spojeno i s pokračováním odedávna vedených diskusí, které nemohou mít jednoznačné vyústění. Zatímco od vystoupení kardinála Berana na Druhém vatikánském koncilu už asi málokdo pochybuje o tom, že pobělohorské násilné měnění náboženského vyznání velké části obyvatelstva bylo mravně špatné, jiné téma představuje barokně katolická kultura, jejíž vrchol spadá…

Pětapadesát let katolicko-židovského dialogu

Portál Vatican News publikoval k výročí deklarace Druhého vatikánského koncilu o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra Aetate z 28. října 1965 článek „Dialog katolické církve s judaismem se rozvíjí již pětapadesát let“, připomínající od té doby dosažený pokrok v katolicko-židovských vztazích. Cesta vedoucí tímto směrem byla ve skutečnosti nastoupena už mnohem dříve, ale deklarace Nostra aetate bezesporu představovala velký…

Těžce zkoušená Vídeň

Současně s letošní celosvětovou obdobou někdejších morových epidemií se stále šíří i epidemie nenávisti spojená s vražedným islamismem. Nejnovějším místem vystupňování obojího trápení se nyní stala Vídeň. Rakouská katolická tisková agentura Kathpress (KAP) přináší v posledních hodinách stále nové zprávy o teroru, jehož obětí se 2. listopadu 2020 stali minimálně čtyři Vídeňané, a o reakcích rakouských církevních představitelů na…

Dušičky jako den naděje

Dnešní den, 2. listopad, je v katolickém kalendáriu spojen se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, známou pod lidovým označením Dušičky. Svým původem souvisí se včerejším svátkem Všech svatých. Jde v ní o připomenutí toho, že ke svatosti a k věčnosti v Božím království jsme povoláni všichni. Svátek Všech svatých se původně týkal jen mučedníků a byl slaven v různých termínech. Počátkem…

Problém „transgenderu“ v USA i ČR

Známá americká konzervativní komentátorka Allie Beth Stuckeyová 16. října na twitteru poznamenala: „Před deseti lety většina lidí ani neznala termín ,transgender‘. Dnes máme prezidentského kandidáta za Demokratickou stranu, který říká, že je v naprostém pořádku, aby osmileté děti (!!) byly transsexuální. Jen pro připomenutí, že tím, kdo se radikalizoval, nejsou konzervativci.“ Její výrok téhož dne citovaly…