Bezpodmínečná identita vs. západní individualismus

„Keller se vyjádřil k západnímu individualistickému postoji k sexualitě“. Pod tímto názvem české internetové noviny Křesťan dnes dne 15. dubna 2021 pohotově přiblížily důležitý facebookový komentář prominentního pastora Timothyho Kellera, v poslední době s obzvláštním respektem sledovaného při jeho zápasu s rakovinou. I když dnešní západní kultura je zdánlivě ochotná naslouchat nezápadním civilizacím v jejich odlišnosti, ve skutečnosti potřebuje tlumočníky ze…

Vzestup lidí bez náboženské příslušnosti v USA

Křesťanské noviny Christian Today dne 31. března 2021 referovaly o tom, že „náboženští Američané se poprvé stávají menšinou“. I když tento titulek může být sporný, trend vyvoditelný z nových výsledků sčítání je jednoznačný. Zatímco u nás jsme již dlouho zvyklí na to, že pomyslnou nejpočetnější komunitu tvoří takzvaní nones (lidé, kteří se nehlásí k žádné náboženské příslušnosti), v současné době…

Kardinál Czerny k učení církve o lidských právech

Papežovým obecným modlitebním úmyslem na duben je modlitba: „Modlíme se za ty, kdo riskují své životy bojem za základní lidská práva pro národy žijící v diktaturách, autoritativních režimech nebo také v demokraciích, které se nacházejí v krizi.“ Při této příležitosti jezuitský kardinál českého původu Michael Czerny, podsekretář Sekce pro migranty a uprchlíky Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji,…

Islámský soudce a svědek cesty lidského bratrství navštívil Vatikán

V temnotách a otřesech posledních letech by se nemělo zapomínat na světla naděje, k nimž patří velký pokus o hlásání lidského bratrství ze strany papeže Františka a Velkého imáma Al-Azharu Ahmeda El-Tayeba po jejich společném podepsání příslušné deklarace v Abú Dhabí v únoru 2019. Podle zprávy Vatican News z 12. dubna 2021 soudce Mohamed Abdel Salam, generální tajemník Vyššího výboru…

Zemřel kardinál Cassidy, velká postava ekumenismu

Velké křesťanské osobnosti ze silné generace narozené ve dvacátých letech postupně odcházejí, což se týká i průkopníků ekumenismu a mezináboženského dialogu. Minulý týden se po švýcarském ekumenikovi Hansi Küngovi odebral na věčnost i dlouholetý prezident Papežské rady pro jednotu křesťanů Edward Idris Cassidy. O Cassidyho smrti ve věku 96 let referovala Catholic News Agency. Cassidy…

Architekt sjednocené Evropy na cestě k blahořečení

Křesťanské internetové noviny Křesťan dnes dne 10. dubna 2021 referovaly o kanonizačním procesu francouzského politika Roberta Schumana. Podle jejich zprávy prefekt vatikánské Kongregace pro blahořečení a svatořečení Marcello Semeraro potvrdil, že papež František v příštích měsících uzná Schumana za ctihodného. Dalším stupněm je pak blahořečení, ke kterému je však nutné prokázání zázraku spojeného s posuzovanou osobností. Podnět k blahořečení…

Papež a klimatická migrace

Vatikánský rozhlas dne 30. března 2021 informoval o postojích papeže Františka ke klimatické migraci. Poté, co loni vatikánský Úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji vydal pastorační příručku o vnitřních vysídlencích, nyní jeho podsekretáři v Tiskovém středisku Svatého stolce představili Pastorační směrnice o klimatických uprchlících. Zhruba třicetistránkovému dokumentu pojednávajícímu o klimatickém vysídlování, politických řešeních a pastoračních návrzích předchází úvodní úvaha papeže…

Papež kondoloval královně

Podle zprávy Vatican News z 10. dubna 2021 vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin odeslal jménem papeže kondolenční telegram královně Alžbětě II. k úmrtí jejího manžela prince Philipa. V telegramu se mj. uvádí: „Připomínaje si oddanost prince Philipa jeho manželství a rodině, jeho vynikající rekord ve veřejné službě a jeho angažovanost ve prospěch vzdělávání a podpory budoucích generací,…

Biskupka volá po větší imaginaci náboženských pořadů BBC

Není sporu o tom, že instituce „biskupky“ je ekumenicky kontroverzní a i v samotné anglikánské církvi pro část jejích členů problematická. Za nekontroverzní a přínosná však každopádně lze označit slova biskupky z Riponu, Helen-Ann Hartleyové, která podle zprávy novin Christian Today z 1. dubna 2021 vyzvala stanici BBC k větší promyšlenosti jejích náboženských pořadů. U nás mají svou tradici…

Britští církevní představitelé oceňují život prince Philipa

Británie truchlí. V pátek 9. dubna 2021 britská královská rodina sdělila, že „Její veličenstvo s hlubokým zármutkem oznamuje smrt svého milovaného manžela, prince Philipa, vévody z Edinburghu“. Královnin manžel zemřel ve věku nedožitých sta let po více než třiasedmdesáti letech manželství s (původně) princeznou Alžbětou, která se už v roce 1953 stala královnou. Pokorně pak sloužil jí i celé zemi…