Katolická církev nemůže žehnat homosexuálním svazkům

Portál Liturgie.cz dne 15. března 2021 informoval o záporné odpovědi vatikánské Kongregace pro nauku víry na dotaz týkající se práva církve žehnat homosexuálním párům. Celý text stanoviska kongregace, schváleného i papežem Františkem, je k dispozici na stránkách Tiskového střediska Svatého stolce. Dokument mj. vysvětluje, že svátostiny, do nichž patří i některá žehnání lidským vztahům, ze své…

Papež o svátosti smíření

V postním předvelikonočním období je dobrým zvykem katolíků přistupovat ke svátosti smíření. Papež František na toto téma tento měsíc pronesl dvě hluboké duchovní promluvy. Dne 3. března 2021 portál Církev.cz referoval o videoposelství, které začíná záběrem papeže ubírajícího se do zpovědnice, aby, jak říká, „vyléčil a uzdravil svou duši“ a „přenesl se z ubohosti do slitovnosti“.…

Nigerijský anglikánský primas napomenut za „homofobní“ výroky

Podle zprávy portálu Anglican News z 5. března 2021 Justin Welby, který je jako anglikánský arcibiskup z Canterbury symbolickým nejvyšším představitelem světové anglikánské komunity, pokáral nigerijského arcibiskupa Ndukubu za jeho „homofobní“ výroky. Nigerijský anglikánský primas Henry Ndukuba ve svém prohlášení z 26. února hovořil o „smrtícím ,viru‘ homosexuality“. Prohlásil, že „sekulární vlády přijímají agresivní kampaň na podporu…

Jezuitští otcové Rybář a Lízna odešli na věčnost

Poslední dobou stále přibývá náhlých a nenahraditelných ztrát českého křesťanstva. Hned dvakrát po sobě jimi byla postižena i českomoravská provincie Tovaryšstva Ježíšova. Dva velcí a podle názoru mnohých svatí čeští jezuité v nedávné době odešli z této země a vstoupili do oblaku svědků Kristových. O obou jsme již na těchto stránkách podrobně psali v loňských příspěvcích v rubrice…

„Hledíš do ohnivé pece a vidíš tam boháče beze jména“ (Bob Dylan: Jokerman)

Ústřední otázkou našich životů je, zda jsme vedeni Bohem nebo ďáblem, Kristem nebo Antikristem. Bob Dylan tuto otázku explicitně zdůraznil ve své písni Gotta Serve Somebody („Někomu sloužit musíš“) z alba Slow Train Coming. Implicitně se jí zabývá v dlouhé řadě svých důležitých písní. Jednou z nich je i skladba Jokerman („Šprýmař“) z alba Infidels („Nevěřící“), vydaného roku…

Švýcarsko zakáže zahalování tváří muslimek

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) z 8. března 2021 se Švýcaři v referendu z předcházejícího dne těsnou většinou asi 51% zúčastněných vyslovili pro zákaz oblečení zahalujícího tvář, kterým jsou fakticky myšleny muslimské burky a nikáby. Zatímco vláda byla proti takovémuto zákazu, výsledek referenda je úspěchem nacionalistické Švýcarské lidové strany, která již v roce 2009 prosadila zákaz minaretů.…

Rumunské pravoslaví způsob křtu po tragédii nezmění

Portál The Chrstian Post (CP) v poslední době opakovaně referoval o diskusi probíhající po tragickém případu v Rumunsku, kde 1. února 2021 po pravoslavném křtu zemřelo šestitýdenní dítě. Došlo u něj k zástavě srdce poté, co bylo v kostele ve městě Suceava pokřtěno tradičním způsobem v podobě trojího ponoření do svěcené vody. V jeho plicích byla pitvou zjištěna voda. Podle zprávy CP ze…

Neděle je už 1700 let společným dnem odpočinku

Na webu evropských katolických biskupů (comece.eu) bylo dne 3. března 2021 publikováno jejich společné prohlášení s Evropskou aliancí pro neděli k 1700. výročí vyhlášení neděle jako dne odpočinku císařem Konstantinem. Jedná se o apel na představitele Evropské unie, aby bránili neděli jako den odpočinku. Neděle byla dnem odpočinku chráněným zákonem vyhlášena dne 3. března L.P. 321 císařem Konstantinem.…

Emeritní papež a cesta s Ježíšem trpícím i zmrtvýchvstalým

Dlouhý a plodný život Josepha Ratzingera se od jeho odchodu z čela katolické církve před osmi lety odehrává v klášteře Matky církve (Mater Ecclesiae) uprostřed Vatikánských zahrad – nejprve v relativně aktivním rytmu, nyní, kdy je emeritnímu papeži už téměř 94 let, ve větším klidu. Podle zprávy Radia Vatikán zařazené do českého vysílání dne 2. března 2021 bývalý…

Papež možná navštíví Bratislavu

Podle zprávy Tiskové kanceláře Konference biskupů Slovenska z 8. března 2021 papež František uvažuje o návštěvě Bratislavy. Slovenskou metropoli zmínil v odpovědi na otázku ohledně svých zamýšlených cest. Přesné vyjádření Svatého otce znělo takto: „Teď mám jít do Maďarska, na závěrečnou mši svatou Mezinárodního eucharistického kongresu; není to [oficiální] návštěva země, ale jdu tam jen na mši svatou.…