Kardinál Dolan: Vraťte se na nedělní bohoslužby!

Koronavirové experimenty s omezováním účasti na bohoslužbách a jejich nahrazováním pouhými online přenosy vyvolávají obavy, zda se vůbec všichni věřící vrátí do kostelů v době uvolňování omezení. Podle zprávy Catholic News Agency ze 7. dubna 2020 kardinál Timothy Dolan z New Yorku v arcidiecézních novinách zapřísahal americké katolíky, aby v průběhu velikonočního období znovu začali chodit na nedělní mše svaté.…

Před 160 lety Protestantský patent zrovnoprávnil evangelíky

Na dnešek připadá 160. výročí vydání Protestantského patentu císaře Františka Josefa I. z 8. dubna 1861. I když tento dokument není tak známý jako o osmdesát let starší Toleranční patent Josefa II., byl ve skutečnosti unikátnější, protože zrovnoprávnění menšinových protestantů, jež bylo v dané době vše jiné, jen ne samozřejmé, představovalo mnohem větší krok směrem k náboženské…

Britský politik se omluvil za návštěvu konzervativního sboru

Britské křesťanské noviny Christian Today dne 7. dubna 2021 informovaly o kauze příznačné pro dnešní situaci konzervativních křesťanů. Předseda opoziční Labouristické strany Sir Keir Starmer se podle nich omluvil za svou velkopáteční návštěvu sboru Vykoupené křesťanské církve Boží. Uvedené společenství je početnou letniční denominací afrického (nigerijského) původu, která zahrnuje asi 850 kongregací. Keir Starmer navštívil její…

Papež František vydal dantovský apoštolský list

Portál Vatican News 25. března 2021 informoval o tom, že papež František v tento den vydal apoštolský list Candor lucis aeternae (Jas věčného světla) k 700. výročí smrti Danta Alighieriho. Datum vydání listu na slavnost Zvěstování Páně nebylo zvoleno náhodně, protože tajemství vtělení vzešlého z Mariina „ano“ je „inspiračním těžištěm a základním jádrem“ Dantovy Božské komedie –…

Joseph Ratzinger o sv. Josefovi

Emeritní papež Benedikt XVI. by měl být tento měsíc připomínán mj. ve spojení se svými čtyřiadevadesátými narozeninami (narodil se v bavorském Marktlu nad Innem na Bílou sobotu 16. dubna 1927). Nově je však také třeba zaznament rozhovor, který podle zprávy Catholic News Agency z 31. března 2021 poskytl německým katolickým novinám Die Tagespost. Bývalý papež v interview vzdal…

Významný teologický myslitel a kritik církve Hans Küng mrtev

Ve svém domě v německém Tübingen pokojně zesnul švýcarský teolog Hans Küng (19. 3. 1928 – 6. 4. 2021). Podle zprávy Catholic News Agency (CNA) o jeho smrti vzdal Küngovi hold předseda Německé biskupské konference biskup Georg Bätzing, který hovořil o jeho bohatém teologickém dědictví a o lítosti nad odchodem muže, který nyní mohl nalézt mír v Bohu. Současně konstatoval,…

Velikonoční poselství v době pandemie

Podle zprávy zveřejněné dne 1. dubna 2021 na portálu Církev.cz publikovali o den dříve představitelé Konference evropských církví (CEC) a Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) velikonoční poselství, určené všem lidem v Evropě, zejména chudým a nejslabším. Zpráva, pod níž jsou podepsáni předseda CEC pastor Christian Krieger a předseda COMECE kardinál Jean-Claude Hollerich, konstatuje, že „Velikonoce oslavují…

Tři velikonoční zvěsti papeže Františka

Papež, odjakživa kladoucí velký důraz na ponížené, poražené a marginalizované, letos v tomto smyslu formuloval i velikonoční poselství o zmrtvýchvstalém Kristu. V homilii velikonoční vigilie František podle Vatican News z 3. dubna 2021 prohlásil, že Kristus říká: „Pokračujme tam, kde jsme začali. Začněme znovu. Chci, abyste znovu byli se mnou, navzdory a proti veškerému nezdaru.“ Papež své kázání zahájil…

Velikonoce

Zatímco postní doba vrcholí bolestnou liturgickou připomínkou ukřižování na Velký pátek a končí aliturgickou Bílou sobotou, Velikonoční noc je radostnou oslavou Kristova vítězství nad smrtí. Tak jako v židovství začíná sabat už v pátek večer, tak i v křesťanství začíná neděle už večer předcházejícího dne. A nejvýznamnější obřady celého církevního roku, velikonoční vigilie, se konají právě večer nebo…

Mučedníci lásky k bližnímu z doby holocaustu by mohli být blahořečeni

Zpráva Catholic News Agency dne 24. března 2021 informovala o probíhajícím beatifikačním procesu polské rodiny Ulmových, povražděné nacisty za ukrývání Židů 24. března 1944. V uvedený den došlo v domě Ulmových ve vesnici Markowa v jihovýchodních Polsku k strašné tragédii. Nacistická patrola objevila, že Ulmovi ukrývají osm svých židovských spoluobčanů. Povraždila nejprve ty, kdo v domě našli útočiště, a pak…