Vymazat rozdíly znamená vymazat lidskost

Vatican News přinesly zprávu o přijetí účastníků konference věnované „Muži a ženě jako Božímu obrazu“ z 1.-2. března 2024 papežem Františkem. Kvůli nachlazení papež požádal svého spolupracovníka monsignora Ciampanelliho, aby přečetl připravený text, ale v krátkém pozdravu znovu odsoudil genderovou ideologii: „Vymazat rozdíly znamená vymazat lidskost“. Poté vyzval k četbě Bensonova románu Pán světa (1907), který…