Týden modliteb za jednotu křesťanů

Podle zprávy zveřejněné na Cirkev.cz začal dnešním dnem 18. ledna 2023 Týden modliteb za jednotu křesťanů. Jeho mottem je citát z proroka Izajáše: „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 1,17). V pondělí 23. ledna se od 18 hodin uskuteční ekumenická modlitba za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů Ekumenické rady v modlitebně Evangelické církve metodistické…