Biden rozděluje americké katolíky

Zvolení Josepha Bidena, který bývá označován za (po Kennedym) druhého „katolického“ prezidenta Spojených států, i když se ve vztahu k umělým potratům i dalším závažným tématům neřídí učením katolické církve, ale postoji establishmentu Demokratické strany, působí ve vztahu k americkým katolíkům zmatek a rozdělení. Tato nešťastná skutečnost je zřejmá ze zpráv, které v posledních dnech vydává americká…

Arcibiskup Gänswein: Rouška z Manoppella je „jedinečnou zprávou“ o zmrtvýchvstání

Podle formulace novozákoníka Josefa Bohumila Součka, často citované v českém evangelickém prostředí, je zmrtvýchvstání Kristovo skutečností „nefotografovatelnou“. Někteří katoličtí teologové jsou naproti tomu přesvědčeni, že máme k dispozici relikvii, která fotodokumentaci do jisté míry připomíná – roušku se Svatou tváří z Manoppella, jejímž prostřednictvím si můžeme téměř „sáhnout“ na přechod Pána ze smrti do života. Jedním z nich je…

Písničkář Linhart nepřestává připomínat „českou Bernadettu“

Mariánská zjevení, kterých se údajně před skoro sto třiceti lety dostalo dětské vizionářce z Náchodska, by dnes patrně byla známá hlavně jen jako lokální tradice, kdyby k nim v posledních letech pozornost širší veřejnosti neobrátil písničkář a kytarista Petr Linhart. Kladenský rodák Petr Linhart (*1962) hrál postupně v kapelách Listy, Čp. 8 a Majerovy brzdové tabulky. V posledních letech vydává…

Další oběti pandemie z řad biskupů – včetně papežského almužníka

Černá můra koronavirových událostí roku 2020 bohužel pokračuje i v novém roce a nadále těžce postihuje i katolickou církev. Ta podle dnešní zprávy portálu Angelus jen v posledních dnech v důsledku covidu ztratila minimálně jedenáct biskupů (a bezpočet kněží a věřících). Jedná se o církevní představitele všech věkových kategorií a z nejrůznějších částí světa: Dne 8. ledna 2021 zemřel biskup…

„Když vstal z mrtvých, věřili?“ (Bob Dylan: In the Garden)

K nejdůležitějším křesťanským albům populární hudby patří dvě desky Boba Dylana z konce sedmdesátých let. Po albu Slow Train Coming (viz článek ze 3. prosince) vydal Dylan v červnu 1980 další desku s názvem Saved (Spasen). Vedle jejího názvu byl výmluvný i obal s výjevem, který zpěvák podle svých slov spatřil ve snu: šlo o probodenou ruku Krista podávanou shůry…

Papež: Křesťané se musejí podílet na Pánově modlitbě za jednotu

Portál Vatican News dne 20. ledna 2021 informoval o tom, že papež František ve své katechezi při středeční generální audienci připomněl křesťanům, že jednoty mohou dosáhnout jen milostí Boží, nikoliv vlastní silou vůle. Svatý otec se ve své promluvě spojené s Týdnem modliteb za jednotu křesťanů zamýšlel nad Ježíšovou Velekněžskou modlitbou za učedníky ze sedmnácté kapitoly Janova…

Spojení synodality a primátu jako cesta ke znovusjednocení

V době Týdne modliteb za jednotu křesťanů pokračuje hledání cest ke znovusjednocení církve. Podle zprávy Catholic News Agency z 19. ledna 2021 učinil nyní v tomto směru pozoruhodné vyjádření prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů, švýcarský kardinál Kurt Koch. Kardinál Koch se vyjádřil, že nejdůležitější příspěvek katolické církve k ekumenickému a především katolicko-pravoslavnému dialogu může představovat posílení synodality.…

Fulton Sheen a „Obrana intolerance“

Na stránkách amerických internetových novin se objevily zajímavé zmínky o arcibiskupovi Fultonu Sheenovi (1895–1979). Katolický portál Catholic News Agency v článku z 18. ledna 2021 informoval o Donaldem Trumpem avizované Národní zahradě amerických hrdinů, v níž mají být umístěny i sochy řady katolíků včetně jihočeského kněze z Prachatic a filadelfského biskupa svatého Jana Nepomuka Neumanna a ctihodného Fultona J. Sheena, který…

Den judaismu a Týden modliteb za jednotu křesťanů

Před několika dny jsme si připomínali kulaté výročí rozkolu v západním křesťanstvu, zahájeného Lutherovým rozchodem s katolickou církví a jeho dáním do klatby na přelomu let 1520 a 1521. Předcházelo mu velké východní schizma z roku 1054. Za vůbec první rozkol v Božím lidu by se však dal označit rozchod mezi křesťany a židy v prvních stoletích našeho letopočtu. K judaismu…