Vyslankyně dobré vůle: Čelme výzvám „setkáním s druhým, který je jiný“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dne 2. února 2021 jmenoval tři nové držitele čestného titulu vyslanec dobré vůle, spojeného s úkolem šířit dobré jméno naší země v zahraničí. Jedinou ženou je mezi nimi Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské a členka ústředního výkonného výboru Světové rady církví. Česká televize hned následujícího dne na webu ČT24 přinesla její…

Konference o J. J. Rücklovi připomněla podíl katolíků na budování první republiky

Podobně jako jeho předchůdce kardinál Vlk, pro kterého byla historie předmětem odborného zájmu, je i kardinál Dominik Duka znám svým živým zájmem o historická témata a obzvláště témata spojená s novodobými dějinami našich zemí. Letos mu česká historiografie vděčí i za to, že se z jeho iniciativy uskutečnila odborná konference věnovaná 120. výročí narození JUDr. Jana Jiřího Rückla,…

Nová prezidentka hnutí Fokoláre a závazek hnutí k abrahamovskému dialogu

Každé z významných hnutí vzniklých v novodobých dějinách katolické církve má své jedinečnosti a specifika. V případě hnutí Fokoláre k nim patří mj. i skutečnost, že v jeho čele je vždy žena. Zatímco zakladatelka Fokoláre Chiara Lubichová (1920–2008) stála v čele tohoto hnutí až do konce svého života, její nástupkyně Maria Voceová (*1937) byla zvolena dvakrát vždy na šestileté období.…

Světový den připomene význam starých lidí

V promluvě po nedělní modlitbě Anděl Páně papež podle zprávy vatikánského rozhlasu z 1. února 2021 využil blízkosti svátku Uvedení Páně do chrámu, připomínajícího mj. dva staré lidi, Simeona a Annu, kteří v dítěti Ježíši rozpoznali zaslíbeného Mesiáše. František vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům. Podobně jako Simeon a Anna rozpoznali Krista díky svému osvícení…

„Do svého chrámu přijde Pán“

Na dnešní den, 2. únor, připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Lidově je označován jako Hromnice podle svíček-hromniček, které se o něm posvěcují. Naši předkové je zapalovali při bouřkách. Hromničky je ovšem možné zapalovat a v modlitbách si před nimi vyprošovat ochranu i v jakýchkoliv jiných temných situacích. Připomínají také svíčky na vánočním stromečku a můžeme je vnímat…

Národní Pochod pro život vs. prezident Biden

Zatímco nový prezident a nová viceprezidentka Spojených států v době 48. výročí propotratového soudního rozhodnutí v kauze Roe vs. Wade proklamovali svou oddanost „právu na potrat“ (jehož naplňováním za přišlo za 48 let o život více než 60 miliónů amerických dětí), křesťané zastávající se práva nenarozených dětí na život si tuto kauzu naopak každoročně připomínají Národním Pochodem…

Církve jdou příkladem v očkovací kampani

V protikladu k žalostnému průběhu očkovací kampaně v České republice očkovací úsilí nepatrného vatikánského státu zdárně pokračuje. Podle včerejší zprávy vatikánského rozhlasu „nejmenší stát světa patří k vedoucím zemím v očkování proti koronaviru. Denně je přímo ve Vatikánu v audienční hale Pavla VI. očkováno asi 200 zaměstnanců nebo jejich příbuzných a dalších obyvatel státu.“ Očkování zdárně probíhá mj.…

Polská katolická církev spolupracuje s muslimy a slaví jejich den

Portál The First News, který v angličtině přináší zpravodajství týkající se Polska, 26. ledna 2021 informoval o letošním Muslimském dni. Ten v uvedený den slavila polská katolická církev ve spojení s dvacátým výročím prvního Muslimského dne z roku 2001. Aktivity tradičně zaměřené na připomínání toho, co mají křesťanství a islám společné, si kladou za cíl především překonávání protimuslimských předsudků. Akce…

Pod pláštíkem covidu se stupňuje pronásledování křesťanů

Mezi křesťanskými komentáři na webu breakpoint.org se 26. ledna 2021 objevily informace o tom, jak pandemie v mnoha částech světa umožnila rozpoutat či vystupňovat perzekuci křesťanů. Pro všechny ostatní druhy utrpení a devastace, které v průběhu posledního roku způsoboval covid-19, nelze zapomínat na tento rovněž vražedný, byť s pandemií méně nápadně spojený. Aktuální zpráva organizace Open Doors, která se…

„V běsnění okamžiku vidím ruku Páně“ (Bob Dylan: Every Grain of Sand)

Na letošek připadá 60. výročí zahájení ohromující umělecké dráhy Boba Dylana, který v lednu 1961 odstartoval svou kariéru příchodem z rodné Minnesoty do newyorské Greenwich Village. Připadá však na něj také 40. výročí roku 1981, v jehož průběhu Dylan nahrál a vydal Shot of Love (Dávku lásky), jedno ze svých duchovně nejvýznamnějších alb. V letech 1961 až 1978 byly…