Psycholog Crabb (+77) praktikoval „oloupení Egypťanů“

Vztah křesťanství a moderní, tj. „sekulární“ vědy postrádající či nepřiznávající náboženská východiska, představuje složitý fenomén, který má jinou podobu ve vztahu k přírodním vědám a jinou ve vztahu k vědám o člověku. V těch stojí v mnoha posledních desetiletích v popředí vztah křesťanství a psychologie (či psychoterapie), jímž se nevyhnutelně musejí zabývat především autoři, kteří…

Papež navštívil Sistáního a abrahamovské shromáždění

Portál Vatican News 6. března 2021 informoval o dvou důležitých mezináboženských událostech, jež byly spojeny s programem tohoto druhého dne návštěvy papeže Františka v Iráku. Nejprve došlo k papežově návštěvě iráckého Velkého ajatolláha al-Sistáního a pak k Františkově účasti na shromáždění zástupců různých monoteistických náboženství. Papež nejprve zavítal do šíitského poutního města Nadžafu, považovaného za místo smrti Alího, bratrance a…

Americko-mexické vztahy a Naše Paní z Guadalupe

Dne 1. března 2021 došlo k „virtuálnímu“ setkání amerického prezidenta Bidena s mexickým prezidentem Lópezem Obradorem. Ze zprávy, kterou o něm přinesla Catholic News Agency (CNA), je zřejmé, že vedle očekávaných témat typu migrace a vakcín proti covidu se dostala ke slovu i témata čistě náboženská – zejména spojená s Pannou Marií z Guadalupe, o níž se ve spojení se…

Američtí biskupové varují před zákonem o genderové „rovnosti“

Dne 25. února 2021 prošel hlasy demokratů i malé části republikánů ve Sněmovně reprezentantů „Zákon o rovnosti“ (Equality Act), o němž už nyní zbývá rozhodnout jen v Senátu. Podle portálu Vatican News se ještě těsně před hlasováním američtí katoličtí biskupové obrátili ke všem členům Kongresu s varováním před hrozivými důsledky, které by schválení tohoto zákona mělo. List…

Křesťané v Iráku a zrození Evropy

Portál Vatican News přinesl dne 2. března 2021 článek, v němž před papežskou návštěvou Iráku stručně shrnul dějiny přítomnosti křesťanů v této zemi, jež byla kdysi pohanskou Mezopotámií a posléze součástí muslimské říše – a mezitím jedním ze světových center křesťanské kultury. V době kolem pomezí starověku a středověku i později bylo mezopotamské křesťanství spojeno s perským. Roku 410…

Papeži pomohla od úzkostí psychiatrička

Podle zprávy Catholic News Agency z 27. února 2021 se papež František v nyní publikovaném úryvku ze staršího rozhovoru pro argentinské noviny La Nacion zmiňuje o tom, že když byl mladším knězem, pomohly mu zvládat úzkost návštěvy psychiatričky, přičemž však měl i jiné způsoby vyrovnávání se s momenty úzkostmi, jako poslech hudby Johanna Sebastiana Bacha. Obdobím, kterého se…

Jubileum „Anděla z Dachau“

Radio Proglas 1. března v rubrice „Dnešek v kalendáři“ připomnělo 110. výročí narození blahoslaveného Engelmara Unzeitiga (1. 3. 1911 – 2. 3. 1945). Na dnešek současně připadá i nekulaté výročí jeho mučednické smrti. Sudetský Němec Hubert Unzeitig se narodil v rodině chudých rolníků v Greifendorfu (dnešní Hradec nad Svitavou). Svátost biřmování přijal ve Svitavách. Studoval na gymnáziu Kongregace marianhillských…

Němečtí biskupové mají generální sekretářku, otazníky nad „synodální cestou“ zůstávají

Vatican News a české vysílání Radia Vatikán dne 24. února 2021 informovaly o tom, že generální sekretářkou Německé biskupské konference se poprvé stává žena – padesátiletá teoložka Beate Gillesová, která na tomto postu nahradí jezuitu Hanse Langendörfera. Zpráva upozorňuje na to, že v rámci světové katolické církve nejde o žádnou novinku (např. jihoafričtí biskupové si vloni pozvali ke…

Benedikt XVI. o odstoupení, Iráku a Bidenovi

Emeritní papež Benedikt XVI., jakkoliv ve svém věku 94 let fyzicky křehký, má nepochybně duši a mysl stejně jasnou jako vždy. Je to zřejmé z rozhovoru, který k osmému výročí svého odchodu z čela katolické církve poskytl italskému novináři Massimu Francovi, šéfredaktorovi listu Corriere della Sera. Podle zprávy o tomto rozhovoru publikované dne 1. března 2021 na portálu…

Královéhradečtí biskupové

Dne 20. února 2021 si královéhradecká diecéze připomněla sté výročí úmrtí svého dvacátého biskupa Josefa Doubravy (29. 4. 1852 – 20. 2. 1921). Doubrava se na sklonku života vedle hradecké diecéze ujal i pražské arcidiecéze. Mnoho dalších královéhradeckých biskupů z různých období dějin diecéze také po působení v Hradci přecházelo do Prahy, což už samo o sobě…