Týden modliteb za jednotu křesťanů

Dnes, 18. ledna 2024, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Vrcholí 25. ledna svátkem obrácení apoštola Pavla. Letošní motto zní: „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27) a odkazuje na evangelní příběh o milosrdném Samaritánovi. Letošní motto vybrali křesťané z africké Burkiny…

Surogátní mateřství je zavrženíhodné

Časopis Time věnoval pozornost papežovým výrokům o surogátním (náhradním) mateřství, které zazněly ve Františkově projevu k diplomatům akreditovaným u Svatého stolce z 8. ledna 2024. Papež označil praxi rodičovství prostřednictvím surogátního mateřství za „zavrženíhodnou“ a vyzval k jejímu celosvětovému zákazu. Tím pravděpodobně pobouří LGBT komunitu, jejíž mnozí členové na tuto praxi spoléhají, aby měli vlastní děti. Surogátní mateřství…

Setkání v New Yorku probouzí spící lidství

Setkání v New Yorku (New York Encounter, NYE)  je každoroční třídenní akce, která se koná v New Yorku začátkem roku, obvykle o víkendu Martina Luthera Kinga. Jedná se o kulturní akci pořádanou členy katolického hnutí Comunione e Liberazione. Skládá se z konferencí, výstav a uměleckých vystoupení. První ročník se konal v lednu 2011. Akce navazuje…

Bůh ve své velikosti se rozhodl stát se malým

Podle Vatican News papež František předsedal půlnoční mši svaté 24. prosince 2023 ve svatopetrské bazilice. Ve své homilii zmínil kontrast, který Lukášovo evangelium klade mezi císaře, který poručil „sčítání lidu na celé zemi“, a Boha, který do světa vstupuje „téměř skrytě“. Ke světské linii dějin ve světě posedlém úspěchem existuje alternativa: „Ježíš není bohem úspěchu,…

Novým litoměřickým biskupem jmenován Stanislav Přibyl

Podle zprávy Vatican News  papež 23. prosince 2023 jmenoval biskupem litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla, dosavadního generálního sekretáře České biskupské konference, poté, co přijal rezignaci z rukou dosavadního biskupa téže diecéze, mons. Jana Baxanta. Nový biskup je relativně mladý – narodil se roku 1971 v Praze. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu…

Papežův vzkaz našemu národu

Vatikánská tisková služba zveřejnila text, kterým se po střelbě na pražské filosofické fakultě papež František prostřednictvím státního sekretáře kardinála Parolina obrátil k našemu národu: „Hluboce zarmoucen zprávou o ztrátách na životech a zraněních způsobených střelbou na Univerzitě Karlově v Praze vyjadřuje Jeho Svatost papež František svou duchovní blízkost všem, které tato tragédie zasáhla. Zatímco svěřuje mrtvé láskyplnému milosrdenství…

Zbožný a vlastenecký pohřeb knížete Karla

Česko se rozloučilo s někdejším ministrem zahraničních věcí a prezidentským kandidátem knížetem Karlem VII. Schwarzenbergem, jenž zesnul 12. listopadu 2023 ve věku 85 let. Rakev zahalená modrobílou vlajkou s erbem Schwarzenbergů byla vystavena v pražském chrámu Panny Marie pod řetězem, kam loučící se občané přicházeli i uhradit charitativní finanční dary. Hlavní obřad posledního rozloučení se konal v sobotu 9.…

Velikán dialogu mrtev

Tento měsíc odešel na věčnost prof. Hans Waldenfels (20. 10. 1931 – 12. 11. 2023), jezuitský kněz, teolog, religionista, náboženský filosof a velikán dialogu křesťanství s jinými náboženstvími, zvláště s buddhismem. Waldenfels se narodil v Essenu v křesťanské rodině. Po maturitě na gymnáziu vstoupil do jezuitského řádu a následně studoval filosofii v Pullachu u Mnichova. Největší význam však měl jeho…

Valné shromáždění Ekumenické rady církví

Ekumenická rada církví v České republice (www.ekumenickarada.cz) „je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého“. Sdružuje třináct členských církví, katolická církev má status církve přidružené. Valné shromáždění ERC…

Papež se setkal s Izraelci a Palestinci

Agentura Reuters informuje o postojích papeže Františka k izraelsko-palestinského konfliktu. Papež je stále přesvědčen o nutnosti jeho dvoustátního řešení. 22. listopadu 2023 papež v oddělených setkáních přijal delegace Izraelců a Palestinců. Izraelskou delegaci tvořili příbuzní lidí unesených Hamásem, palestinskou lidé s příbuznými v Gaze. Věřícím posléze řekl, že setkání se zástupci obou skupin mu ukázala, že „obě strany trpí“.…