Novoroční listy českých a slovenských biskupů

Zatímco čeští biskupové vydali své společné poselství již k Vánocům, na Nový rok byl Tiskovou kanceláří Konference biskupů Slovenska publikován jejich pastýřský list. V jeho středu stojí téma křesťanského evropanství. Slovenští biskupové zdůrazňují, že Slováci jsou součástí „velké evropské rodiny národů“ a že žijí „v Evropě, která vyrostla a dosud čerpá ze židovsko-křesťanského duchovního dědictví“. Připomínají postoj…

Karafiát versus Masaryk

Na dnešek připadá 175. výročí narození Jana Karafiáta, který je jako autor legendárních Broučků snad nejznámějším evangelíkem novodobých českých dějin. To ovšem jen za předpokladu, že za evangelického křesťana nebudeme považovat Tomáše Garrigua Masaryka. Ten roku 1880 přestoupil z katolické církve do církve reformované a v době svého prezidentství formálně patřil k Českobratrské církvi evangelické, avšak církevního života…

Jubilea roku 2021 a křesťanství jako nedílná součást našich dějin

První rok třetího desetiletí jednadvacátého století bude rokem řady významných výročí, k nimž v různých stoletích došlo v letech končících na jednadvacítku. Na prvním místě si v něm budeme připomínat 1100. výročí 15. září 921, kdy byla na Tetíně zavražděna první česká světice a mučednice, svatá Ludmila. Již předloni rozhodli katoličtí biskupové českých zemí o vyhlášení roku 2021 za Rok…

Petr Pithart a doteky křesťanství

Dnes se dožívá osmdesáti let Petr Pithart, jedna z významných postav české politické a intelektuální scény. Jeho život zmapoval rozhovor, který s ním před více než deseti lety vedl evangelický farář a redaktor Katolického týdeníku Martin T. Zikmund. Tazatel v něm byl velmi decentní a nijak se nesnažil Pitharta tlačit k odpovědím na náboženské otázky osobního rázu. I…

Deset významných křesťanů zemřelých roku 2020

V letošním smutném roce svět ztratil mnoho pozoruhodných křesťanských osobností jak světových, tak i českých. Připomeňme si na jeho závěr alespoň deset z nich – po pěti českých a zahraničních a také po pěti z řad katolíků a z řad protestantů. Již začátkem roku nás 18. ledna opustil profesor Petr Pokorný, který až do své smrti ve…

Nález před husity ukrytého hřebu z Pravého kříže

21. prosince 2020 portál cnn.iprima.cz informoval o tom, že „archeologové objevili v milevském klášteře schránku s odseknutou částí hřebu z takzvaného Pravého kříže, tedy kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus“. Později totéž médium přineslo i rozhovor, ve kterém význam nálezu rezervovaně komentoval předseda Ekumenické rady církví a starokatolický teolog Petr Jan Vinš. Informace o nálezu jsou k dispozici i…

Před třiceti lety začala pražská pouť důvěry na zemi

Radio Proglas dnes v rubrice „Dnešek v kalendáři“ připomnělo třicáté výročí zahájení evropského setkání mladých, pořádaného ekumenickou komunitou z Taizé na pozvání kardinála Františka Tomáška v Praze na přelomu let 1990 a 1991. Prezident Václav Havel tehdy prohlásil: „V dnešní převratné době, kdy usilujeme o celkovou přeměnu našeho života nejen ve sféře duchovní, v době, kdy se snažíme nalézt pravý smysl…

Jozef Terek: Stvoření a jeho ochrana

K nejpozoruhodnějším titulům, jež roku 2020 vyšly v češtině či slovenštině, patří kniha Jozefa Tereka Stvorenstvo a jeho ochrana, průkopnické dílo oboru označitelného jako teologická ekologie či „ekoteologie“. Ten byl zatím na Slovensku a ještě více v českých zemích spíše zanedbáván, zatímco ve světě se mu ve dvacátém století věnovali autoři typu Pierra Teilharda de Chardin či…

Papež vyhlásil rok „Rodina Amoris laetitia“

Podle zprávy publikované 27. prosince zpravodajským portálem Vatican News papež František vyhlásil zvláštní rok rodiny, který začne 19. března 2021 a vyvrcholí 10. Světovým setkáním rodin, jež by se mělo konat v Římě v červnu 2022. Jak oznámilo Tiskové středisko Svatého stolce, datum slavnosti sv. Josefa bylo zvoleno v souvislosti s pátým výročím zveřejnění apoštolské exhortace Amoris laetitia. Odtud také…

Papežovo poselství o bratrství bez ohledu na kulturní a náboženské rozdíly

Obvyklé vánoční poselství Urbi et orbi (tj. městu Římu a celému světu) musel tentokrát papež František pronést nikoliv z balkonu Svatopetrské baziliky k zástupům věřícího lidu, ale jen uvnitř Apoštolského paláce za přítomnosti nevelkého počtu lidí s rouškami. Bylo však samozřejmě vysíláno v přímém přenosu a týkalo se mnohem víc „světa“ než „města“. Jeho text byl publikován i v…