K synodálním radám a svěcení žen

Ač si to někteří myslí, papež František není žádný revolucionář. Prostřednictvím apoštolského nuncia v Německu Nikoly Eteroviće německým biskupům zdůraznil, že nejsou oprávněni zřizovat synodální rady a že církev není oprávněna světit ženy na kněze. Zprávu o tom přinesl portál Církev.cz V našem prostředí se zvláště po vydání románu Bílá voda těší zvláštnímu zájmu otázka svěcení žen…