Papež a klimatická migrace

Vatikánský rozhlas dne 30. března 2021 informoval o postojích papeže Františka ke klimatické migraci. Poté, co loni vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji vydal pastorační příručku o vnitřních vysídlencích, nyní jeho podsekretáři v Tiskovém středisku Svatého stolce představili Pastorační směrnice o klimatických uprchlících. Zhruba třicetistránkovému dokumentu pojednávajícímu o klimatickém vysídlování, politických řešeních a pastoračních návrzích předchází úvodní úvaha papeže…

Papež kondoloval královně

Podle zprávy Vatican News z 10. dubna 2021 vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin odeslal jménem papeže kondolenční telegram královně Alžbětě II. k úmrtí jejího manžela prince Philipa. V telegramu se mj. uvádí: „Připomínaje si oddanost prince Philipa jeho manželství a rodině, jeho vynikající rekord ve veřejné službě a jeho angažovanost ve prospěch vzdělávání a podpory budoucích generací,…

Biskupka volá po větší imaginaci náboženských pořadů BBC

Není sporu o tom, že instituce „biskupky“ je ekumenicky kontroverzní a i v samotné anglikánské církvi pro část jejích členů problematická. Za nekontroverzní a přínosná však každopádně lze označit slova biskupky z Riponu, Helen-Ann Hartleyové, která podle zprávy novin Christian Today z 1. dubna 2021 vyzvala stanici BBC k větší promyšlenosti jejích náboženských pořadů. U nás mají svou tradici…

Britští církevní představitelé oceňují život prince Philipa

Británie truchlí. V pátek 9. dubna 2021 britská královská rodina sdělila, že „Její veličenstvo s hlubokým zármutkem oznamuje smrt svého milovaného manžela, prince Philipa, vévody z Edinburghu“. Královnin manžel zemřel ve věku nedožitých sta let po více než třiasedmdesáti letech manželství s (původně) princeznou Alžbětou, která se už v roce 1953 stala královnou. Pokorně pak sloužil jí i celé zemi…

Kardinál Dolan: Vraťte se na nedělní bohoslužby!

Koronavirové experimenty s omezováním účasti na bohoslužbách a jejich nahrazováním pouhými online přenosy vyvolávají obavy, zda se vůbec všichni věřící vrátí do kostelů v době uvolňování omezení. Podle zprávy Catholic News Agency ze 7. dubna 2020 kardinál Timothy Dolan z New Yorku v arcidiecézních novinách zapřísahal americké katolíky, aby v průběhu velikonočního období znovu začali chodit na nedělní mše svaté.…

Před 160 lety Protestantský patent zrovnoprávnil evangelíky

Na dnešek připadá 160. výročí vydání Protestantského patentu císaře Františka Josefa I. z 8. dubna 1861. I když tento dokument není tak známý jako o osmdesát let starší Toleranční patent Josefa II., byl ve skutečnosti unikátnější, protože zrovnoprávnění menšinových protestantů, jež bylo v dané době vše jiné, jen ne samozřejmé, představovalo mnohem větší krok směrem k náboženské…

Britský politik se omluvil za návštěvu konzervativního sboru

Britské křesťanské noviny Christian Today dne 7. dubna 2021 informovaly o kauze příznačné pro dnešní situaci konzervativních křesťanů. Předseda opoziční Labouristické strany Sir Keir Starmer se podle nich omluvil za svou velkopáteční návštěvu sboru Vykoupené křesťanské církve Boží. Uvedené společenství je početnou letniční denominací afrického (nigerijského) původu, která zahrnuje asi 850 kongregací. Keir Starmer navštívil její…

Papež František vydal dantovský apoštolský list

Portál Vatican News 25. března 2021 informoval o tom, že papež František v tento den vydal apoštolský list Candor lucis aeternae (Jas věčného světla) k 700. výročí smrti Danta Alighieriho. Datum vydání listu na slavnost Zvěstování Páně nebylo zvoleno náhodně, protože tajemství vtělení vzešlého z Mariina „ano“ je „inspiračním těžištěm a základním jádrem“ Dantovy Božské komedie –…

Joseph Ratzinger o sv. Josefovi

Emeritní papež Benedikt XVI. by měl být tento měsíc připomínán mj. ve spojení se svými čtyřiadevadesátými narozeninami (narodil se v bavorském Marktlu nad Innem na Bílou sobotu 16. dubna 1927). Nově je však také třeba zaznament rozhovor, který podle zprávy Catholic News Agency z 31. března 2021 poskytl německým katolickým novinám Die Tagespost. Bývalý papež v interview vzdal…

Významný teologický myslitel a kritik církve Hans Küng mrtev

Ve svém domě v německém Tübingen pokojně zesnul švýcarský teolog Hans Küng (19. 3. 1928 – 6. 4. 2021). Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) o jeho smrti vzdal Küngovi hold předseda Německé biskupské konference biskup Georg Bätzing, který hovořil o jeho bohatém teologickém dědictví a o lítosti nad odchodem muže, který nyní mohl nalézt mír v Bohu. Současně konstatoval,…