Zpřístupněn i nejstarší a nejmladší brněnský kostel

Portál Křesťan dnes dne 4. června 2021 referoval o projektu, v jehož rámci Turistické informační centrum zpřístupňuje liturgická místa ve městě Brně. Projekt začíná 15. června a potrvá do 15. září. V tomto období mohou lidé navštívit například baziliku Nanebevzetí Panny Marie či minoritský kostel svatých Janů. Nově bude zpřístupněn i nedávno otevřený nejmladší brněnský kostel, moderní chrám…

Pivo Grimbergen se znovu vaří v klášteře

Catholic News Agency přinesla dne 3. června 2021 zajímavou zprávu o tom, že v belgickém historickém opatství Grimbergen se znovu vaří pivo. Klášterní pivovar zrušený v době likvidace kláštera po Velké francouzské revoluci byl nyní 27. května po více než dvou stoletích opět otevřen. Premonstrátské opatství Grimbergen bylo založeno sv. Norbertem z Xanten roku 1128. Ve svých dějinách…

Papež: Maria, rozpleť uzly!

Česká sekce Vatikánského rozhlasu dne 31. května 2021 – o svátku Navštívení Panny Marie – informovala o vyvrcholení modlitebního maratonu za ukončení pandemie a návrat k obvyklým pracovním a společenským činnostem. Tento maraton byl završen modlitbou růžence před obrazem Panny Marie rozplétající uzly ve Vatikánských zahradách. Papež František ji zahájil úvodní modlitbou: „Během tohoto měsíce května jsme se…

Pařížské procesí na počest mučedníků napadeno

Catholic News Agency dne 31. května 2021 referovala o reakci pařížského arcibiskupa na útok proti katolíkům, kteří si v počtu asi 300 lidí včetně dětí a starších lidí Pochodem mučedníků připomínali 150. výročí obětí Pařížské komuny. Arcibiskup Michel Aupetit odsoudil „demonstraci zloby, pohrdání a násilí“ ze strany odpůrců pochodu. Katolíky podle něj trápí, že jejich poselství „Bůh…

Slavnost Nejsvětější Trojice

Symboliku církevního roku do jisté míry uzavírá na tuto neděli (první po Letnicích) připadající slavnost Nejsvětější Trojice. Jan Amos Komenský ve své Pansofii uvádí: „[Hlavní každoroční svátky] my, křesťané, máme trojí. Odpovídají třem osobám svaté Trojice. O prvních [vánočních] svátcích oslavujeme milosrdenství Boha Otce, jenž nám dal svého Syna, abychom byli znovustvořeni skrze toho, skrze koho jsme…

Papež navštívil Vatikánský rozhlas

Podle zprávy české sekce Radia Vatikán ze 24. května 2021 papež František v tento den zavítal do historické budovy Vatikánského rozhlasu, tzv. Palazzo Pio, ve kterém od loňského roku sídlí rovněž redakce vatikánského deníku Osservatore Romano. K návštěvě došlo u příležitosti 160 let tohoto listu a 90 let vatikánského rozhlasového vysílání. František se setkal se zaměstnanci obou médií…

Brněnská katedrála má nový oltář

Podle zprávy Radia Proglas z 21. května 2021 brněnský biskup Vojtěch Cikrle v tento den požehnal nový oltář v katedrále na Petrově. Ten byl zhotoven podle návrhu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné a nahradil původní, užívaný od osmdesátých let 20. století. Změny se týkají také dalších prvků liturgického prostoru jako jsou ambon, svícny či…

Letnice

Na tuto neděli připadající Letnice dovršují dobu velikonoční. Jejich latinský název Pentecostes znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“, osmou neděli velikonoční, velikonoční „oktáv oktávů“, osmý po sedmkrát sedmi dnech, který důstojně uzavírá toto období. Preface bohoslužeb tohoto dne vůči Bohu Otci vyznává: „Tys o Letnicích dovršil dílo našeho vykoupení.“ Letnice, svátek seslání Ducha Svatého, jsou také zvány…

Biskupové vyzývají k účasti na bohoslužbách

Portál Církev.cz dne 18. května 2021 informoval o prohlášení českých a moravských biskupů k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace, přijatému v Nepomuku. Biskupové v něm vyjadřují opatrný optimismus, co se týče možností návratu k normálnímu stavu obecně a především ve vztahu k bohoslužbám. Náhražkové mše zajišťované moderními technologiemi by měly nadále sloužit už jen těm, kteří pro nemoc či z jiných důvodů do…