Valné shromáždění Ekumenické rady církví

Ekumenická rada církví v České republice (www.ekumenickarada.cz) „je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého“. Sdružuje třináct členských církví, katolická církev má status církve přidružené. Valné shromáždění ERC…

Papež se setkal s Izraelci a Palestinci

Agentura Reuters informuje o postojích papeže Františka k izraelsko-palestinského konfliktu. Papež je stále přesvědčen o nutnosti jeho dvoustátního řešení. 22. listopadu 2023 papež v oddělených setkáních přijal delegace Izraelců a Palestinců. Izraelskou delegaci tvořili příbuzní lidí unesených Hamásem, palestinskou lidé s příbuznými v Gaze. Věřícím posléze řekl, že setkání se zástupci obou skupin mu ukázala, že „obě strany trpí“.…