„Jen On mě může pohnout k slzám“ (Bob Dylan: When He Returns)

V první části adventu se připravujeme na eschatologické události spojené s návratem Krista. Jedno z nejkrásnějších zpracování tohoto očekávání Jeho druhého příchodu v populární hudbě a celém moderním umění představuje píseň Boba Dylana When He Returns (Až se On vrátí). Celé Dylanovo album Slow Train Coming, na kterém tato píseň roku 1979 vyšla, by se dalo označit za…

Řím a Konstantinopol

Podle zprávy stránek RadioVaticana.cz z 30. listopadu 2020 ani letošní pandemie nezabránila pravoslavně-katolickému setkání, konanému vždy v tento den v sídle Ekumenického patriarchátu v Istanbulu. 30. listopadu tradičně navštěvuje patriarchu buď přímo papež, anebo oficiální vatikánská delegace. Tu letos vedl předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch. Na závěr Božské liturgie konané v patriarchálním chrámu sv. Jiří…

Děti jako produkt smlouvy místo lásky

Portál BreakPoint.org publikoval dne 19. listopadu 2020 zprávu o stále častějším fenoménu smluv o rodičovství uzavíraných těmi, kteří nestojí ani o manželství, ani o žádnou jinou podobu vztahu, ale chtějí si obstarat „produkt“ v podobě potomka. Podle článku jde jen o jeden z mnoha důsledků základní ideje sexuální revoluce, přinášející v posledních desetiletích závratné společenské změny věcí doposud biologicky, historicky a nábožensky nezpochybnitelných.…

Korona postihla již čtyři biskupy z českých zemí

Portál Církev.cz v posledních dnech informoval nejprve o pozitivním testu na covid-19 u olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera z 25. listopadu a nyní, 30. listopadu, o tom, že pozitivní test má i pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík. Další smutnou zprávou je, že zdravotní stav otce arcibiskupa si vyžádal hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jedná se již o třetího…

Pohnuté dějiny brněnského BIGY

Brněnské Biskupské gymnázium (BIGY) mělo začátkem tohoto školního roku slavit třicáté výročí svého obnovení. Oslavy, na něž již byli pozváni početní bývalí učitelé a absolventi této největší církevní školy u nás, však musely být – tak jako bezpočet jiných věcí v letošním nešťastném roce – odloženy. BIGY – brněnským biskupstvím zřízená církevní střední a dnes i mateřská…

Advent jako očekávání Vysvoboditele

Moudří trapističtí mniši z opatství Nový Dvůr adresovali 27. listopadu 2020 svým přátelům a zákazníkům předadventní pozdrav začínající slovy: „Již za několik hodin vkročíme do adventu. Právě tato liturgická doba nám ukazuje, jak hluboký smysl má orientovat se v našich životech ne k něčemu, ale naopak k Někomu, k Ježíši Kristu, jehož narození si právě o Vánocích připomínáme. […] Advent by…

Zpráva o únosech a zadržování křesťanů

Zpravodajský portál Vatican News 26. listopadu informoval o tom, že na Červenou středu vydala papežská nadace Aid to Church in Need (ACN) zprávu nazvanou „Osvoboďte své zajatce“. Obsahuje alarmující údaje o tom, že v mnoha zemích světa (především afrických a asijských) neustále dochází k unášení či nespravedlivému zadržování křesťanů pro jejich víru. V Africe je dobře známá například zlá…

Petrini od Petra k Havlovi

Tento měsíc odešel na věčnost někdejší generální představený petrinů Josef Xaver Kobza, známý mj. svým mimořádně vysokým věkem i elánem a životním optimismem, který si v něm stále udržoval. Za připomenutí však neméně stojí i další pozoruhodní představitelé petrinů a celé dějiny této kongregace. Petrini představují jedno z mála původně českých řeholních společenství. Bylo založeno dne 8.…

Duchovní cesta Dolinda Ruotola nabízí pomoc v utrpení

Na tento měsíc připadá padesáté výročí smrti jedné z velkých kněžských osobností dvacátého století, dona Dolinda Ruotola. V češtině se lze s jeho zejména v těžkých časech mimořádně inspirativní spiritualitou seznámit zatím jen prostřednictvím útlé knížečky Novéna odevzdanosti, vydané již ve čtyřech vydáních brněnským Kartuziánským nakladatelstvím, a z textu nazvaného „Ježíši, ty se postarej!“, publikovaného letos v časopise Světlo a…

Patriarcha Srbské pravoslavné církve další obětí pandemie

Zpravodajský web Vatican News v minulých dnech informoval o smrti patriarchy Srbské pravoslavné církve a o tom, že zesnulý patriarcha Irinej představoval „model víry a dialogu“. Zesnulý patriarcha se narodil 28. srpna 1930 jako Miroslav Gavrilović. Irinej bylo jeho mnišské jméno, které přijal při mnišských postřižinách z roku 1959. Od roku 1969 byl rektorem semináře v kosovském Prizrenu,…