První ostravsko-opavský biskup odešel na věčnost

Podle zprávy webu Církev.cz byl ve čtvrtek 17. února 2022 v Městské nemocnici v Ostravě zaopatřený svátostmi povolán na věčnost biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Narodil se 5. ledna 1948 v Plzni jako příslušník jednoho z nejvýznamnějších českých šlechtických rodů. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude kníže Lobkowicz a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. Pocházel z…

Nejstarší Evropanka „milovala Boha nade všechno“

Podle zprávy Radia Proglas z 11. února 2022 oslavila v tento den 118. narozeniny freancouzská řeholnice Lucile Randonová, v zemi známá pod svým řádovým jménem sestra André. Je nejstarší Evropankou a oficiálně druhým nejstarším člověkem světa. Podle svých slov ale nemá žádnou ambici ve věkové soutěži „vyhrát“. Lucile přišla na svět v roce 1904 do…

Poselství velkého imáma ke Dni bratrství

Česká redakce vatikánského rozhlasu dne 4. února 2022 referovala o iniciativě imáma Al-Tajíba ke Dni bratrství. Ten byl vyhlášen Organizací spojených národů právě z podnětu velkého imáma al-Azharu Al-Tajíba a papeže Františka, kteří před třemi lety podepsali v Abú Zabí příslušný dokument. Velký imám nyní vydal videoposelství, v němž děkuje všem, kteří navzdory překážkám, způsobeným…

100 let Luigiho Giussaniho: nejen oslavy

Ke stému výročí narození italského kněze a vychovatele ke křesťanské zralosti Luigiho Giussaniho (1922 – 2005) se letos konají četná setkání po celém světě – všude, kde působí Giussanim založené hnutí Comunione e Liberazione (CL). Česká oslava bude v sobotu 26.února 2022 v prostorách břevnovského kláštera v Praze se zahájením mší svatou v bazilice sv.…

Papež o třech mudrcích jako vzoru ekumenismu

Podle zprávy Vatican News z 15. ledna 2022 uzavřely v Římě 55. Týden modliteb za jednotu křesťanů ekumenické nešpory v bazilice sv. Pavla za hradbami, kterým předsedal papež František. Spolu s papežem se při nich modlili zástupce ekumenického patriarchátu metropolita Polykarp, zástupce arcibiskupa v Canterrbury v Římě Ian Ernest a reprezentanti dalších křesťanských společenství. Svatý…

Papežovo poselství k Světovému dni míru

Na webu Církev.cz bylo zpřístupněno poselství papeže Františka k 55. Světovému dni míru, připadajícímu na 1. ledna 2022. Název poselství zní „Dialog mezi generacemi, výchova a práce: nástroje pro vytváření trvalého míru“. Úvodní část je nadepsána biblickým mottem „Jak je krásně vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho…

Průkopník česko-německého porozumění mrtev

Kapitula sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě oznámila, že 29. prosince 2021 zemřel její emeritní probošt Mons. Anton Otte. jeden z nejvýraznějších průkopníků česko-(sudeto)německého smíření. Narodil se 15. srpna 1939 ve Vidnavě, v Jeseníkách, v německé rodině. Po druhé světové válce zůstala rodina v Československu, ale v roce 1946 byl otec lidovým soudem…

Papež povzbudil manželské páry

Na 26. prosince letos připadl svátek Svaté rodiny. Catholic News Agency v tento den přinesla zprávu o listu papeže Františka manželským párům. V jejich manželstvích podle papežových slov přebývá Kristus. Svatý otec je vyzývá, aby se v bouřích společného života spoléhali na sílu Kristovu. To je možné díky skutečnosti, že manželství je svátostí a křesťanským povoláním a že…

Poslouchat sám sebe je nuda

Česká sekce vatikánského rozhlasu dne 20. prosince 2021 přinesla zprávu o setkání papeže s dětmi z vatikánského Dispenzáře sv. Marty, pediatrické poradny poskytující pomoc chudým rodinám dětí od narození do čtyř let, která v příštím roce oslaví sto let od svého založení. Předvánočního setkání se zúčastnilo více než 350 lidí. Po boku papeže byl jeho…

Ludvík Armbruster spočinul v Boží náruči

Dne 18. prosince 2021 zemřel v Praze jezuitský kněz a profesor Ludvík Armbruster. Narodil se dne 16. května 1928 rovněž v Praze. V letech 1934–1939 navštěvoval pokusnou reformní obecnou školu v Praze-Nuslích, 1939–47 pak státní reálné gymnázium na Vyšehradě v Praze. Po maturitě usoudil, že by mohl prožít krásný život ve spojení s řádem a kněžstvím, a vstoupil…