Papež dostal druhou dávku vakcíny a chystá se do Iráku

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) z 5. února 2021 přijali papež František i emeritní papež Benedikt XVI. druhou dávku vakcíny proti covid-19. Očkování úspěšně probíhá v celém Vatikánu. Je dobrovolné, avšak vyžadované od vatikánských novinářů, kteří budou Svatého otce doprovázet na jeho cestě do Iráku z 5.–8. března. Františkovo irácká cesta se má stát první papežskou návštěvou…

Lurdy a abdikace Benedikta XVI.

Dnešní den, 11. únor, je v katolickém kalendáriu zasvěcen Panně Marii Lurdské, protože je výročním dnem prvního mariánského zjevení čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové v jeskyni Massabielle poblíž francouzských Lurd. Současně však jde také o výroční den jedné z nejpřekvapivějších událostí v dějinách katolické církve. Dne 11. února 2013 papež Benedikt XVI. prohlásil: „S plným vědomím závažnosti tohoto úkonu a zcela svobodně prohlašuji,…

Bl. Richard Henkes – svědek lásky a naděje za epidemie

Zatímco protikřesťanské ideologie národy vždy jen rozeštvávaly, světci je spojují. To platí zvláště také o blahoslaveném Richardu Henkesovi, knězi a mučedníkovi uctívaném Němci, Čechy a Poláky. Šestasedmdesátému výročí jeho smrti v Dachau z 22. února 1945 bude nyní předcházet modlitební novéna, do níž se v oblasti jeho posledního kněžského působení zapojí představitelé farností z obou stran dnešní česko-polské…

Duchovní cvičení s „lectio divina“ si lze udělat i na dálku

Portál Církev.cz dne 1. února 2021 informoval o online formou konaných exerciciích „Panna Maria ikona spásy“, organizovaných ve dnech 17.–23. ledna otci pallotiny jako jedna z akcí Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Lze předpokládat, že všichni křesťané dnes mají doma Bibli, všichni křesťané se modlí a všichni křesťané také posvátné čtení (= lectio divina) s modlitbou nějakým způsobem…

Vyslankyně dobré vůle: Čelme výzvám „setkáním s druhým, který je jiný“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dne 2. února 2021 jmenoval tři nové držitele čestného titulu vyslanec dobré vůle, spojeného s úkolem šířit dobré jméno naší země v zahraničí. Jedinou ženou je mezi nimi Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské a členka ústředního výkonného výboru Světové rady církví. Česká televize hned následujícího dne na webu ČT24 přinesla její…

Konference o J. J. Rücklovi připomněla podíl katolíků na budování první republiky

Podobně jako jeho předchůdce kardinál Vlk, pro kterého byla historie předmětem odborného zájmu, je i kardinál Dominik Duka znám svým živým zájmem o historická témata a obzvláště témata spojená s novodobými dějinami našich zemí. Letos mu česká historiografie vděčí i za to, že se z jeho iniciativy uskutečnila odborná konference věnovaná 120. výročí narození JUDr. Jana Jiřího Rückla,…

Nová prezidentka hnutí Fokoláre a závazek hnutí k abrahamovskému dialogu

Každé z významných hnutí vzniklých v novodobých dějinách katolické církve má své jedinečnosti a specifika. V případě hnutí Fokoláre k nim patří mj. i skutečnost, že v jeho čele je vždy žena. Zatímco zakladatelka Fokoláre Chiara Lubichová (1920–2008) stála v čele tohoto hnutí až do konce svého života, její nástupkyně Maria Voceová (*1937) byla zvolena dvakrát vždy na šestileté období.…

Světový den připomene význam starých lidí

V promluvě po nedělní modlitbě Anděl Páně papež podle zprávy vatikánského rozhlasu z 1. února 2021 využil blízkosti svátku Uvedení Páně do chrámu, připomínajícího mj. dva staré lidi, Simeona a Annu, kteří v dítěti Ježíši rozpoznali zaslíbeného Mesiáše. František vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům. Podobně jako Simeon a Anna rozpoznali Krista díky svému osvícení…

„Do svého chrámu přijde Pán“

Na dnešní den, 2. únor, připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Lidově je označován jako Hromnice podle svíček-hromniček, které se o něm posvěcují. Naši předkové je zapalovali při bouřkách. Hromničky je ovšem možné zapalovat a v modlitbách si před nimi vyprošovat ochranu i v jakýchkoliv jiných temných situacích. Připomínají také svíčky na vánočním stromečku a můžeme je vnímat…

Národní Pochod pro život vs. prezident Biden

Zatímco nový prezident a nová viceprezidentka Spojených států v době 48. výročí propotratového soudního rozhodnutí v kauze Roe vs. Wade proklamovali svou oddanost „právu na potrat“ (jehož naplňováním za přišlo za 48 let o život více než 60 miliónů amerických dětí), křesťané zastávající se práva nenarozených dětí na život si tuto kauzu naopak každoročně připomínají Národním Pochodem…