Slavnost Ježíše Krista Krále

Nynější liturgický rok, tak nešťastně narušený pandemií, dospívá do svého závěru. Jeho poslední neděle, letos připadající na 22. listopadu, je v katolickém kalendáři – a také v ruskopravoslavných farnostech západního ritu i v anglikánské a některých protestantských církvích – spojena se slavností Ježíše Krista Krále. Tím, že jde o poslední neděli před začátkem adventu, je…

Komenský jako „veterán Kristův“

O posledních letech jeho života, která Komenský po zkáze Lešna prožíval v Amsterdamu (1656–1670), do jisté míry platí konstatování Josefa Pekaře: „…posílá-li [Komenský] r. 1667 do světa svého Anděla míru, píše-li potom ve své Panegersii vroucí a výmluvná slova o zlu nenávisti národní a náboženské, o svobodě a rovnosti ve světoobčanství – zda tu nejde zároveň o plod poznání,…

Za týden bude třetí Červená středa v ČR

Včera začala novéna, tj. osmidenní modlitební příprava na Červenou středu, připomínku lidí pronásledovaných pro víru, která letos připadá na 25. listopadu. Novéna je soustředěna na modlitbu Páně, na rozjímání nad jejími jednotlivými prosbami a samozřejmě také na konkrétní úmysly jednotlivých dnů. Je k dispozici na facebookovém profilu „Červená středa – Společně za víru a svobodu“ a…

Jan Amos Komenský v době konfesionalismu

Doba třicetileté války i válek, které následovaly ještě i po jejím skončení, patří k nejhorším v evropských dějinách. Patří také k tomu, na co se dnes potomci tehdejších křesťanů všech vyznání dívají s lítostí a kajícností. Tehdejší mentalita byla na všech stranách poznamenána konfesionalismem, tj. propojením víry a politiky v době, kdy panovníci ve většině evropských zemí určovali konfesní příslušnost…

Nové iniciativy smíření

Katolický týdeník č. 46/2020 na titulní stránce obsáhle referuje o iniciativách spojených s ekumenickým smířením, které se nyní konaly na Bílé hoře. V neděli 8. listopadu byly spojeny s uctěním památky obětí známé bitvy u bělohorské mohyly. Od mohyly, symbolického místa smrti, k opačnému symbolu Kříže smíření odhaleného v Aleji Českých exulantů kráčel průvod zástupců katolické, evangelické i židovské víry. V ekumenických nešporách,…

Jan Amos Komenský v době epidemií

Vnímání Komenského, jehož 350. výročí úmrtí z 15. listopadu 1670 si nyní připomínáme, je u nás tradičně zkreslené. Je více než paradoxní, že právě čeští učitelé, kteří se od druhé poloviny 19. století stávali hlavní hybnou silou odkřesťanšťování české společnosti, se horlivě hlásili k poslednímu biskupovi Jednoty bratrské. Historik Josef Pekař po roce 1918 mluvil o rozhořčených slovech,…

R. L. Stevenson a hra o duši

Na dnešek připadá 170. výročí narození Roberta Louise Stevensona (13. 11. 1850 – 3. 12. 1894), velmi oblíbeného, ale z náboženského hlediska kontroverzního skotského spisovatele. Křesťané tradičně vnímali s lítostí (a nevěřící naopak s uspokojením) některé jeho výroky, kterými se hlásil k ateismu. Možnost porozumět složitému vývoji tohoto citlivého člověka však nabídla až moderní psychologie náboženství. Jak konstatoval G.…

Známka připomíná kněze a mučedníka Josefa Jílka

Česká pošta vydala známku s nacisty popraveným knězem Josefem Jílkem. Dík za připomenutí této osobnosti však spíše než jí patří novináři Radku Gálisovi, redaktorovi jihočeského Deníku a Katolického týdeníku. Ten se stal již podruhé autorem projektu takzvané vlastní známky. Poprvé šlo o známku s Emilem Háchou, vydanou 30. listopadu 2018, v den 80. výročí Háchova zvolení prezidentem republiky. Dr.…

Svatí patroni Evropy

V závěru papežova listu z 22. října 2020 předkládajícího Františkovu vizi Evropy (viz včerejší článek) se objevují slova: „Kéž naší drahé Evropě nechybí ochrana jejích svatých patronů: sv. Benedikta, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Brigity, sv. Kateřiny a sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edithy Steinové), mužů a žen, kteří se z lásky k Pánu neúnavně vydávali ve…