Malajší křesťané mohou používat slovo „Alláh“

V jihovýchodní Asii v posledních desetiletích probíhá mezi muslimy (ale i mezi samotnými křesťany) diskuse o tom, zda je možné či vhodné používat v křesťanských textech pro Boha označení Alláh. V Malajsii nyní podle zprávy portálu Christianity Today z 10. března 2021 Nejvyšší soud zrušil pětatřicet let trvající vládní zákaz používání tohoto slova nemuslimy. Pro…

Kluzký svah s eutanazií nastoupilo i Španělsko

Španělsko, donedávna tradičně katolická země, ve svých nejnovějších dějinách uzákonilo vše, co nejvíc zraňuje katolické cítění. Po potratech a homosexuálních sňatcích v něm byla nyní definitivně schválena i eutanazie. Dne 22. března 2021 tuto zprávu pod nepřesným názvem „Španělsko se stává čtvrtou evropskou zemí legalizující eutanazii, lékařsky asistovanou sebevraždu“ přinesl portál The Christian Post (CP). Ve…

Od roku 2025 společné datum Velikonoc?

Podle zprávy Catholic News Agency z 12. března 2021 prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů, švýcarský kardinál Kurt Koch, podpořil myšlenku, že by se katoličtí a pravoslavní křesťané měli shodnout na společném datu slavení Velikonoc. Vhodnou příležitost k tomuto sjednocení by mohl představovat rok 2025, na který připadne 1700. výročí prvního ekumenického koncilu v Niceji. S touto myšlenkou…

Nedělitelnost náboženské svobody vs. boj proti islamofobii

Podle zprávy Catholic News Agency z 10. března 2021 zaujal slovinský arcibiskup Ivan Jurkovič, vatikánský diplomat a stálý pozorovatel Svatého stolce při Organizaci spojených národů v Ženevě, rezervovaný postoj k zprávě Rady pro lidská práva OSN o islamofobii. Dokument věnovaný islamofobii, tedy nenávisti k islámu a muslimům, byl radě představen zvláštním zpravodajem Spojených národů pro náboženskou svobodu Ahmedem Shaheedem. Vatikánský…

Třeboňská výzva žádá konec „fanatického adorování zdraví“

Podle zprávy zveřejněné na stránkách trebon.farnost.cz se 18. března 2021 v Třeboni konala Konference kněží vikariátu Jindřichův Hradec. Setkání bylo zahájeno mší svatou v chrámu P. Marie Královny a sv. Jiljí, které předsedal českobudějovický světící biskup Mons. Pavel Posád. V závěru mše Mgr. Aleš Kratochvíl jménem mnoha věřících přečetl a biskupu Posádovi předal předcházejícího dne vzniklou Třeboňskou…

Synodální cesta a hrozící schizma

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) ze 17. března 2021 vyjádřil anglický biskup diecéze Portsmouth, Philip Egan, vážné obavy z mnohaleté Synodální cesty německé katolické církve, zabývající se otázkou moci v církvi, sexuální morálkou, kněžstvím a rolí žen. Jako biskup spoluodpovědný i za celou obecnou církev se podle svých slov cítil nucen poukázat na rozpor této cesty…

Řeckokatolíci slavili výročí exarchátu

Podle zprávy Radia Proglas z 15. března 2021 si věřící řeckokatolické církve připomínají pětadvacáté výročí zřízení jejího apoštolského exarchátu. Ten byl vyhlášen papežem Janem Pavlem II. dne 13. března 1996. Ve výroční den se letos věřící shromáždili na bohoslužbě v katedrále svatého Klimenta. Hlavním celebrantem byl biskup a apoštolský exarcha Ladislav Hučko, bohoslužby se zúčastnili i kardinál…

Papež pranýřoval agresivní laicismus

Na těchto stránkách se opakovaně věnujeme problematice francouzského lacismus s jeho sklonem být náboženstvím popírajícím transcendenci a všem vnucujícím své imanentní hodnoty jako „nejvyšší“ (viz např. zpráva „Laicisté požadují uznání nadřazenosti svých zákonů nad zákony Božími“ z 15. února 2021). Nejnověji se nyní k tomuto tématu velmi silným způsobem vyslovil papež František. Podle zprávy českého vysílání Vatikánského rozhlasu…

I and I: Velká „starozákonní“ píseň Boba Dylana

K vrcholným albům Boba Dylana dozajista patří deska Infidels z roku 1983, začínající písní Jokerman (viz minulý článek v této rubrice) a vrcholící písní I and I („Já a já“). Ta představuje jednu z nejpůsobivějších skladeb tohoto písničkáře spojených s převážně starozákonními motivy, přičemž však právě její židovský ráz mohl přispět k tomu, že mnozí recenzenti chápali…

Ostatky kněze-hrdiny Kapauna identifikovány

Podle zprávyCatholic News Agency z 5. března 2021 vyšetřovatelé amerického ministerstva obrany mezi ostatky neznámých vojáků z korejské války, získaných po jejim skoneční od Severokorejců a pohřbených na havajském hřbitově, identifikovali tělesnou schránku vojenského kaplana a služebníka Božího Emila Kapauna. Knězův synovec Ray Kapaun tuto zprávu komentoval slovy o nepopsatelných pocitech a dodal: „Vím, že je mu připisováno…