Křesťané v Iráku a zrození Evropy

Portál Vatican News přinesl dne 2. března 2021 článek, v němž před papežskou návštěvou Iráku stručně shrnul dějiny přítomnosti křesťanů v této zemi, jež byla kdysi pohanskou Mezopotámií a posléze součástí muslimské říše – a mezitím jedním ze světových center křesťanské kultury. V době kolem pomezí starověku a středověku i později bylo mezopotamské křesťanství spojeno s perským. Roku 410…

Papeži pomohla od úzkostí psychiatrička

Podle zprávy Catholic News Agency z 27. února 2021 se papež František v nyní publikovaném úryvku ze staršího rozhovoru pro argentinské noviny La Nacion zmiňuje o tom, že když byl mladším knězem, pomohly mu zvládat úzkost návštěvy psychiatričky, přičemž však měl i jiné způsoby vyrovnávání se s momenty úzkostmi, jako poslech hudby Johanna Sebastiana Bacha. Obdobím, kterého se…

Jubileum „Anděla z Dachau“

Radio Proglas 1. března v rubrice „Dnešek v kalendáři“ připomnělo 110. výročí narození blahoslaveného Engelmara Unzeitiga (1. 3. 1911 – 2. 3. 1945). Na dnešek současně připadá i nekulaté výročí jeho mučednické smrti. Sudetský Němec Hubert Unzeitig se narodil v rodině chudých rolníků v Greifendorfu (dnešní Hradec nad Svitavou). Svátost biřmování přijal ve Svitavách. Studoval na gymnáziu Kongregace marianhillských…

Němečtí biskupové mají generální sekretářku, otazníky nad „synodální cestou“ zůstávají

Vatican News a české vysílání Radia Vatikán dne 24. února 2021 informovaly o tom, že generální sekretářkou Německé biskupské konference se poprvé stává žena – padesátiletá teoložka Beate Gillesová, která na tomto postu nahradí jezuitu Hanse Langendörfera. Zpráva upozorňuje na to, že v rámci světové katolické církve nejde o žádnou novinku (např. jihoafričtí biskupové si vloni pozvali ke…

Benedikt XVI. o odstoupení, Iráku a Bidenovi

Emeritní papež Benedikt XVI., jakkoliv ve svém věku 94 let fyzicky křehký, má nepochybně duši a mysl stejně jasnou jako vždy. Je to zřejmé z rozhovoru, který k osmému výročí svého odchodu z čela katolické církve poskytl italskému novináři Massimu Francovi, šéfredaktorovi listu Corriere della Sera. Podle zprávy o tomto rozhovoru publikované dne 1. března 2021 na portálu…

Královéhradečtí biskupové

Dne 20. února 2021 si královéhradecká diecéze připomněla sté výročí úmrtí svého dvacátého biskupa Josefa Doubravy (29. 4. 1852 – 20. 2. 1921). Doubrava se na sklonku života vedle hradecké diecéze ujal i pražské arcidiecéze. Mnoho dalších královéhradeckých biskupů z různých období dějin diecéze také po působení v Hradci přecházelo do Prahy, což už samo o sobě…

Soše Matky Boží v Čenstochové byly ulámány ruce

V Evropě a Americe došlo zejména loni k tragickému nárůstu vandalských útoků na křesťanské kostely, sochy apod. U nás máme s tímto fenoménem spíše dávnou zkušenost z doby po roce 1918, kdy se ideologie nově vzniklého československého státu utvářela ve spojení s antikatolicismem. Tradice novodobého Polska je zcela opačná. V poslední době však i u našich severních sousedů dochází k incidentům typu vulgárních…

Ďábelská lekce sebepoznání v povídce Flannery O’Connorové

Flannery O’Connorová je známá především jako skvělá americká povídkářka, i když její povídkové dílo je vlastně nerozsáhlé. První sbírka jejích povídek Dobrého člověka těžko najdeš (viz minulý článek z 22. února) vyšla v roce 1955, druhá a poslední, Všechno, co se povznáší, se musí setkat, až posmrtně o deset let později. Nejedna povídka z této kolekce ilustruje autorčina slova…

Kardinál Ladaria: Obrana nauky víry vždy byla a vždy bude nutná

Podle zprávy Catholic News Agency z 2. února 2021 prefekt Kongregace pro nauku víry, kardinál Luis Ladaria Ferrer, zdůraznil, že smysl pro pravé učení víry existoval dávno před vznikem předchůdce jeho úřadu z roku 1542 a má své kořeny v Novém zákoně. Povinnost katolické církve předávat a chránit učení pocházející od apoštolů je neměnná. Konkrétní podoby vyrovnávání se…

Stoletá tradice vatikánských duchovních cvičení

Doba postní přípravy na Velikonoce je tradičně spojena i s duchovními cvičeními. Zpráva Catholic News Agency z 22. února nyní připomněla skutečnost, že ve Vatikánu papežové vyhledávají ústraní exercicií už téměř sto let. V nynějších zmatených časech se poprvé od dob Druhého vatikánského koncilu římská kurie neodebírá na týdenní duchovní cvičení společně, ale její členové si je…