Radio Vatikán po devadesáti letech své služby ještě rozšíří

Na dnešek připadají devadesáté narozeniny Vatikánského rozhlasu. Již 4. února se na Vatican News v angličtině objevil úryvek z článku bývalého dlouholetého ředitele Radia Vatikán jezuity Federika Lombardiho pro La Civiltà Cattolica. Připomínal, že 12. února 1931 papež Pius XI. zahájil vysílání této rozhlasové stanice vybudované na jeho žádost italským vynálezcem Guglielmem Marconim a od počátku technicky…

Papež dostal druhou dávku vakcíny a chystá se do Iráku

Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) z 5. února 2021 přijali papež František i emeritní papež Benedikt XVI. druhou dávku vakcíny proti covid-19. Očkování úspěšně probíhá v celém Vatikánu. Je dobrovolné, avšak vyžadované od vatikánských novinářů, kteří budou Svatého otce doprovázet na jeho cestě do Iráku z 5.–8. března. Františkovo irácká cesta se má stát první papežskou návštěvou…

Lurdy a abdikace Benedikta XVI.

Dnešní den, 11. únor, je v katolickém kalendáriu zasvěcen Panně Marii Lurdské, protože je výročním dnem prvního mariánského zjevení čtrnáctileté Bernadettě Soubirousové v jeskyni Massabielle poblíž francouzských Lurd. Současně však jde také o výroční den jedné z nejpřekvapivějších událostí v dějinách katolické církve. Dne 11. února 2013 papež Benedikt XVI. prohlásil: „S plným vědomím závažnosti tohoto úkonu a zcela svobodně prohlašuji,…

Bl. Richard Henkes – svědek lásky a naděje za epidemie

Zatímco protikřesťanské ideologie národy vždy jen rozeštvávaly, světci je spojují. To platí zvláště také o blahoslaveném Richardu Henkesovi, knězi a mučedníkovi uctívaném Němci, Čechy a Poláky. Šestasedmdesátému výročí jeho smrti v Dachau z 22. února 1945 bude nyní předcházet modlitební novéna, do níž se v oblasti jeho posledního kněžského působení zapojí představitelé farností z obou stran dnešní česko-polské…

Duchovní cvičení s „lectio divina“ si lze udělat i na dálku

Portál Církev.cz dne 1. února 2021 informoval o online formou konaných exerciciích „Panna Maria ikona spásy“, organizovaných ve dnech 17.–23. ledna otci pallotiny jako jedna z akcí Centra Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Lze předpokládat, že všichni křesťané dnes mají doma Bibli, všichni křesťané se modlí a všichni křesťané také posvátné čtení (= lectio divina) s modlitbou nějakým způsobem…

Vyslankyně dobré vůle: Čelme výzvám „setkáním s druhým, který je jiný“

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dne 2. února 2021 jmenoval tři nové držitele čestného titulu vyslanec dobré vůle, spojeného s úkolem šířit dobré jméno naší země v zahraničí. Jedinou ženou je mezi nimi Martina Viktorie Kopecká, farářka Církve československé husitské a členka ústředního výkonného výboru Světové rady církví. Česká televize hned následujícího dne na webu ČT24 přinesla její…

Konference o J. J. Rücklovi připomněla podíl katolíků na budování první republiky

Podobně jako jeho předchůdce kardinál Vlk, pro kterého byla historie předmětem odborného zájmu, je i kardinál Dominik Duka znám svým živým zájmem o historická témata a obzvláště témata spojená s novodobými dějinami našich zemí. Letos mu česká historiografie vděčí i za to, že se z jeho iniciativy uskutečnila odborná konference věnovaná 120. výročí narození JUDr. Jana Jiřího Rückla,…

Nová prezidentka hnutí Fokoláre a závazek hnutí k abrahamovskému dialogu

Každé z významných hnutí vzniklých v novodobých dějinách katolické církve má své jedinečnosti a specifika. V případě hnutí Fokoláre k nim patří mj. i skutečnost, že v jeho čele je vždy žena. Zatímco zakladatelka Fokoláre Chiara Lubichová (1920–2008) stála v čele tohoto hnutí až do konce svého života, její nástupkyně Maria Voceová (*1937) byla zvolena dvakrát vždy na šestileté období.…

Světový den připomene význam starých lidí

V promluvě po nedělní modlitbě Anděl Páně papež podle zprávy vatikánského rozhlasu z 1. února 2021 využil blízkosti svátku Uvedení Páně do chrámu, připomínajícího mj. dva staré lidi, Simeona a Annu, kteří v dítěti Ježíši rozpoznali zaslíbeného Mesiáše. František vyhlásil nový Světový den, věnovaný prarodičům a seniorům. Podobně jako Simeon a Anna rozpoznali Krista díky svému osvícení…

„Do svého chrámu přijde Pán“

Na dnešní den, 2. únor, připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Lidově je označován jako Hromnice podle svíček-hromniček, které se o něm posvěcují. Naši předkové je zapalovali při bouřkách. Hromničky je ovšem možné zapalovat a v modlitbách si před nimi vyprošovat ochranu i v jakýchkoliv jiných temných situacích. Připomínají také svíčky na vánočním stromečku a můžeme je vnímat…