Reforma římské kurie

V magazínu Christnet vyšel 31. března 2022 obsáhlý komentář P. Michaela Martinka k apoštolské konstituci Praedicate evangelium, vydané letos 19. března. Jedná se o dokument završující devítiletou práci papeže a skupiny kardinálů na reformě římské kurie. K nejdůležitějším změnám patří důraz na obsazování úřadů laiky (muži i ženami). Jde o opuštění názoru, že rozhodovací moc mají mít v církvi…