Papež: Ať Neposkvrněná Panna pomáhá Američanům přidržet se kultury setkání!

Americká společnost je v souvislosti s loňskými prezidentskými volbami, ale i v dlouhodobější perspektivě silně rozdělena na dva proti sobě stojící tábory, v nichž se uplatňují síly se sklonem k radikalismu. Na jedné straně se v Demokratické straně prosadilo hlásání „práva na potrat“, genderová ideologie a další prvky progresivismu, přičemž sklon k radikalismu a násilí v levé části společnosti vyšel na světlo ve…

„Amen a žena“

V posledních dnech věnují média (především křesťanská ve Spojených státech) pozornost bizarní modlitbě pronesené na úvod 117. zasedání amerického Kongresu. Demokratický zástupce za stát Missouri a ordinovaný metodistický pastor Emanuel Cleaver ji zakončil slovy „amen a žena“ (a-men and a-woman), tedy jakousi „genderově vyváženou“ formulací budící dojem, že slovo „amen“ pokládá za odvozené od slova…

Oxfordští literární velikáni „byli lidmi víry“

Dne 6. ledna 2021 se v éteru objevila zpráva americké evangelikální televize The Christian Broadcasting Network (CBN) týkající se projektu vytvoření literárního centra v někdejším domě J. R. R. Tolkiena. Může vyvolávat sympatie, ale i otázky týkající se křesťanského rozměru novodobých dějin literatury a jeho připomínání. Křesťanská víra nemůže existovat bez racionálního hledání pravdy, nemůže však existovat…

Jezuita, novinář a vězeň totalitních diktatur směřuje k beatifikaci

Více než třicet let po pádu protikřesťanského totalitního režimu se snad utrpení mučedníků z let 1948–1989 začíná více zhodnocovat. Dne 7. ledna 2021 začala Česká televize vysílat třináctidílný dokumentární seriál k dějinám katolické církve v době komunismu Zakázaný Bůh, jehož první část byla věnována jezuitovi Adolfu Kajprovi. Téhož dne přinesl americký zpravodajský portál Catholic News Agency článek o tom,…

Ekumenická připomínka 500. výročí rozdělení

Dne 5. ledna 2021 přinesl portál Vatican News zprávu o novém, aktualizovaném vydání italského překladu Společného katolicko-luterského prohlášení k učení o ospravedlnění, podepsaného roku 1999 v Augsburgu v angličtině a němčině. Zveřejnění nového překladu dokumentu z roku 1999 a doprovodných textů připadlo na 3. leden 2021. Ten byl dnem 500. výročí dovršení rozkolu mezi katolíky a luterány exkomunikací Martina Luthera…

Na prahu smrti naplnil arcibiskupa pokoj

Web Olomouc.cz publikoval na Nový rok rozhovor s arcibiskupem Janem Graubnerem, kterého „před měsícem naplno zasáhla nemoc covid 19“ a „nějaký čas balancoval na hranici života a smrti, nakonec se však vrátil“. Olomoucký arcibiskup, moravský metropolita a předseda České biskupské konference v tomto rozhovoru pro sekulární médium vydává podstatné svědectví o Kristu. Hovoří o tom, že „v mládí objevil…

Konrad Adenauer – křesťanský státník a budovatel sjednocené Evropy

Evropská integrace je především dílem čtyř osobností oddaných křesťanské víře a katolické církvi: Francouze Roberta Schumana, jeho krajana Jeana Monneta, Itala Alcida de Gasperiho a Němce Konrada Adenauera. Kromě bankéře, obchodníka a ekonoma Monneta, který nezastával žádné politické funkce, byli všichni představiteli křesťanskodemokratického hnutí. Do kolébky tohoto politického směru vložili úsilí o budování společnosti spojené s křesťanskou…

Novoroční listy českých a slovenských biskupů

Zatímco čeští biskupové vydali své společné poselství již k Vánocům, na Nový rok byl Tiskovou kanceláří Konference biskupů Slovenska publikován jejich pastýřský list. V jeho středu stojí téma křesťanského evropanství. Slovenští biskupové zdůrazňují, že Slováci jsou součástí „velké evropské rodiny národů“ a že žijí „v Evropě, která vyrostla a dosud čerpá ze židovsko-křesťanského duchovního dědictví“. Připomínají postoj…

Karafiát versus Masaryk

Na dnešek připadá 175. výročí narození Jana Karafiáta, který je jako autor legendárních Broučků snad nejznámějším evangelíkem novodobých českých dějin. To ovšem jen za předpokladu, že za evangelického křesťana nebudeme považovat Tomáše Garrigua Masaryka. Ten roku 1880 přestoupil z katolické církve do církve reformované a v době svého prezidentství formálně patřil k Českobratrské církvi evangelické, avšak církevního života…

Jubilea roku 2021 a křesťanství jako nedílná součást našich dějin

První rok třetího desetiletí jednadvacátého století bude rokem řady významných výročí, k nimž v různých stoletích došlo v letech končících na jednadvacítku. Na prvním místě si v něm budeme připomínat 1100. výročí 15. září 921, kdy byla na Tetíně zavražděna první česká světice a mučednice, svatá Ludmila. Již předloni rozhodli katoličtí biskupové českých zemí o vyhlášení roku 2021 za Rok…