Papež František vydal dantovský apoštolský list

Portál Vatican News 25. března 2021 informoval o tom, že papež František v tento den vydal apoštolský list Candor lucis aeternae (Jas věčného světla) k 700. výročí smrti Danta Alighieriho. Datum vydání listu na slavnost Zvěstování Páně nebylo zvoleno náhodně, protože tajemství vtělení vzešlého z Mariina „ano“ je „inspiračním těžištěm a základním jádrem“ Dantovy Božské komedie –…

Joseph Ratzinger o sv. Josefovi

Emeritní papež Benedikt XVI. by měl být tento měsíc připomínán mj. ve spojení se svými čtyřiadevadesátými narozeninami (narodil se v bavorském Marktlu nad Innem na Bílou sobotu 16. dubna 1927). Nově je však také třeba zaznament rozhovor, který podle zprávy Catholic News Agency z 31. března 2021 poskytl německým katolickým novinám Die Tagespost. Bývalý papež v interview vzdal…

Významný teologický myslitel a kritik církve Hans Küng mrtev

Ve svém domě v německém Tübingen pokojně zesnul švýcarský teolog Hans Küng (19. 3. 1928 – 6. 4. 2021). Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) o jeho smrti vzdal Küngovi hold předseda Německé biskupské konference biskup Georg Bätzing, který hovořil o jeho bohatém teologickém dědictví a o lítosti nad odchodem muže, který nyní mohl nalézt mír v Bohu. Současně konstatoval,…

Velikonoční poselství v době pandemie

Podle zprávy zveřejněné dne 1. dubna 2021 na portálu Církev.cz publikovali o den dříve představitelé Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) velikonoční poselství, určené všem lidem v Evropě, zejména chudým a nejslabším. Zpráva, pod níž jsou podepsáni předseda CEC pastor Christian Krieger a předseda COMECE kardinál Jean-Claude Hollerich, konstatuje, že „Velikonoce oslavují…

Tři velikonoční zvěsti papeže Františka

Papež, odjakživa kladoucí velký důraz na ponížené, poražené a marginalizované, letos v tomto smyslu formuloval i velikonoční poselství o zmrtvýchvstalém Kristu. V homilii velikonoční vigilie František podle Vatican News z 3. dubna 2021 prohlásil, že Kristus říká: „Pokračujme tam, kde jsme začali. Začněme znovu. Chci, abyste znovu byli se mnou, navzdory a proti veškerému nezdaru.“ Papež své kázání zahájil…

Velikonoce

Zatímco postní doba vrcholí bolestnou liturgickou připomínkou ukřižování na Velký pátek a končí aliturgickou Bílou sobotou, Velikonoční noc je radostnou oslavou Kristova vítězství nad smrtí. Tak jako v židovství začíná sabat už v pátek večer, tak i v křesťanství začíná neděle už večer předcházejícího dne. A nejvýznamnější obřady celého církevního roku, velikonoční vigilie, se konají právě večer nebo…

Mučedníci lásky k bližnímu z doby holocaustu by mohli být blahořečeni

Zpráva Catholic News Agency dne 24. března 2021 informovala o probíhajícím beatifikačním procesu polské rodiny Ulmových, povražděné nacisty za ukrývání Židů 24. března 1944. V uvedený den došlo v domě Ulmových ve vesnici Markowa v jihovýchodních Polsku k strašné tragédii. Nacistická patrola objevila, že Ulmovi ukrývají osm svých židovských spoluobčanů. Povraždila nejprve ty, kdo v domě našli útočiště, a pak…

Pandemický rok postihl i křty

Absurdní situace posledního roku, v níž mnozí netuší, co je vlastně možné či žádoucí dělat, se projevila i na počtech nově pokřtěných. Těch u nás podle zprávy zveřejněné dne 29. března 2021 na portálu Církev.cz v roce 2020 v katolické církvi oproti dlouhodobému průměru ubylo o čtvrtinu. Katolických křtů bylo loni 14.600 (z toho plných 8.800 na Moravě). Místo velikonočního…

Podíl evropských katolíků klesá

Podle zprávy Vatican News z 26. března 2021 Vatikánské nakladatelství v těchto dnech vydalo nové Annuarium Statisticum Ecclesiae (Statistickou církevní ročenku), poskytující údaje z konce roku 2019. Lze z něj vyčíst, že celkový počet katolíků na světě vzrostl přibližně stejným tempem jako počet obyvatelstva (o 1,10%) a podíl katolíků tedy zůstal prakticky beze změny (17,7% světové populace). Zajímavý je…

Biden by měl být v postoji k církvi čestnější

Podle zprávy Catholic News Agency z 15. března 2021 arcibiskup Joseph Naumann z Kansas City v americkém Kansasu v interview pro časopis The Atlantic označil za „vážnou záležitost“, že prezident Joe Biden se označuje za vyznavače katolicismu a současně v oblastech typu potratů veřejně podporuje akce tomu protikladné. Arcibiskup Naumann podle svých slov nechce, aby…