Významný anglikánský biskup katolíkem

Podle zprávy na webu National Catholic Register z 14. října byl bývalý anglikánský biskup lord Michael Nazir-Ali přijat do katolické církve. Jedná se pravděpodobně o nejvýznamnějšího anglikánského konvertitu ke katolicismu od dob Ronalda Knoxe a G. K. Chestertona. Konverze konzervativních anglikánů však nejsou výjimečné a papež Benedikt XVI. je roku 2010 usnadnil zřízením osobního ordinariátu,…

Jan Pavel I. bude blahořečen

Catholic News Agency dne 13. října 2021 referovala o papežem Františkem uznaneném zázraku, při kterém bylo argentinské děvče uzdraveno z vážné formy encefalopatie (nemoci poznamenávající mozek) po modlitbě za přímluvu ct. Jana Pavla I. Tento papež tak bude moci být blahořečen. Jan Pavel I. stál v čele církve pouhých 33 dnů v roce 1978, ale…

Arménský prezident ve Vatikánu

Podle zprávy českých stránek vatikánského rozhlasu ze 14. října byl arménský prezident Armen Sarkissian přijat papežem. Při této příležitosti konstatoval: „Žijeme ve velmi nejistém a nestabilním světě. Papež je přitom vůdce, který má jasnou vizi a jasně poukazuje na hodnoty, které jsou společné nám všem, ať už jste Španěl, Armén, Ir nebo Polák. Proto setkání…

Papež o synodě

Velkou událostí na poli dění ve světové i české katolické církvi let 2021–2023 bude synodní proces. České vysílání vatikánského rozhlasu dne 9. října reforovalo o promluvě, kterou v předvečer jeho zahájení pronesl papež František. Papež připomněl, že synoda není parlament, synoda není průzkumem veřejného mínění, synoda je eklesiální událostí, jejímž protagonistou je Duch Svatý. Není-li Ducha, není…

Sv. Irenej a jednota křesťanů

Podle zprávy Catholic News Agency ze 7. října 2021 papež František zmínil svůj plán prohlásit Ireneje z Lyonu učitelem církve a vyzdvihnout jej při tom jako učitele jednoty. Papež tak učinil v promluvě k Pracovní skupině sv. Ireneje, skupině katolických a pravoslavných teologů z Institutu pro ekumenická studia Papežské univerzity sv. Tomáše v Římě zaměřené na studium synodality a…

Očkovaný kardinál po eucharistickém kongresu onemocněl

Podle zprávy Catholic News Agency z 2. října 2021 osmasedmdesátiletý italský kardinál Angelo Bagnasco po odsloužení úvodní mše Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti onemocněl na COVID-19. Plně očkovaný kardinál zprvu tvrdil, že má jen „extrémně lehkou“ verzi tohoto onemocnění, a to právě díky očkování. Posléze však musel být hospitalizován. Lékařské zprávy nicméně jeho stav hodnotí…

Vatikánské upozornění populistům: „Křesťanství není supermarket“

Podle zprávy publikované českou sekcí vatikánského rozhlasu dne 25. září 2021 vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin odmítá pokusy populistických politiků zmocnit se křesťanských hodnot a symbolů pro své vlastní cíle. Druhý muž Svatého stolce se ke zdánlivě prokřesťanským populistům výmluvně vyjádřil na okraj zasedání Evropské lidové strany v Římě. Konstatoval, že „křesťanství není supermarket“…

Člověk jako dar, nebo jako produkt?

Emeritní papež Benedikt XVI. po celý svůj život přemýšlí o Evropě a o etických otázkách, které hýbou evropskou společností. Nyní vychází nový soubor jeho spisů o Evropě. V jeho úvodu, česky představeném v článku na Církev.cz ze 17. září 2021, Benedikt mj. konstatuje, že „s uzákoněním tzv. stejnopohlavního manželství v šestnácti evropských zemích nabyla problematika manželství a rodiny nové dimenze, kterou nelze…

Kardinál Koch ujasňoval Židům papežovy myšlenky o Tóře

K nejpalčivějším otázkám křesťansko-židovského dialogu patří role Tóry neboli Božího zákona, v judaismu ústřední, ale v teologii sv. Pavla problematizovaná. Za krok vpřed lze jistě označit již to, že Vatikán je na tomto poli zjevně ochoten vést se Židy dialog nejen o mezináboženských, ale i o vnitrokřesťanských formulacích. Podle zprávy Catholic News Agency z 10. září 2021…

Jubilejní svatoludmilské oslavy

Portál Církev.cz přinesl 8. září 2021 podrobný program letošních oslav 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily, ženy ztělesňující počátky křesťanství v českých zemích. Program oslav začíná ve čtvrtek 16. září v 17.00 v bazilice sv. Jiří na Pražském Hradě bohoslužbou ke cti světice. Hlavním celebrantem a slavnostním kazatelem bude olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Během bohoslužby bude k uctění…