Pouť k bl. Karlu Habsburskému

Dne 1. dubna 2023 se v klášteře sester těšitelek v Rajhradě uskuteční pouť za posílení víry v rodinách k poslednímu rakouskému císaři a českému králi, blahoslavenému Karlu Habsburskému, který byl mj. vzorným křesťanským manželem a otcem. Program začíná růžencem rodin v 16:00 a pokračuje mší svatou v 17:00. Hlavním celebrantem bude otec Miroslav Kazík. Po mši se koná přátelské posezení a…

Pavel uctil lebku sv. Václava

Pozoruhodnou součástí inaugurace nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla z 9. února 2023 se stal program v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podle zprávy portálu Církev.cz program začal ve Svatováclavské kapli, kde vedl ekumenickou bohoslužbu pražský arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK za účasti dalších českých a moravských biskupů, předsednictva Ekumenické rady církví a rabína Karola Sidona. Přítomni byli…

Pouť ke hrobu Aničky Zelíkové

Podle zprávy zveřejněné na portálu Církev.cz se o slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 v kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích sejdou věřící při pouti za úctu k počatému životu a nenarozené dětí. Mši svatou od 17.45 bude sloužit biskup Antonin Basler. Bohoslužbě bude v 17.00 předcházet adorace a po mši věřící vyjdou průvodem na hřbitov ke hrobu zdejší rodačky Aničky…

Papež o výlučné výsadě žen

8. března 2023, na Mezinárodní den žen, se papež František v závěru generální audience obrátil ke všem ženám: „Děkuji jim za jejich nasazení při budování lidštější společnosti, a to díky jejich schopnosti uchopit skutečnost tvůrčím pohledem a něžným srdcem. To je výlučná výsada žen!“ Podal tak důkaz toho, že ženy nepodceňuje, ale naopak oceňuje. Jedná se…

Kardinál Kasper devadesátiletý

Významný německý biskup a teolog, kardinál Walter Kasper oslavil devadesáté narozeniny. Narodil se dne 5. března 1933 v Heidenheimu an der Brenz. Roku 1957 byl vysvěcen na kněze. Krátce pak působil jako vikář ve Stuttgartu. Poté se navrátil ke studiím a získal doktorát z dogmatické teologie na univerzitě v Tübingen. Tam byl v letech 1958–1961 členem fakulty a asistentem…

K synodálním radám a svěcení žen

Ač si to někteří myslí, papež František není žádný revolucionář. Prostřednictvím apoštolského nuncia v Německu Nikoly Eteroviće německým biskupům zdůraznil, že nejsou oprávněni zřizovat synodální rady a že církev není oprávněna světit ženy na kněze. Zprávu o tom přinesl portál Církev.cz V našem prostředí se zvláště po vydání románu Bílá voda těší zvláštnímu zájmu otázka svěcení žen…