Pavel uctil lebku sv. Václava

Pozoruhodnou součástí inaugurace nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla z 9. února 2023 se stal program v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podle zprávy portálu Církev.cz program začal ve Svatováclavské kapli, kde vedl ekumenickou bohoslužbu pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK za účasti dalších českých a moravských biskupů, předsednictva Ekumenické rady církví a rabína Karola Sidona. Přítomni byli…

Pouť ke hrobu Aničky Zelíkové

Podle zprávy zveřejněné na portálu Církev.cz se o slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích sejdou věřící při pouti za úctu k počatému životu a nenarozené dětí. Mši svatou od 17.45 bude sloužit biskup Antonin Basler. Bohoslužbě bude v 17.00 předcházet adorace a po mši věřící vyjdou průvodem na hřbitov ke hrobu zdejší rodačky Aničky…